Kód kurzu: GOC4151« Krok zpět

Vývoj mobilních aplikací pro Android v .NETu s použitím nástroje Xamarin.Android

Kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, kteří se chtějí naučit programovat mobilní aplikace pro Android v jazyce C# a chtějí při tom zužitkovat své znalosti .NETu. Na kurzu se naučíte pracovat s komerčním nástrojem Xamarin.Android (http://xamarin.com/), který umožňuje vyvíjet Android aplikace v .NETu. Seznámíte se s architekturami platforem Android a Xamarin.Android, základními prvky uživatelského rozhraní a navigace, prací s daty a dalšími technikami potřebnými pro vývoj mobilních aplikací v Xamarinu.

GOPAS Official Curriculum
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Nebyly nalezeny žádné záznamy.

*Cena kurzu je uvedena včetně ceny originálních studijních materiálů.

Co Vás naučíme

 • Seznámíte se s architekturou platformy Android a nástroje Xamarin
 • Naučíte se používat základní prvky uživatelského rozhraní a navigace s pomocí knihovny Xamarin.Forms
 • Navrhneme architekturu aplikace s použitím MVVM, která bude umožňovat sdílet část kódu s dalšími platformami
 • Budeme pracovat s daty z webové služby
 • Vyzkoušíme si práci s notifikacemi

Požadované vstupní znalosti

 • Znalost jazyka C# a prostředí Visual Studia (kurz bude veden v jazyce C#)

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

1 Představení platformy Android a nástroje Xamarin.Android pro vývoj aplikací

 • Seznámení s vývojem aplikací pro Android, používanými nástroji a programovacími jazyky
 • Představení nástroje Xamarin a jeho vnitřního fungování
 • Seznámení se strukturou aplikace v Xamarin.Android
 • Debugování aplikace na zařízení

2 Základní prvky uživatelského rozhraní

 • Seznámení se základními ovládacími prvky používanými v Androidu
 • Představení knihovny Xamarin.Forms a vysvětlení jejích výhod
 • Implementace uživatelského rozhraní s pomocí Xamarin.Forms
 • Využití jazyka XAML v Xamarin.Forms

3 Navigace v aplikaci a životní cyklus aplikace

 • Jak aplikaci strukturovat do více obrazovek a realizovat mezi nimi navigaci
 • Představení životního cyklu aplikace

4 Návrh architektury aplikace umožňující sdílení kódu

 • Návrh architektury aplikace, která umožňuje sdílet kód s dalšími platformami
 • Seznámení s návrhovým vzorem MVVM

5 Práce s daty

 • Seznámení s principem data bindingu v Xamarin.Forms
 • Uložení souborů do zařízení

6 Komunikace

 • Úvod do asynchronního zpracování v C# (async/await)
 • Načtení dat z webové služby
 • Zjištění informací o konektivitě
 • Odeslání e-mailu
 • Odeslání SMS

7 Notifikace

 • Práce s lokálními notifikacemi
 • Práce se vzdálenými notifikacemi

8 Běh aplikace na pozadí

 • Seznámení s možnostmi tvorby na pozadí běžících služeb

9 Práce se senzory a polohou zařízení

 • Práce s API na zajištění polohy zařízení
 • Zobrazení polohy v mapě

10 Publikace aplikace

 • Příprava aplikace pro publikaci
 • Proces publikace aplikace na Google Play
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů