Projektové řízení - PRINCE2®, IPMA

Řízení projektů je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.

Oblast Projektové řízení zahrnuje školení potřebná pro komplexní rozvoj klíčových technik a metod projektového řízení. Prohloubíme vaše znalosti a dovednosti projektového manažera zejména v oblasti řízení projektů, krizového řízení a změn.


PRINCE2® 2017 Foundation [PRINCE2F17]

24.9.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 517 EUR

PRINCE2® 2017 Foundation + Practitioner [PRINCE2FP17]

24.9.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 902 EUR

PRINCE2® 2017 Practitioner [PRINCE2P17]

27.9.2018, GOPAS Bratislava, sleva 6%, cena po slevě 517 EUR