Kód kurzu: CPP_OOP« Krok zpět

Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++

Kurz je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a výjimky. Představované techniky jsou striktně platformově neutrální, použitelné v operačních systémech Windows, Unix, Linux apod.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
LM GTK 30.11.2020 5 18 450 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
22.2.2021 5 20 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
24.5.2021 5 20 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
26.4.2021 5 20 500 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
22.2.2021 5 675,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk Bratislava GOPAS Online
 
24.5.2021 5 675,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk Bratislava GOPAS Online
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 20 500 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 20 500 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR v ceně kurzu 50

Co Vás naučíme

 • Definice objektu v C++
 • Atributy a metody objektů
 • Přístupová práva k atributům a metodám
 • Konstruktory, implicitní konstruktory, copy-konstruktory
 • Destruktory
 • Dědičnost
 • Virtuální funkce, destruktory
 • Operátory new a delete
 • Statické metody a atributy

Požadované vstupní znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzu Programovací jazyk
 • C a C++ - základní kurz (CPP_INTRO).

Metody výuky

 • Odborný výklad s množstvím praktických ukázek, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Materiály ke kurzu v elektronické podobě.

Osnova kurzu

C++ třída a zapouzdření

 • Trochu objektově orientované teorie a názvosloví.
 • Klíčové slovo „class“ a „struct“
 • Deklarace atributů, jmenné konvence
 • Přístupová práva „private“ a „public“
 • Definice metod objektu
 • „inline“ funkce a metody
 • „const“ metody a „mutable“ atributy
 • Statické atributy a metody
 • „friend“ deklarace
 • Implicitní konstruktor, destruktor
 • Operátory „new“ a „delete“, alokace pole
 • Význam kopírovacího konstruktoru a přiřazovacího operátoru
 • „RULE OF THREE“ a jeho důsledky
 • Konverze pomocí konstruktorů s jedním parametrem, „explicit“ konstruktory

Jednoduchá dědičnost

 • Typy vazeb mezi objekty, trocha UML
 • Generalizace vs. agregace
 • Dědičnost a příklady objektových hierarchií
 • Důsledky „IS KIND OF“ vazby na kompatibilitu instancí
 • Přístupové právo „protected“ a zásady návrhu bázové třídy
 • Přetěžování metod potomkem, zastínění bázové metody

Polymorfismus

 • Co je to vlastně polymorfismus? Příklady hierarchií.
 • Brzká a pozdní vazba, virtuální metody.
 • Polymorfické kontejnery, virtuální destruktory
 • Statický vs. Dynamický typ, „dynamic_cast“ a ostatní operátory pro
 • přetypování
 • Ryze virtuální metody a abstraktní třídy
 • Pojem „interface“, příklady využití

Vícenásobná dědičnost

 • Výhody vícenásobné dědičnosti
 • Problém s diamantem v dědičnosti
 • Virtuální dědičnost, dekompozice instance do acyklického grafu
 • Nejednoznačnost symbolů a inicializace instance

Výjimky

 • Ošetřování chyb ve stylu jazyka C a C++
 • Klíčová slova „throw“, „try“, a „catch“
 • Návrh tříd sloužící jako výjimky, rozhraní třídy „std::exception“
 • Výjimky a citlivý kód konstruktoru a destruktoru
Elektronické prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů