Kód kurzu: AKPRO« Krok zpět

Manažer projektu

Školení je zaměřeno na TECHNIKY projektového řízení a zahrnuje 7 jednodenních interaktivních tréninků, které odráží reálné potřeby projektových manažerů. Jendáý se o je jediný skutečně ucelený program pro rozvoj projektových manažerů na našem trhu. V průběhu roku 2010 byl vyvíjen aktivními projektovými manažery a šéfy projektových týmů s mnohaletou praxí. Za dobu své existence si tímto programem prošly desítky společností. Náš tým neustále obohacuje a vylepšuje obsah o nové příběhy z praxe a další praktická cvičení a příklady. Školitelé uvedou stovky příkladů z praxe a studenti si vyzkouší aplikovat tyto komponenty v reálných případech přímo na tréninku. Poté si zpracují obdobné příklady ze své praxe za domácí úkol. Časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 7 jednodenních tréninků v průběhu 2 měsíců.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha7 23 800 CZK - 0

Pro koho je kurz určen

Program je zaměřen na všechny začínající, mírně a středně pokročilé projektové manažery, kteří se chtějí dostat mezi elitu. Před absolvováním není nutné absolvovat žádné kurzy. Program navazuje na postupy PRINCE2®, které budou na začátku každého tématu znovu připomenuty a vysvětleny.

Co Vás naučíme

 • program provede účastníka projektem krok za krokem – od samotného záměru projektu, přes plán, realizaci a ukončení, to vše kombinací výkladu a příkladů z praxe
 • rozsah výuky pokrývá veškeré potřebné projektové kompetence ke zvládnutí práce na projektech, a to jak v řídících rolích (Projektový manažer, člen projektového výboru), administrativních rolích anebo v roli člena týmu, který se potřebuje v projektu lépe zorientovat
 • předmětem tréninků jsou nejen technické, ale také manažerské dovednosti
 • úkolem účastníků je v průběhu tréninku ihned aplikovat získané poznatky na případových studiích, které zachycují reálné situace z projektové praxe
 • účastník se naučí volit vhodné metody projektového řízení a porozumí každé fázi projektu v souvislostech
 • v průběhu programu budou účastníci dostávat domácí práce, kde si budou moci zpracovat příklady ze svých reálných projektů, a poté je neveřejně konzultovat s lektory
 • časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením: 7 jednodenních tréninků v průběhu 2 měsíců
 • účastnící obdrží 7 sad školících materiálů a brožur (1 sada na každý trénink) a praktické šablony, využitelné v projektové praxi
 • na závěr obdrží účastníci certifikát o úspěšném absolvování programu Manažer projektu a v případě mimořádně kvalitních domácích prací získají červený diplom
 • program neustále zlepšujeme na základě zpětné vazby od našich klientů – účastníků

Organizace Akademie projektového řízení

Délka
Program je složen z jednodenních tréninků, mezi nimiž jsou týdenní až čtrnáctidenní časové úseky, kdy účastník pracuje na svém projektu a zpracovává úkol v časové náročnosti 2-4 hodiny. V rámci dne je trénink od 9:00 do 16:00.

Místo konání
Kurz probíhá zpravidla v sídle společnosti Conceptica na adrese Senovážné náměstí 1464/6, Praha 1. Výjimku tvoří kurzy pořádané v prostorách zákazníka či v jiných městech ČR.

Certifikace
Účastníci zpracují celkem 6 úkolů (například zpracují záměr projektu) v rozsahu 2-4 hodiny na úkol. Úkoly se zasílají lektorovi příslušného kurzu. Lektor poskytne zpětnou vazbu a udělí za úkol až 10 bodů. V případě získání 45 bodů je účastníkovi přiznán „červený diplom“, tedy certifikát v odlišném designu oceňující vynikající výsledky účastníka.

Termíny školení

10. 4 - 26. 5. 2017, Manažer projektu
27. 4 - 5. 6. 2017, Manažer projektu
22. 5. - 30. 6. 2017, Manažer projektu

*rozepsané termíny jednolivých běhů najdete na konci osnovy

Požadované vstupní znalosti

Tento základní kurz je určen pro projektové manažery, členy projektových týmů a členy vedení organizací, kteří se podílejí na projektech organizace.

Metody výuky

Interaktivní trénink (praktické ukázky, cvičení)
Lektoři kurzů jsou profesionální projektoví manažeři a předávají zkušenosti ze své každodenní praxe.

Studijní materiály

Účastnící obdrží 7 sad školících materiálů a brožur (1 sada na každý trénink) a praktické šablony, využitelné v projektové praxi

Osnova kurzu

P1. Záměr a zadání projektu

 • Představení a srovnání metodických základů řízení projektů (PRINCE2®, IPMA® a PMI®) – co je zásadní a společné
 • Předprojektové přípravy, feasibility study
 • Složení projektového týmu
 • Výběr klasických a agilních přístupů
 • SWOT analýza
 • Vytvoření projektového podnětu/záměru

P2. Finanční řízení projektu

 • Return on investment – ROI
 • Základy sestavování Business case/Obchodní případ
 • Riziko a způsoby jeho řízení
 • Oceňování nákladů a výnosů
 • Projektový plán
 • Základy WBS a tvorba harmonogramu v Ganttově diagramu
 • EVA (Earned Value Analysis)

S1. Komunikace konflikt a vyjednávání

 • Pozitivní komunikace: Jaká forma předávání (a získání) informací vytváří nejmenší prostor pro nedorozumění.
 • Typy jednání: agresivní – pasivní – asertivní.
 • Manipulace, typy manipulace, odhalení manipulace. kontramanipulace
 • Konflikt a potenciál pro tvorbu hodnoty:
 • Zdroje konfliktu, průběh konfliktu, jeho
 • Přístupy k řešení konfliktu: výklad, test vlastního přístupu k řešení konfliktů (Thomas-Kilman)

P3. Řízení dodávky a akceptace projektu

 • Řízení rozsahu/scope
 • PBS (Product Breakdown Structure)
 • Řízení komunikace
 • Řízení kvality
 • Eskalační mechanismy
 • Projektový reporting
 • Akceptace a právní souvislosti

P4. Vyhodnocení projektu a dokumentace projektu

 • Co je nutné udělat na začátku projektu, aby mohl být jednou ukončen
 • Procesy ukončení a náležitosti projektu
 • Základ dokumentace a šablony pro jednotlivé fáze projektu
 • IT nástroje řízení projektů (DMS a EPM)

S2. Řízení lidí v projektovém týmu, motivace a zadávání úkolů

 • budování týmu a vlastnosti týmu, rozdíl mezi individuální prací a prací v týmu,
 • zásady komunikace v týmu,
 • předpoklady týmového vedoucího
 • efektivní a neefektivní chování jedinců v týmu
 • komunikace se členy týmu, zadávání úkolů, principy vhodné formulace úkolů, motivace a kontrola
 • role v týmu: modelová situace, uspořádání týmu
 • vývojová stadia týmu, dynamika skupiny

S3. Prezentační dovednosti pro projektové manažery

 • Prezentace jako komunikační nástroj,
 • Příprava prezentace: rozhodnutí o účelu, promyšlení tématu, sbírání podkladů
 • Sebereflexe: vlastní zhodnocení „Jak se vidím při prezentaci“.
 • Úvodní prezentace, zpětná vazba
 • Organizace projevu: Úvod, Hlavní část, Závěr: výklad, vizualizace.
 • Efektivní úvod prezentace, zaujetí posluchačů, získání důvěry,
 • Komunikace při prezentaci
 • Prezentace účastníků: příprava prezentace s využitím získaných poznatků, zpětná vazba od ostatních účastníků, lektora a na základě analýzy videozáznamu.
 • Tréma a stres: zvládání pocitů spojených s prezentací, zvládání reakcí publika

Podrobně rozepsané termíny

10. 4 - 26. 5. 2017

10. 4 . - Záměr a zadání projektu
21. 4.  - Komunikace, konflikt, vyjednávání
28. 4.  - Finanční řízení projektu
  4. 5.  - Řízení lidí v projektovém týmu, motivace a zadávání úkolů
12. 5.   - Řízení dodávky a akceptace projektu
19. 5.   - Prezentační dovednosti pro projektové manažery
26. 5. -   Vyhodnocení a akceptace projektu

27. 4 - 5. 6. 2017

27. 4. - Záměr a zadání projektu
  4. 5. - Řízení lidí v projektovém týmu, motivace a zadávání úkolů
10. 5. - Finanční řízení projektu
19. 5. - Prezentační dovednosti pro projektové manažery
25. 5. - Řízení dodávky a akceptace projektu
  2. 6. - Komunikace, konflikt, vyjednávání
  5. 6. - Vyhodnocení a akceptace projektu

22. 5. - 30. 6. 2017

22. 5. - Záměr a zadání projektu
29. 5. - Finanční řízení projektu
  2. 6. - Komunikace, konflikt, vyjednávání
  9. 6. - Řízení dodávky a akceptace projektu
16. 6. - Řízení lidí v projektovém týmu, motivace a zadávání úkolů
23. 6. - Vyhodnocení a akceptace projektu
30. 6. - Prezentační dovednosti pro projektové manažery

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěná prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.