Kód kurzu: JWS« Krok zpět

Webové služby SOAP a REST v Javě

Kurz webových služeb pokrývá rozsáhlé prostředí SOAP a REST v prostředí Java SE a Java EE. Kurz začíná výkladem mapování JAXB pro práci s XML a JSON. Následuje rozbor možností standardu JAX-WS 2.x pro SOAP služby, včetně pokročilých technik jako je javax.xml.ws.Dispatch a javax.xml.ws.Provider. Na kurzu jsou probírány i základy WS-Security (autentizace a šifrování na úrovni zpráv). V poslední době je čím dál větší důraz kladen na použití REST webových služeb / REST API. Kurz se zabývá možnostmi JAX-RS (Jersey), včetně některých rozšíření Jersey, například pro OAuth.

Kurz vyřazen z aktuální nabídky
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 44 500 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 44 500 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 1 825,00 EUR v ceně kurzu 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro vývojáře Java SE a Java EE, kteří potřebují řešit komunikaci více aplikací ať už pomocí SOAP nebo integrují javový back-end a klientský AJAX či androidovou aplikaci pomocí RESTful web services (XML nebo JSON)

Co Vás naučíme

 • SOAP, WSDL a WS-I Profile s důrazem na udržovatelnost WSDL
 • REST nad XML a JSON
 • Mapování mezi objekty a XML s použitím JAXB včetně pokročilých technik
 • Použití klientského API JAX-WS pro komunikaci přes SOAP/HTTP
 • Vystavení SOAP webové služby pomocí serverového API JAX-WS
 • Vystavení RESTful webové služby s použitím JAX-RS
 • Přijímat a odesílat JSON i XML

Požadované vstupní znalosti

Je nutné znát webové programování v Javě (servlety) a XML. Předchozí znalosti webových služeb jsou velkou výhodou.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Prezentace probírané látky v digitálním formátu

Osnova kurzu

XML, XSD, JSON

 • XML a jmenné prostory
 • XML Schema (XSD), validace
 • Sestavení XSD z existujícího souboru XML
 • XML Fast Infoset
 • MTOM
 • JSON

JAXB

 • Práce s XML v Javě
 • JAXB 2.x
 • Nástroje, xjc, schemagen
 • Nesoulad XML vs. OOP, translator
 • XML Soubor s přizpůsobením (customizations)
 • Validace v rámci JAXB

SOAP, WSDL, REST

 • SOAP
 • SOAP přes HTTP
 • WSDL (1.1)
 • Jednosměrný požadavek, Požadavek-odpověď, Chyby (Fault)
 • Document/Literal/Wrapped, RPC/Encoded
 • WS-Addressing
 • WSDL 2.0 (volitelně)

JAX-WS - klientská strana

 • wsimport
 • Vyšší úroveň - proxy objekt za javovým rozhraním
 • Nižší úroveň - Dispatch
 • Jednosměrné volání
 • Vstupně/výstupní parametry a Holder<T>
 • Asynchronní volání - Future
 • Asynchronní volání - AsyncHandler a Executor
 • @WebServiceRef a dependency injection v Java EE

JAX-WS - serverová strana

 • Vyšší úroveň - vystavení třídy @WebService z Javy
 • Nižší úroveň - ošetření požadavku pomocí rozhraní Provider
 • Generování WSDL z tříd Javy - wsgen
 • Generování Java tříd z WSDL - wsimport
 • Chyby a výjimky (Fault, Exception)

Zabezpečení JAX-WS a WS-Security

 • JAX-WS a WS-Addressing
 • BASIC authentication
 • Šifrování pomocí HTTPS
 • WS-Security
 • WS-Policy, WS-SecurityPolicy
  • UsernameToken
  • Autentizace pomocí certifikátů klienta a serveru
  • Šiforvání na úrovni zpráv

JAX-RS a RESTful webové služby

 • REST, RESTful Web Services
 • Jersey - implementace JAX-RS
 • GET, POST, PUT, DELETE
 • @GET, @POST, @PUT, @DELETE, URLs, @Path, @Consumes, @Produces, @PathParam
 • Třída Application, konfigurace
 • Java EE dependency injection
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů