Kód kurzu: JCERT1« Krok zpět

Příprava na Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer

Přípravný kurz na certifikaci Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809), pro získání titulu Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (zkráceně OCPJP 8). Zkouška je poměrně složitá a je velmi vhodné se na ni důkladně připravit. Kurz je určen pro zkušené javové programátory, není vhodný pro začátečníky.

V probírané látce nejsou zahrnuta základní témata testovaná v certifikaci Java SE 8 Programmer I (kód 1Z0-808), aby bylo více času na pokročilejší témata z Java SE 8 Programmer II (kód 1Z0-809).

V ceně kurzu je zahrnut poukaz na absolvování dvou skutečných zkoušek od Oracle (Pearson VUE) v pobočce GOPASu do 1/2 roku od konání kurzu. Jedná se o zkoušky Java SE 8 Programmer I (1Z0-808) a II (1Z0-809). Alternativně si lze vybrat také absolvování rozdílové zkoušky Upgrade Java SE 7 to Java SE 8 OCP Programmer (1Z0-810) nebo Upgrade to Java SE 8 OCP (Java SE 6 and all prior versions) (1Z0-813), pokud již posluchač nějaký předchozí certifikát SCJP nebo OCPJP vlastní.

To znamená, že absolvent kurzu získá nejen znalosti, ale bez dalších poplatků může složit zkoušky a stát se Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer.

Důraz kurzu je kladen především na Java API (balíky java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.text), které jsou na zkoušce důkladně testovány, a z nichž mnoho javových programátorů zná jen málé množství tříd. Vždy se snažíme logicky vysvětlit myšlenky stojící za testovanou látkou a ne jen naučit posluchače nazpaměť odpovědi na otázky.

Jako bonus navíc je součástí kurzu také simulátor zkoušky se stovkami ukázkových otázek, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet svoji připravenost.

Je velmi vhodné absolvovat zkoušku co nejdříve po absolvování kurzu, aby posluchač nezapomněl spousty detailů, které se dozvěděl při týdenní přípravě.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
18.11.2019 5 41 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
16.3.2020 5 41 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
18.11.2019 5 41 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
16.3.2020 5 41 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
18.11.2019 5 1 675,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
16.3.2020 5 1 675,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 41 500 CZK - 50
Brno5 41 500 CZK - 50
Bratislava5 1 675,00 EUR - 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro Java programátory, kteří by se rádi připravili na zkoušku OCPJP (1Z0-809) nebo se dozvěděli o mnohých záludnostech jazyka Java a radách pro efektivnější programování.

Co Vás naučíme

 • Generics a třídy z Java Collection Framework
 • Lambda výrazy a Stream API
 • Internacionalizaci aplikace (Locale, Format, printf)
 • Regulární výrazy
 • Java IO a NIO.2
 • Souběžnost více vláken, java.util.concurrent

Požadované vstupní znalosti

Zkušenosti s Javou na úrovni středních projektů (naprogramovaných tisíce tříd), doporučeno alespon 2 roky praxe

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na ukázkových příkladech, simulátor zkoušky na počítačích

Studijní materiály

Simulátor zkoušky, prezentace probírané látky v digitálním formátu

Osnova kurzu

Novinky z Java 8

 • StringJoiner
 • Nové Date and Time API
 • Lambda výrazy a streamy

Java IO a Java NIO.2

 • InputStream, Reader, OutputStream, Writer
 • Serializace objektů
 • Path, Files, FileStore, FileSystem

Seznamy a kolekce

 • Generics
 • Pole, java.util.Arrays, java.util.Collections
 • Iterable a foreach
 • List, Set, NavigableSet, Queue, Deque
 • BlockingQueue, BlockingDeque
 • Popis a využití všech implementací kolekcí v java.util a java.util.concurrent
 • Map, NavigableMap
 • ConcurrentMap, ConcurrentNavigableMap

Souběžnost a vlákna

 • Vlákno (Thread), Runnable
 • Vzájemné vyloučení vláken, sekce synchronized
 • Synchronizace vláken, Object.wait(), Object.notifyAll()

Java.util.concurrent

 • Balík java.util.concurrent, Runnable, Callable, Executor, Future
 • BlockingQueue, problém producer-consumer
 • Zámky, Lock, ReadWriteLock, Semaphore
 • Synchronizace běhu, CountDownLatch, CyclicBarrier, Phaser

Práce se Stringy

 • String, StringBuilder, Collator
 • Formátování pomocí java.util.Formatter, printf()
 • Regulární výrazy, Pattern, Matcher, Scanner

Internacionalizace a lokalizace (I18N, L12N)

 • Locale, TimeZone, Currency
 • java.text.*, NumberFormat, DateFormat, MessageFormat

Principy OOP a návrhové vzory

 • Vztahy has-a, is-a
 • Odkazy mezi objekty (Association), agregace, kompozice
 • Jednoúčelovost (Cohesion)
 • Vzor Factory
 • Vzor Singleton
 • Vzor Builder
 • Vzor DAO

Deklarace a syntax Javy

 • Pořadí inicializace
 • Vnitřní třídy - statické, instanční, lokální, anonymní
 • Enum a vnitřní třídy
 • Výjimky
 • Správné používání try ... catch ... finally
 • assert()
K tomuto kurzu není dostupná žádná literatura.
Uvedené ceny jsou bez DPH.