Kód kurzu: GOC2125« Krok zpět

Jazyk C# – programování II

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce C# a chtějí získat další praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka C#, generické datové typy, delegáty, lambda výrazy, extension metody, LINQ, naučíte se verzovat assemblies a používat GAC. Pochopíte, jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy, budete psát aplikace komunikující po síti a pochopíte i základy asynchronního programování.Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.

GOPAS Official Curriculum
 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 2.3.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 20.4.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
1.6.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
27.7.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
21.9.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
9.11.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
14.12.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
GTK 23.3.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
15.6.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
7.9.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
23.11.2020 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
GTK 25.5.2020 5 800,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v ceně kurzu 50

Co Vás naučíme

 • Stručný přehled platformy .Net Framework a jazyka C#
 • Stručná rekapitulace OOP
 • Přetěžování operátorů
 • Generické datové typy
 • Rozšíření jazyka ve verzích 2.0, 3.5 a 4.5
 • Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
 • Assemblies, verzování a Global Assembly Cache
 • Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
 • Čtení a zápis dat pomocí streamů
 • Serializace dat
 • Základy asynchronního programování
 • Implementace symetrického a asymetrického šifrování

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce c#
 • Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka c# a platformy .Net Framework, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova kurzu

Stručný přehled platformy Net Framework a jazyka C

 • Přehled platformy .Net Framework
 • Základní konstrukty jazyka C#
 • Datové typy
 • Výjimky a zachytávání chyb

Stručná rekapitulace OOP

 • Základní pojmy OOP
 • Třída a statické členy
 • Dědičnost a polymorfismus
 • Virtuální metody a zastiňování
 • Abstraktní třídy
 • Interface

Generické datové typy

 • Generické typy a typová bezpečnost
 • Generické třídy
 • Generické Interface
 • Generické metody
 • Generické kolekce

Přetěžování operátorů operator overloading

 • Úvod do přetěžování operátorů
 • Implicitní a explicitní přetížení

Delegáti a události

 • Definice a použití delegátů
 • Použití callbacku
 • Použití událostí

Rozšíření jazyka předchozích verzí

 • Klíčové slovo „var“
 • Partial Classes
 • Nullable Types
 • Automatic properties
 • Tuples
 • Extension methods
 • Volitelné a pojmenované parametry
 • Implicitly Typed Arrays
 • ?? Operator

Delegáti Lambda výrazy a LINQ

 • Anonymní typy
 • Lambda výrazy
 • Generičtí delegáti
 • IEnumerable a IQueryable
 • LINQ - Language-Integrated Query

Assemblies verzování a Global Assembly Cache

 • Lokální a sdílená assemblies
 • Generování privatního a veřejného klíče
 • Strong Named Assemblies
 • Global Assembly Cache
 • Verzování Asseblies

Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector

 • Garbage Collector
 • Weak reference
 • Použití generací
 • Implicitní a Explicitní uvolňování zdrojů
 • Interface IDisposable
 • Using a Finally

Čtení a zápis dat pomocí streamů

 • Úvod do streamů
 • Použití třídy FileStream
 • BinaryReader a BinaryWriter
 • StreamReader a StreamWriter
 • Použití třídy FileInfo
 • Použití IsolatedStorage

Serializace dat

 • Úvod do serializace
 • Shallow a deep serializace
 • Serializace Binární
 • Serializace XML

Úvod do používání vláken (volitelné)

 • Použití třídy Thread
 • Synchronizace vláken pomocí lock
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.