MS Office aplikace (Excel/Access)

Programujete makra pro Microsoft Office nebo udržujete stále projekty na platformě VB6? Pokud navštívíte některý z našich kurzů na programování ve Visual Basicu, můžete si rozšířit své obzory o samotné základy programování, objektové programování, práci s databázemi nebo samotnými programy MS Office jako je Excel nebo Access.