Kód kurzu: GOC325« Krok zpět

Vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft.NET 4.5

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření Microsoft Windows Forms aplikací pomocí Microsoft Visual Studia 2013 a .NET Frameworku 4 - 4.5. Na kurzu se naučíte používat a vytvářet standardní i vlastní ovládací prvky, vytvářet uživatelské rozhraní, používat knihovnu tříd .NET, načítat, upravovat a ukládat databázová data pomocí LINQ dotazů, tisknout dokumenty, volat metody asynchronně pomocí klíčových slov async a await, pracovat s třídou Task, lokalizovat aplikace a distribuovat je pomocí technologie ClickOnce.

GOPAS Official Curriculum
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 23 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR v ceně kurzu 50

Co Vás naučíme:

 • Vytvářet Windows formuláře
 • Použít ovládací prvky na formuláři
 • Vytvořit menu na formuláři
 • Vytvářet a implementovat událostní procedury
 • Používat dialogová okna
 • Validovat uživatelské vstupy
 • Vytvářet a používat uživatelské ovládací prvky
 • Připojit aplikaci na databázi pomocí knihovny ADO.NET
 • Využívat XML webové služby
 • Pracovat s třídou Task
 • Volat metody asynchronně pomocí klíčových slov async a await
 • Používat sdílené assemblies
 • Tisknout dokumenty
 • Ladit aplikaci
 • Lokalizovat aplikaci
 • Distribuovat aplikaci

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalost programování v jazyce C#

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Úvod do knihovny Windows Forms

 • Vytvoření formuláře
 • Přidání ovládacích prvků na formulář
 • Vytvoření zděděného formuláře
 • Rozmístění ovládacích prvků na formulář
 • Vytvoření MDI aplikace

Práce s ovládacími prvky

 • Vytvoření událostní procedury pro ovládací prvek
 • Použití ovládacích prvků z knihovny Windows Forms
 • Používání dialogových oken
 • Přidávání ovládacích prvků za běhu aplikace
 • Tvorba nabídky

Tvorba ovládacích prvků

 • Tvorba nových a úprava existujících ovládacích prvků
 • Zajištění standardního chování prvků v návrhovém režimu (design–time)

Použití dat v desktop aplikaci

 • Přidání a konfigurace objektů z knihovny ADO.NET
 • Čtení a modifikace dat pomoci LINQ dotazů
 • Data-binding a formátování dat
 • Přehled XML Webových služeb
 • Perzistence dat

Tisk a reporty

 • Tisk
 • Použití dialogů Print Preview, Page Setup a Print

Asynchronní programování

 • .NET model asynchronního programování
 • Jak volat metodu asynchronně

Rozšíření aplikace

 • Přidání nápovědy
 • Lokalizace aplikace

Distribuce aplikace

 • .NET Assemblies
 • Distribuce pomocí technologie Click-Once
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů