Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA

Řízení projektů je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

Oblast Projektové řízení zahrnuje školení potřebná pro komplexní rozvoj klíčových technik a metod projektového řízení. Prohloubíme vaše znalosti a dovednosti projektového manažera zejména v oblasti řízení projektů, krizového řízení a změn.


PRINCE2® Foundation [PRINCE2F]

26.11.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 517 EUR

PRINCE2® Foundation + Practitioner [PRINCE2FP]

26.11.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 902 EUR

PRINCE2® Practitioner [PRINCE2P]

29.11.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 517 EUR

PRINCE2® Practitioner – recertifikační kurz se zkouškou [PRINCE2R]

29.11.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 714 EUR