Kód kurzu: GOC40« Krok zpět

Jazyk C# a projekt LINQ

Kurz je určen pro programátory pracující s platformou .NET, kteří mají zájem seznámit se s projektem LINQ (Language INtegrated Query), který umožňuje snadnou práci s ne-objektovými daty (například s XML, nebo s relačními SQL databázemi) přímo v jazyce C# (tedy bez nutnosti psaní dotazů v SQL). Do detailu se podíváme na novinky v jazyce C#, které umožňují existenci projektu LINQ, jako je type-inference, lambda expressions, anonymous types a expression trees, a na jednotlivé komponenty projektu LINQ pro práci s SQL databázemi (LINQ to SQL), XML daty (LINQ to XML), a s kolekcemi dat v paměti (LINQ to DataSets, LINQ to Objects).

GOPAS Official Curriculum
 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
13.9.2018 2 10 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
9.8.2018 2 360,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
15.11.2018 2 360,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 10 800 CZK v ceně kurzu 20
Brno2 10 800 CZK v ceně kurzu 20
Bratislava2 360,00 EUR v ceně kurzu 20

Co Vás naučíme

 • Efektivně využívat nové vlastnosti jazyka C# 3.0 jako jsou type-inference, lambda expressions, nebo anonymous types
 • Používat komponenty projektu LINQ pro práci s SQL databází, XML daty a objekty v paměti

Požadované vstupní znalosti

 • Zkušenosti s tvorbou aplikací v jazyce C#

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

Přehled nových vlastností jazyka C#

 • Type-inference a nové klíčové slovo „var“
 • Extension methods
 • Anonymní typy a konstrukce pro inicializaci tříd a kolekcí
 • Lambda funkce a typ generický delegát Func<>
 • Lambda expressions a práce s expression trees
 • Query comprehensions - výrazy pro psaní dotazů v C#

Práce s objekty v paměti

 • Operátory pro práci s IEnumerable typy
 • Práce s ADO.NET DataSety pomocí „LINQ to DataSets“

Práce se SQL databázemi

 • Generování objektových mapování pro SQL tabulky
 • Psaní dotazů v C# pomocí „LINQ to SQL“
 • Volání uložených procedur na SQL serveru
 • Vkládání, aktualizování a mazání dat

Práce s XML daty

 • Seznámení s novými objekty pro práci s XML
 • Práce s XML daty pomocí „LINQ to XML“

Rychlý přehled souvisejících technologií

 • Rozšiřování LINQ projektu o podporu pro další datové zdroje
 • ADO.NET Entity Framework
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.