Kód kurzu: GOC4141« Krok zpět

Vývoj univerzálních Windows Store aplikací pro Windows Phone 8.1 a Windows 8.1

Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí seznámit s vývojem univerzálních Windows Store aplikací současně jak pro Windows Phone 8.1, tak pro Windows 8.1, s důrazem na vysoký podíl sdíleného kódu mezi oběma platformami. Na kurzu se seznámíte s architekturou této platformy, základními prvky uživatelského rozhraní a navigace, prací s daty a webovými službami, multitaskingem, notifikacemi a dalšími technikami obvyklými pro Windows Store aplikace. Důraz bude kladen na kvalitní návrh architektury aplikace umožňující efektivní sdílení co největšího množství kódu mezi Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 aplikací, včetně vymezení klíčových rozdílů mezi oběma platformami, které je třeba brát v potaz.

GOPAS Official Curriculum
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v ceně kurzu 50

Uživatelská náročnost

Co vás naučíme

 • Seznámíte se s novým druhem Windows Store aplikací, architekturou této platformy a potřebnými nástroji po vývoj aplikací
 • Naučíte se navrhovat uživatelské rozhraní aplikací pro Windows 8.1 i pro Windows Phone 8.1
 • Vyzkoušíte si implementaci aplikace pracující s webovými službami za použití návrhového vzoru MVVM pro obě platformy
 • Pochopíte různé techniky pro efektivní sdílení kódu
 • Seznámíte se s rozdíly při vývoji aplikací pro Windows 8.1 a Windows Phone 8.1, se kterými je třeba počítat

Požadované vstupní znalosti

 • Znalost jazyka C# nebo VB.NET a prostředí Visual Studia (kurz bude veden v jazyce C#)
 • Základní znalost jazyka XAML

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

1 Představení platformy a nástrojů pro vývoj aplikací

 • Seznámení s Windows Store aplikacemi
 • Představení platformy a její architektury
 • Možnosti volby programovacího jazyka, výhody a nevýhody jednotlivých variant
 • Seznámení s konceptem univerzálních aplikací, vymezení vztahu platforem Windows 8 a Windows Phone 8, možnosti sdílení kódu
 • Představení potřebných nástrojů pro vývoj, ukázka vytvoření projektů, nasazení do emulátoru, ukázka debugování
 • Ukázka designerských nástrojů (Expression Blend)
 • Seznámení s dalšími nástroji, zejména nástrojem pro odemčení telefonu

2 Návrh uživatelského rozhraní

 • Seznámení se společnými klíčovými principy uplatňovanými při specifikaci a návrhu Windows Store aplikace
 • Doporučení pro vytyčení správných scénářů použití
 • Seznámení s možnostmi uživatelského rozhraní Windows 8.1 a případnou integrací aplikace do systému
 • Seznámení s uživatelským rozhraním aplikace ve Windows Phone 8.1
 • Používané modely navigace v aplikaci
 • Rozmístění příkazů v aplikaci
 • Správné rozložení ovládacích prvků na stránce

3 Implementace uživatelského rozhraní

 • Rychlé seznámení s jazykem XAML
 • Přehled používaných společných ovládacích prvků ve Windows Store aplikacích
 • Přehled ovládacích prvků specifických pro danou platformu
 • Použití ovládacích prvků pro tvorbu layoutu aplikace
 • Ovládací prvky pro zobrazení položek
 • Implementace aplikační lišty
 • Úprava layoutu pro podporu více rozměrů obrazovky a orientací

4 Techniky pro sdílení uživatelského rozhraní napříč platformami

 • Tvorba vlastních vizuálních stylů a jejich uložení do resources
 • Představení možností tvorby vlastních ovládacích prvků

5 Návrh vhodné architektury aplikací a jejich sdíleného jádra

 • Představení návrhového vzoru Model View ViewModel (MVVM) a jeho využití ve Windows Store aplikacích
 • Návrh architektury aplikace s důrazem na sdílení kódu

6 Práce s daty v aplikaci

 • Seznámení s data-bindingem v XAML
 • Ovládací prvky pro zobrazení dat

7 Navigace v aplikaci a životní cyklus aplikace

 • Seznámení s navigačním frameworkem
 • Přechody mezi stránkami aplikace, předávání parametrů otevíraným stránkám
 • Obsluha událostí spojených s navigací
 • Životní cyklus aplikace
 • Uložení stavu aplikace

8 Práce s webovými službami

 • Novinky v asynchronním zpracování
 • Načítání dat z webové služby (REST JSON, SOAP, OData)
 • Praktické ukázky práce s HttpClientem

9 Práce se soubory

 • Představení možností uložení aplikačních dat
 • Práce se soubory a adresáři
 • Přístup k souborům přes FilePickers

10 Práce s dlaždicemi a lokálními notifikacemi

 • Seznámení s hlavními principy použití aplikační dlaždice
 • Možnosti použití lokálních notifikací

11 Běh procesů na pozadí

 • Seznámení s možnostmi běhu aplikace na pozadí
 • Přenos datových souborů na pozadí

12 Vzdálené notifikace

 • Princip fungování vzdálených notifikací
 • Implementace vzdálených notifikací do aplikace

13 Základní aplikační kontrakty

 • Seznámení s principem aplikačních kontraktů
 • Jak implementovat aplikační kontrakt na správu nastavení
 • Práce s aplikačním kontraktem pro sdílení obsahu
 • Použití aplikačního kontraktu pro vyhledávání

14 Publikace aplikace

 • Jak zveřejnit aplikaci na veřejném Marketplace
 • Vnitrofiremní distribuce aplikací
 • Nákupy v aplikacích
 • Možnosti zkušební verze aplikace

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů