Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA

Řízení projektů je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

Oblast Projektové řízení zahrnuje školení potřebná pro komplexní rozvoj klíčových technik a metod projektového řízení. Prohloubíme vaše znalosti a dovednosti projektového manažera zejména v oblasti řízení projektů, krizového řízení a změn.


Praktické řízení projektů – pro pokročilé [IPMAD]

4.12.2019, GOPAS Bratislava, sleva 8%, cena po slevě 662 EUR

Řízení projektů podle PMBOK [PMBOK]

12.12.2019, GOPAS Bratislava, sleva 5%, cena po slevě 608 EUR