Kód kurzu: GOC270« Krok zpět

Modelování podnikových procesů (Business Process Modeling) pomocí BPMN

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit vytvářet non-executable modely podnikových procesů v BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Non-executable modely jsou orientovány na grafický popis procesu a jsou primárně určeny pro dokumentaci procesů, podporu komunikace mezi lidmi a podporu zlepšování procesů. Dle statistických průzkumů je cílem 90% projektů z oblasti BPMo (Business Process Modeling) vytvoření non-executable modelu podnikových procesů, jedná se tzv. „papírové projekty“. Na kurzu se naučíte v BPMN modelovat: hierarchii podnikových procesů, tok aktivit podnikových procesů řízený událostmi, vztahy procesu s prostředím, v němž je proces realizován (tzv. kontext procesu). Cílem kurzu je ukázat a na praktickém cvičení předvést osvědčené postupy při modelování non-executable podnikových procesů v BPMN.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
7.12.2020 3 13 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
8.3.2021 3 13 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
31.5.2021 3 13 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
2.11.2020 3 13 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
21.4.2021 3 13 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
11.11.2020 3 465,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava
 
11.11.2020 3 465,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk Bratislava GOPAS Online
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 13 800 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 13 800 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 465,00 EUR v ceně kurzu 30

Uživatelská náročnost

Co Vás naučíme:

 • Vytvářet platné, bezchybné a čitelné modely procesů v BPMN.
 • Modelovat tok aktivit procesu v BPMN
 • Modelovat vztahy procesů s prostředím, v němž je proces realizován. Prostředí procesu (tzv. kontext procesu) mohou tvořit cíle, metriky, organizační struktura podniku, podpůrné informační systémy, atd.
 • Vytvořit kompletní projekt podnikového procesu

Pro koho je kurz určen:

 • Kurz je určen pro analytiky podnikových procesů, architekty IS a všechny ostatní, kteří chtějí využít modely podnikových procesů v BPMN 2.0 pro svou práci.

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalost jazyka UML je výhodou, není však nezbytná.

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova:

Úvod do modelování podnikových procesů

 • Definice podnikového procesu
 • Model procesu versus instance procesu
 • Klasifikace procesů dle přínosu
 • Klasifikace vztahů mezi procesy
 • Tabulka procesu

Základy modelování procesů v BPMN

 • Klasifikace procesů dle specifikace BPMN
 • Top-level proces
 • Komunikace top-level procesů
 • Události
 • Aktivity
 • Modelování toku aktivit
 • Subprocesy

Modelování podnikových procesů v BPMN

 • Metodika pro modelování podnikových procesů v BPMN
 • Modelování hierarchie podnikových procesů
 • SIPOC
 • Podpora konceptu B2B v BPMN

Pokročilé modelování procesů v BPMN

 • Vzory pro modelování toku aktivit (Control-flow patterns)
 • Vzory pro modelování toku dat
 • Archetypy řešení pro práci s časem
 • Modelování transakcí
 • Zásady pro vytváření platných a bezchybných modelů v BPMN

Modelování kontextu procesu

 • Definice kontextu procesu
 • Jak rozšířit BPMN, abychom mohli lépe modelovat kontext procesů
 • Modelování organizační struktury podniku ve vztahu k procesům (tabulky RASCI a další techniky)
 • Modelování struktury IS/ICT ve vztahu k procesům
 • Modelování cílů projektu
 • Modelování měření výkonnosti procesů (KPI, KRI)

Vytvoření komplexního projektu BPMo

 • Přehled vhodných nástrojů pro modelování
 • Ukázky veřejně publikovaných projektů BPMo
 • Během kurzu budeme probíraná témata demonstrovat na postupně vytvářeném projektu podnikových procesů v BPMN. Zadání a vytváření projektu mohou účastníci kurzu ovlivňovat.

Pro vytváření modelu procesů standardně používáme nástroj Enterprise Architect, účastníci kurzu mohou ale používat i jiné modelovací nástroje dle vlastního výběru.

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů