Kód kurzu: UX1« Krok zpět

User Experience a prototypování

Na kurzu se seznámíte s konceptem vytváření HTML prototypů a pochopíte základní principy toho, jak se zabývat User Experience (UX), které se někdy překládá jako "Uživatelský prožitek". Během kurzu se seznámíte s nástrojem Axure RP 8 a naučíte se s ním pracovat od samých začátků až po pokročilejší funkce. Projdeme si koncept vytváření HTML prototypů, základní ovládání nástroje, standardní prvky (widgety) a jejich chování a naučíte se strukturovat prototyp do stránek a složek. V části věnované základním interakcím se zaměříme na navigaci, využití dynamických panelů a formulářovou logiku. Probereme pokročilé interakce s podmíněnými toky, využití proměnných, funkcí a repeaterů, a ukážeme si řešení některých častých UX patternů. Školení je založeno na praktickém používání Axure RP 8 a témata budou vysvětlována na konkrétních ukázkách a komplexním cvičení. Školení je určeno pro ty, kteří potřebují vytvářet wireframy nebo interaktivní prototypy a chtějí Axure RP 8 využívat do hloubky (UX designer, business analytik, softwarový analytik, solution designer, innovation designer apod.). Předchozí zkušenost s tímto nástrojem je vítaná, ale není podmínkou.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
10.10.2019 1 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
30.7.2019 1 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
12.8.2019 1 300,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
8.11.2019 1 300,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha1 8 000 CZK v ceně kurzu 10
Brno1 8 000 CZK v ceně kurzu 10
Bratislava1 300,00 EUR v ceně kurzu 10

Co Vás naučíme:

 • Nástroj Axure - hlavní funkce, rozložení obrazovek, dostupné nástroje, základní principy ovla´da´ni´, publikova´ni´ prototypu°.
 • Widgety - jak pouzˇi´vat a k cˇemu slouzˇi´ za´kladni´ tvary, obra´zky, dynamicka´ menu, tabulky, inline frames, formula´rˇe, dynamicke´ panely a repeatery. Využití předpřipravených knihoven widgetů.
 • Interakcˇni´ logika - odkazy, pra´ce s widgety, zmeˇny stylu°, nastaveni´ stavu dynamicky´ch panelu°.
 • Pokrocˇile´ interakce - globa´lni´ promeˇnne´, vy´razy a funkce, pokrocˇila´ pra´ce s repeatery, podmi´neˇné flow.
 • Praktické využití nástroje pro realizaci komplexního úkolu (objednávka vstupenek).

Pro koho je kurz určen:

 • Školení je určeno pro ty, kteří potřebují vytvářet wireframy nebo interaktivní prototypy a chtějí Axure RP 8 využívat do hloubky (UX designer, business analytik, softwarový analytik, solution designer, innovation designer apod.).

Požadované vstupní znalosti:

 • Schopnost do hloubky ovla´dat slozˇiteˇjsˇi´ PC aplikace typu Powerpoint, Visio, apod.
 • Za´kladni´ znalost anglicˇtiny (nutne´ pro ovla´da´ni´ Axure - nejedna´ se o lokalizovany´ na´stroj)
 • Umět instalovat systémové fonty
 • Zkusˇenost s HTML, programova´ni´m a/nebo jiny´m na´strojem pro tvorbu wireframu° cˇi prototypu° je vítaná, ale ne nutná

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Teoretický úvod

 • Prototypování a jeho využití

Představení Axure RP 8

 • Vzhled a rozložení obrazovky
 • Principy nástroje
 • Základní klávesové zkratky
 • Publikování prototypu
 • Stránky a jejich vlastnosti, sketch efekt, snapshoty, gridy a vodicí čáry

Widgety

 • Text, tlačítka a tvary
 • Obrázky, tabulky a menu
 • Inline frames
 • Dynamické panely
 • Formuláře
 • Repeatery

Základní eventy a interakce

 • Eventy
 • Linky
 • Viditelnost
 • Velikost a pozice
 • Formulářové akce
 • Interaktivita obrázků a textů
 • Interaktivita dynamických panelů

Pokročilé interakce

 • Globální proměnné
 • Výrazy
 • Interaktivita repeaterů
 • Podmíněné flow

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.