Kód kurzu: NETCORE2EX« Krok zpět

ASP.NET Core (2/2)

 • Přímé pokračování úvodního školení se zabývá různorodou směsicí ASP.NET Core technologií a zabezpečením.
 • Na začátku probereme technologie, které pomohou, když se aplikace nechová tak, jak se chovat má – logování, ošetřování chyb, chybové stránky.
 • Podíváme se na novinku v ASP.NET Core 3.0, endpoint routing middleware, který nabízí jednotnou routovací infrastrukturu pro všechny ASP.NET Core technologie. Ukážeme si, jak ovlivnit jeho chování a jak routy zabezpečit pomocí constraintů.
 • Přes vytrvalou snahu EU jsou cookie stále vhodným nástrojem pro uchovávání údajů o uživateli. Ukážeme si, jak je využívat z ASP.NET Core, jak je zabezpečit a také jaké jsou alternativy v podobě klientského úložiště Local Storage a Session Storage.
 • Pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC.
 • Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji.
 • Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v ASP.NET Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core.
 • Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to.
 • Poslední část se týká zabezpečení a použití ASP.NET Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné).
 •  DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
  GTK 7.12.2020 5 29 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
   
  14.12.2020 5 29 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
   
  8.3.2021 5 29 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
   
  14.6.2021 5 29 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
   
  3.5.2021 5 29 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
   
  8.3.2021 5 1 000,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk Bratislava GOPAS Online
   
  14.6.2021 5 1 000,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk Bratislava GOPAS Online
   

  PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
  Praha5 29 900 CZK v ceně kurzu 50
  Brno5 29 900 CZK v ceně kurzu 50
  Bratislava5 1 000,00 EUR v ceně kurzu 50

  Požadované vstupní znalosti:

  • Znalost jazyka C# na úrovni kurzu GOC2125
  • Základní znalost HTML, CSS

  Metody výuky:

  • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

  Studijní materiály:

  • Tištěné prezentace probírané látky.

  Osnova:

  Logování

  • Vstupy a výstupy
  • Výchozí nastavení
  • Vlastní třídy a logování

  Ošetřování chyb

  • Odchytávání chyb pomocí middleware
  • Zobrazování chybových stránek
  • Hotová řešení pro sledování chyb

  Endpoint routing

  • Co je endpoint routing
  • Vestavěné route constraints
  • Tvorba vlastních route constraints
  • Další zásahy do routingu

  Cookies v ASP.NET

  • Práce s cookies v ASP.NET Core
  • Bezpečnostní aspekty a omezení
  • Alternativy k cookies – Local Storage a Session Storage

  Jemný úvod do Entity Frameworku Core

  • Změny proti EF 6
  • Migrace a jejich zákeřnosti
  • Vytvoření DAL v EF Core

  ASP.NET Core Razor Pages

  • Razor Pages jako alternativa k MVC Core
  • Model-View-ViewModel (MVVM) versus Model-View-Controller (MVC) pattern
  • Základní použití Razor Pages
  • Metody pro zpracování requestů

  Konfigurace

  • Změny proti ASP.NET 4 a zkáza souboru web.config
  • Zdroje konfigurace: soubory, proměnné prostředí, příkazová řádka a další
  • Objektová nadstavba nad key-value konfigurací
  • Validace konfiguračních hodnot
  • Sledování změn v konfiguračních souborech
  • User Secrets – úschova citlivých konfiguračních údajů při vývoji

  E-mail v ASP.NET Core

  • Možnosti posílání e-mailů (vlastní server, externí služba)
  • Knihovna Altairis.Services.Mailing jako připravené řešení a zároveň ukázka typické praxe v .NET Core.

  View Components

  • View Components jako náhrada child akcí
  • Rozdíly proti Server Controls v ASP.NET Web Forms
  • Registrace a tvorba vlastních view components

  Validace vstupu a model binding

  • Standardní validační atributy
  • Vlastní validační atributy pro vlastnosti i celé entity
  • Rozhraní IValidatableObject
  • Klientská validace pomocí JavaScriptu a CSS

  Dynamické generování uživatelského rozhraní

  • Proč UI vytvářet dynamicky na základě metadat
  • Generování UI na úrovni pole
  • Generování UI na úrovni modelu nebo jeho části
  • Tvorba vlastních šablon

  Internacionalizace

  • Globalizace a lokalizace
  • Třída CultureInfo, neutrální a specifické kultury, Invariant Culture a proč se jí vyhnout
  • Nastavení kultury, request localization middleware
  • Lokalizace uživatelského rozhraní pomocí resources
  • Lokalizace data annotations atributů
  • Conventional Metadata Providers

  Zabezpečení webových aplikací

  • Základní koncepty a pojmy
  • Autentizační faktory
  • Cookie Authentication Middleware
  • Claims-based Identity

  ASP.NET Identity

  • Základní použití, vytváření uživatelů, přihlášení, odhlášení
  • Reset hesla jako slabé místo bezpečnosti aplikací a jak to dělat správně
  • Práce s rolemi a role-based autorizace
  • Dvoufaktorová autentizace, použití jednorázových hesel

  Customizace ASP.NET Identity

  • Rozšíření údajů o uživateli
  • Identity Stores
  • Úschova hesel a proč se do toho nevrtat
  • Migrace legacy uživatelů, aneb když se do toho vrtat bohužel musíte
  • Třída SignInManager, logování a omezení přihlášení
  • SecurityStamp a jeho využití, odhlášení ze všech sessions
  • Přihlašování pomocí externích identity providerů a jiných facebooků
  • Ověření telefonního čísla pomocí SMS
  • Login Approvals: přihlašování bez hesel
  • Použití vlastních claimů v ASP.NET Identity

  ASP.NET Data Protection

  • Použití v rámci .NET Core a vlastní využití
  • Výchozí konfigurace a její změny
  • Ukládání klíčů do souborového systému
  • Ukládání klíčů do databáze

  Předchozí kurzy

  Navazující kurzy

  žádný navazující kurz
  Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  v ceně kurzu
  Uvedené ceny jsou bez DPH.