Kód kurzu: GOC2125« Krok zpět

Jazyk C# – programování II

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové typy, delegáty, extension metody, tuples, dekonstrukci, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ, atributy, pochopíte jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy. Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.

GOPAS Official Curriculum course.attribute.30
 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
22.3.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
3.5.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
14.6.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
LM GTK 1.3.2021 5 19 550 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
3.5.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
2.8.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
20.9.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
8.11.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
23.8.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno prezenčně
 
22.11.2021 5 23 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno prezenčně
 
2.8.2021 5 800,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
20.9.2021 5 800,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
8.11.2021 5 800,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v ceně kurzu 50

Co Vás naučíme

 • Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#
 • Stručná rekapitulace OOP
 • Generické datové typy
 • Vybraná rozšíření jazyka posledních verzí
 • Delegáti, Lambda výrazy a LINQ
 • Direktivy kompilátoru, Atributy a Assemblies
 • Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector
 • Čtení a zápis dat pomocí streamů. Použití CryptoStream.
 • Serializace dat
 • Základy asynchronního programování

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce C# na úrovni kurzu GOC2124
 • Kurz lze absolvovat i bez předchozích znalostí jazyka c# a platformy .Net, ale v tom případě jsou nutné velmi dobré znalosti programování z jiných platforem a jazyků, jako je Java nebo C++.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova kurzu

Stručný přehled platformy .Net a jazyka C#

 • Přehled platformy .Net
 • Základní nástroje příkazové řádky
 • Stručný přehled základních pojmů OOP
  • Třída a statické členy
  • Dědičnost a polymorfismus
  • Virtuální metody a zastiňování
  • Interface

Generické datové typy

 • Generické typy a typová bezpečnost
 • Generické třídy
 • Generický interface
 • Generické metody
 • Generické kolekce

Přetěžování operátorů operator overloading

 • Úvod do přetěžování operátorů
 • Implicitní a explicitní přetížení

Delegáti a události

 • Definice a použití delegátů
 • Použití callbacku
 • Použití událostí

Rozšíření jazyka předchozích verzí

 • Klíčové slovo „var“
 • Partial Classes
 • Nullable Types and Operators ??, ?., ?[
 • Automatic properties
 • Tuples
 • Discards, Out variables, Deconstructions
 • Extension methods
 • Volitelné a pojmenované parametry
 • Object Initializers

Delegáti Lambda výrazy a LINQ

 • Anonymní typy
 • Lambda výrazy
 • Generičtí delegáti
 • IEnumerable a IQueryable
 • Closure
 • Covariance a Contravariance

Assemblies a atributy

 • Direktivy kompilátoru a podmíněná kompilace
 • Assemblies a použití atributů

Správa paměti a zdrojů a Garbage Collector

 • Garbage Collector
 • Implicitní a Explicitní uvolňování zdrojů
 • Interface IDisposable
 • Using a IDisposable
 • Weak reference
 • Sledování práce GC

Čtení a zápis dat pomocí streamů

 • Úvod do streamů
 • Použití třídy FileStream
 • BinaryReader a BinaryWriter
 • StreamReader a StreamWriter
 • Použití třídy FileInfo
 • Použití třídy FileSystemWatcher
 • Použití třídy CryptoStream

Serializace dat

 • Úvod do serializace
 • Shallow a deep serializace
 • Serializace XML
 • Serializace Binární

Úvod do používání vláken (volitelné)

 • Základy práce s vlákny a použití třídy Thread
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.