Novinka v nabídce
Kód kurzu: SCALA_INTRO« Krok zpět

Jazyk Scala - programování I

Úvod do programování v multipradigmatickém programovacím jazyce SCALA, který integruje výhody tak funkcionálního i objektového přístupu k modernímu návrhu softwaru. V této první, úvodní části se frekventant seznámí s historií a základními rysy programovacího jazyka, příkazovým interpretem REPL, použitím jazyka Scala v IDE (ECLIPSE, IntelliJ IDEA) jakož i integrováním Scale do stále více populárního Jupyter Notebooku. V kurzu se dále zabýváme základními datovými typy, základními programátorskými konstrukcemi, funkcemi a kolekcemi.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
30.7.2018 3 12 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
26.11.2018 3 12 300 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
18.6.2018 3 405,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
24.9.2018 3 405,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
17.12.2018 3 405,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 12 300 CZK v ceně kurzu 0
Brno3 12 300 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava3 405,00 EUR v ceně kurzu 0

Požadované vstupní znalosti:

 • Kurz nepredpokladá predchádzející znalosti z jiných programovacích jazyků, ale jsou doporučeny základní znalosti algoritmizace

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Co je SCALA, je určení, oblasti použití

  Instalace, Scala REPL

   Vývojové nástroje: IDE, Jupyter Notebook, Jupyter lab, Beaker Notebook

    Základní datové typy

    • Numerické datové typy
    • Řetězce
    • Tuples
    • Proměnné, Jmenná konvence

    Programátorské konstrukce

    • Výrazy
    • Podmínky
    • Cykly (Iterator, vnořené iterátory)

    Funkce

    • Procedury
    • Bezparametrické funkce
    • Rekurzivní funkce
    • Vnořené funkce
    • Volání funkcí
    • Vararg parametry
    • Metody a operátory
    • Funkce první třídy (First-Class Functions)

    Kollekcie, kontejnerové typy

    • List, Set, Map (Seznam, Množina, Asociativní pole)
    • Aritmetické operace se seznamem
    • Mapovací funkce pro typ seznam
    • Reduce funkce
    • Kompatibilita Java a Scala kolekcí

    Další kolekce

    • Vytváření "mutable" - modifikovatelných kolekcí
    • Vytváření modifikovatelných kolekcí z nemodifikovateľných (unmutables)
    • Použití "Collection Builder"
    • Pole
    • Seq a Seqvencii
    • Stream Typ
    • Predikáty
     • Kolekce Option
     • Kolekce Try
     • Kolekce Future

    Předchozí kurzy

    Navazující kurzy

    žádný navazující kurz
    Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

    Cena:
    v ceně kurzu
    Uvedené ceny jsou bez DPH.