Kód kurzu: JJSP1« Krok zpět

Úvod do webových aplikací se Spring Frameworkem

Kurz uvede studenty do problematiky webové vrstvy v Javě podle principů REST nad webovým serverem Tomcat s použitím Spring Frameworku. Studentům budou představeny dva stereotypy vývoje webových aplikací v Javě - server-side rendering pomocí Spring MVC a REST API (REST web services) pomocí Spring MVC.

Nejprve jsou probrány Servlety a JavaServer Pages (JSP), protože se jedná o základní stavební článek a zároveň je to jediná společná technologie všech javových webových serverů (Tomcat, Jetty, GlassFish/Payara, JBoss/WildFly, WebLogic, WebSphere/OpenLiberty).

První probíraný stereotyp představuje framework Spring MVC (Model-View-Controller) a renderování šablon webových stránek na serveru. Kurz se tedy zaměří na šablony JSP a Thymeleaf.

Druhým stereotypem pro výstavbu webových aplikací je klientský kód v JavaScriptu v prohlížeči (Angular, React) komunikující pomocí AJAXu na serverové REST API. Tento stereotyp je také podporován Spring MVC. Spring MVC zpřístupňuje ošetřování každého jednotlivého požadavku HTTP samostatně (podobně jako Servlety), ale na rozdíl od Servletů poskytuje velice pohodlné API pro tyto účely. Kurz se zaměřuje na přijímání a odesílání XML a JSONu a komponenty HttpMessageConverter.

Kurz neprobírá do hloubky přístup do databáze, nicméně pro výstavbu webových aplikací je použita kombinace Spring Framework + JPA / Hibernate. Aplikace budou nasazovány na lokální Apache Tomcat (war), a pomocí Spring Boot na zabudovaný Tomcat (jar). Nicméně výsledné aplikace lze nasadit na libovolný aplikační server Java EE.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
30.9.2019 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
30.9.2019 5 36 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
30.9.2019 5 1 475,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 36 000 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 36 000 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 1 475,00 EUR v ceně kurzu 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen programátorům v Javě, kteří již ovládají základní jazyk a chtějí se zabývat webovými aplikacemi se Spring Frameworkem. Také je vhodný pro přestup z jiných platforem jako je PHP nebo ASP.NET.

Co Vás naučíme

 • Psát servlety s použitím jazyka Java
 • Vytvářet stránky JSP, popřípadě je adaptovat ze statických stránek HTML od webových návrhářů
 • Využívat rozsah platnosti proměnných application, session, request, page
 • Návrhový vzor MVC
 • Framework Spring MVC pro renderování stránek ze šablon
 • REST API (REST web services) a rich client v JavaScriptu (bez důrazu na webový framework Angular samotný, který budeme používat)
 • Přístup do databáze pomocí JPA

Požadované vstupní znalosti

Je nutné mít běžné zkušenosti s Java SE na úrovni menších projektů (minimálně stovky tříd) a znalost tvorby webových stránek HTML s CSS. Je vhodné mít základy JavaScriptu a přehled o HTTP, SQL a návrhu relačních databází.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

Prezentace probírané látky v digitálním formátu

Osnova kurzu

Webová aplikace a webový server

 • Webový server Tomcat
 • Statický web
 • Webová aplikace (archív .war)

Servlety a JavaServer Pages (JSP)

 • Generování obsahu pomocí Servlet
 • Dynamicky generované webové stránky
 • Direktivy JSP stránek
 • Objekty Session, Request, Response, Page
 • Kódování
 • Include pod-stránek
 • Definice filtru a správné ošetření výjimek

Spring MVC

 • Spring Framework a dependency injection
 • Co je Spring MVC, spring-mvc-context.xml
 • @Controller
 • View, ViewResolver
 • @RequestParam, @ModelAttribute
 • CRUD aplikace s pomocí Spring MVC
 • Validace

REST API s použitím Spring MVC

 • JSON
 • Rich client v JavaScriptu
 • @RequestBody, @ResponseBody, @RestController
 • HttpMessageConverter
 • Úvod do Angular

Přístup do databáze

 • JPA + Hibernate
 • @Entity
 • EntityManager
 • Deklarativní transakce
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.