Kód kurzu: APIP300« Krok zpět

Vývoj mobilních aplikací pro iOS

Tento kurz je určen pro všechny vývojáře, kteří chtějí začít vytvářet aplikace pro platformu Apple iOS (iPhone, iPad). V kurzu se seznámíte s koncepty rozhraní Cocoa Touch, vývojovým prostředím Xcode a dalšími technologiemi pro vývoj moderních aplikací pro iOS. Dále se v kurzu seznámíte s pokročilejšími tématy jako jsou řídící objekty rámců, práce se sítí, práce s daty včetně systému CoreData, použití map a lokalizace, základní práce s grafikou, animacemi a multimédii, lokální a push notifikace apod. V kurzu se jako hlavní programovací jazyk používá standardně Objective-C s přihlédnutím k možnostem použití jazyka SWIFT.

Kurz lze realizovat na platformě Mac OS X
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 31 500 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 31 500 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 1 150,00 EUR v ceně kurzu 50

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen vývojářům aplikací pro platformu Apple iPhone a iPad.

Požadované vstupní znalosti

Základní znalost prostředí macOS a iOS. Solidní znalost programovacího jazyka C (nebo alespoň C-like jazyka jako je JAVA, C#, apod.) a objektově orientovaného programování.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu

Úvod:
 • historie a principy programování v prostředí macOS a iOS
 • jazyk Objective-C, Cocoa Touch API
 • vývojové prostředí Xcode
  • Vývojové prostředí Xcode:
   • instalace Xcode
   • základní orientace v Xcode
   • založení projektu, detaily o projektu
   • kompilace, debugger
   • První aplikace pro iOS
    • založení prvního projektu
    • prohlídka součástí projektu
    • tvorba uživatelského rozhraní v Interface Builderu
    • jak naše aplikace pracuje?
    Ladění aplikace
    • základy Objective-C
    • rozšíření jazyka C jménem Objective-C
    • objekty, atributy, zprávy
    • třídy, instance a dědičnost
    • další vlastnosti Objective-C
    Rozhraní Cocoa Touch
    • vizuální prvky, jejich vlastnosti a používání
    • okna, prvky pro zobrazení
    • vstupní prvky, tlačítka, výběrové prvky
    • zobrazovací prvky, tabulky, atd.
    • řídící prvky (UIViewController)
    Tvorba jednoduchých aplikací
    • používání řídících prvků
    • vícepanelové aplikace
    • tabulkové výstupy
    • víceokenní aplikace
    Navigační prvky a řídící objekty rámců
    • Principy funkce řídících objektů rámců
    • Modální zobrazení
    • Navigační kontrolery
    • TabBar kontrolery
    Kreslení a animace
    • Souřadnicový systém
    • Základy kreslení
    • Vlastní rámce
    • Framework CoreGraphics, barvy, obrázky
    • Základy animací, framework CoreAnimation
    Sítě
    • Integrace webového prohlížeče Safari a UIWebView
    • Framework CFNetwork
    • Synchronní a asynchronní komunikace
    • Komunikace protokolem HTTP, předávání parametrů, hlavičky HTTP
    Multitasking, notifikace
    • Životní cyklus iOS aplikace v různých verzích iOS
    • Notifikace v iOS
    • Lokální notifikace
    • Push notifikace APNS
    Persistentní uložení dat, práce s daty
    • Struktura souborového systému aplikace
    • Základní práce se soubory, načtení a uložení
    • Serializace dat
    • CoreData
    • Vyhledávání a třídění
    Aplikace ve více jazycích, lokalizace
    • Lokalizace aplikace do více jazyků
    Poloha telefonu, senzory v iPhone
    • Zjištění polohy telefonu
    • Framework CoreLocation
    • Akcelerometry a gyroskopy
    Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

    Cena:
    v ceně kurzu
    Uvedené ceny jsou bez DPH.