Kód kurzu: JPROG1_5« Krok zpět

Java SE – programování II

Jedná se o navazující kurz na JPROG1 - Java SE – programování I. V první části se probírají složitější jazykové konstrukty v Javě. Především ty, které přibyly do Javy ve verzi 5 (generics) a 8 (odkazy na metody, lambda výrazy). Druhá část kurzu se zabývá novějšími třídami knihovny Java SE 5 až 8, především java.util.concurrent, Date/Time API (java.time), File New I/O (java.io.file), Stream API (java.util.stream). Kurz je vhodný pro mírně zkušené javové programátory a pro programátory, kteří chtějí přejít z jiných objektově orientovaných programovacích jazyků (jako je C++, JavaScript, Delphi, Python). Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů) nad Oracle JDK 8.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
24.8.2020 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
2.11.2020 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
24.8.2020 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
2.11.2020 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
24.8.2020 5 1 300,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
2.11.2020 5 1 300,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 36 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 36 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 1 300,00 EUR v ceně kurzu 50

Pro koho je kurz určen

 • Programátory juniory, kteří již mají zkušenosti s jazykem Java
 • Zkušené programátory v jiných jazycích, jako je JavaScript, C++, Ruby nebo Python
 • Testery pracující s Javou
 • Databázové odborníky

Co Vás naučíme

 • Vnitřní třídy (statické, instanční, lokální, anonymní)
 • Návrhové vzory - tovární metoda, jedináček a neměnitelný objekt
 • Lambda výrazy a odkazy na metody (invokedynamic)
 • Kolekce a Stream API
 • Java Date/Time API (balík java.time)
 • File New I/O 2 (balík java.io.file)
 • Vlákna, Fork/Join framework (balík java.util.concurrent)
 • Lokalizování aplikace, Locale, MessageFormat

Požadované vstupní znalosti

Je nutné znát běžné jazykové konstrukce v Javě a mít alespoň několikaměsíční praxi s programováním v Javě. Je třeba ovládat dědičnost, interfaces a výjimky. Očekává se také znalost běžně používaných tříd z knihovny Java SE, například String, StringBuilder, List, Map.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Osnova kurzu

Přehled Javy, Java SE, Java EE, Android

 • Co je JDK, JRE, JVM
 • Ekosystém Javy, JavaScriptu, databází

Oživení běžně používané syntaxe Javy

 • Primitivní typy
 • Třídy
 • Metody a členské proměnné
 • Statické metody
 • Pole

Zapouzdření, dědičnost

 • Konstruktory, vlastnosti
 • Přetěžování metod
 • Neměnitelné objekty
 • Operátor instanceof

Polymorfismus

 • Viditelnost private, (default), protected, public
 • Překrývání metod
 • Návrhový vzor Singleton

Lambda výrazy

 • Definice lambda výrazu
 • Anonymní vnitřní třída
 • Odkaz na metodu

Kolekce a generics

 • Seznamy, třída ArrayList
 • Množiny, třída HashSet, LinkedHashSet a TreeSet
 • Asociativní pole a rozhraní Map
 • Fronta a ArrayDeque

Kolekce, lambda výrazy a Stream API

 • forEach(), replaceAll(), removeIf()
 • stream()
 • Filtrování
 • Mapování
 • Sestavování pipeline

Rozhraní pro práci s lambda výrazy

 • Function, UnaryOperator
 • Řazení a Comparator
 • Collectors

Výjimky

 • try/catch, výcenásobný catch, try/finally
 • try with resources
 • Assertions

Datum a čas

 • Přehled balíku java.time
 • LocalDate, LocalTime, LocalDateTime
 • Časové zóny, zimní čas/letní čas
 • Formátování data a času do textu

File NIO.2

 • Rozhraní Path a FileSystem
 • Třída Files a služby pro práci se soubory

Vlákna a souběžnost

 • Vlákna, třída Thread, rozhraní Runnable
 • Executor, ExecutorService
 • Vzájemné vyloučení, zámky (Lock, ReentrantLock)
 • Kolekce v java.util.concurrent

Fork-Join Framework

 • Rozděl a panuj
 • RecursiveTask, RecursiveAction
 • Implementace hledání maxima/minima, řazení
 • Paralelní streamy

Lokalizace aplikací

 • Jazyk uživatele (Locale)
 • Externalizace textů a ostatních prostředků (ResourceBundle)
 • Formátování výstupu pomocí NumberFormat, DateFormat, MessageFormat
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.