Kód kurzu: PRINCE2FPT« Krok zpět

PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do populární metodiky projektového řízení PRINCE2®. Pochopíte, jak pomocí této metodiky nastavit a efektivně řídit reálné projekty v organizaci a jak nesklouznout k neefektivitě a „vzdušným zámkům“. Navíc Vás tento kurz připraví k úspěšnému absolvování mezinárodních certifikačních zkoušek PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner. Obě zkoušky jsou zahrnuty do ceny kurzu. Na kurzech, kde výuka probíhá v českém jazyce, jsou v češtině také studijní materiály a test.

Akreditované školení PRINCE2® Foundation + Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 22.7.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk ict-123.com Brno
 
GTK 24.6.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
29.7.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 5.8.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
26.8.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 16.9.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 4.11.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 14.10.2019 5 37 700 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 14.10.2019 5 1 400,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
18.11.2019 5 1 400,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 37 700 CZK v ceně kurzu 0
Brno5 37 700 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava5 1 400,00 EUR v ceně kurzu 0

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen každému, kdo využívá projektové řízení či se účastní projektů na pozici projektový manažer, vedoucí týmu, koordinátor projektu, analytik apod.

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétních podnikatelských cílů. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.

Kvalitní projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle využívána nejen vládami ale i v soukromém sektoru po celém světě. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně těch, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Co Vás naučíme

Identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu
Aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®
Využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®

 • Používat kompletní terminologii PRINCE2®
 • Aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu
 • Aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®
 • Absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation a Prince Practitioner (součást kurzu)

Studijní materiály

Tištěná prezentace probírané látky. PRINCE2® oficiální kniha v angličtině.

Zkouška PRINCE2® Foundation

Jednohodinová zkouška bez možnosti nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 75 otázek (70 z nich je směrodatných, 5 je určeno pro vývoj nových testových otázek) s vícenásobnou volbou odpovědí. Existuje jediná správná odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba 35 správných odpovědí ze 70 (tj. 50 %).

Zkouška PRINCE2® Practitioner

Zkouška probíhá s otevřenou knihou a je koncipována jako seznam 8 skupin otázek založených na praktickém případu. Za každou skupinu otázek můžete získat maximálně 10 bodů. Hranice pro absolvování zkoušky je 44 bodů (55 % z maximálních 80 bodů).

Platnost certifikátu

PRINCE2® Foundation - Certifikát platí navždy a není třeba jej obnovovat.
PRINCE2® Practitioner - Certifikát platí 5 let.

Osnova kurzu

1. Den:

Kapitola 1 Obecný přehled PRINCE2® projektu
Kapitola 2 Příprava projektu
Kapitola 3 Nastavení projektu

 • Představení a historie PRINCE2®.
 • Struktura PRINCE2® metody.
 • Přehled 7 principů PRINCE2®.
 • Přehled 7 témat PRINCE2®.
 • Procesy „Vývoj projektu“.
 • Téma „Obchodní případ".
 • Téma „Organizace".

2. Den:

Kapitola 4 Řízení projektu a dodání jeho produktů
Kapitola 5 Řízení progresu a uzavření projektu
Úkoly

 • Proces „Inicializace projektu“.
 • Téma „Plánování."
 • Téma „Změny“.
 • Téma „Rizika".
 • Proces „Kontrola etapy".
 • Proces „Správa dodávky produktů“.
 • Téma „Kvalita".
 • Proces „Kontrola etapy“.

3. Den:

Kapitola 6 Přizpůsobení PRINCE2® k projektu
Příprava pro zkoušky Foundation od 14h00 do 15h00
Zkouška Foundation od 15h00 do 16h00
Výsledky zkoušky Foundation a souhrn od 16h30 do 17h00

 • Téma „Pokrok“.
 • Proces „Směřování projektu“.
 • Proces „Ukončení projektu".
 • Přizpůsobení PRINCE2® metody v prostředí Vašeho projektu.
 • Zkouška PRINCE2® Foundation.

4. Den:

Přehled 7 principů PRINCE2®
Přehled 7 témat PRINCE2®
Přehled 7 procesů PRINCE2® pomoci procesní modelu
Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 1

5. Den:

Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 2
Zkouška PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Studijní materiál ke kurzu PRINCE

Cena:
v ceně kurzu
PRINCE® Pocketbook

Cena:
v ceně kurzu
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
PRINCE2® Foundation + Practitioner - Certifikační zkouška

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů