Kód kurzu: MOC 20488« Krok zpět

Vývoj aplikací pro Microsoft SharePoint Server 2013

Na kurzu Vývoj aplikací pro Microsoft SharePoint Server 2013 se studenti učí základním dovednostem, které jsou společné pro téměř všechny aktivity vývoje na platformě SharePoint. Patří sem práce s server-side a client-side objektovým modelem, vývoj a nasazení funkcí, řízení identity a oprávnění, dotazování a aktualizace seznamů dat, používání workflow pro správu obchodních procesů a přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Pro novější verzi Sharepointu doporučujeme kurzy SHRP_DEV1, SHRP_DEV2 a SHRP_FRAMEWORK1

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 31 570 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 31 570 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR 270,00 EUR 50

Co vás naučíme:

 • Navrhnout a řídit funkce a řešení.
 • Rozvíjet kód pro vlastní server-side komponenty.
 • Správa a přizpůsobení autentizace a autorizace.
 • Vlastní stránky, seznamy a správa životního cyklu stránky.
 • Možnosti aplikace SharePoint.
 • Použití objektového modelu na straně klienta a REST API.
 • Vyvíjet provider-hosted a auto-hosted SharePoint aplikace.
 • Distribuce a nasazení aplikací SharePoint.
 • Vytvářet vlastní workflows pro automatizaci obchodních procesů.
 • Přizpůsobovat vzhled a chování prvků uživatelského rozhraní.
 • Vlastní navigace webu a branding.

Pro koho je kurz určen:

 • Kurz je určen pro profesionální vývojáře, kteří vyvíjejí řešení pro produkty a technologie SharePoint v týmu, na základě, středně velké až velké vývojové prostředí. I když je nutné jisté znalosti s vývojem SharePoint řešení, neočekávají se předchozí zkušenosti s novými funkcemi v produktu SharePoint Server 2013.
 • Ideální kandidát je technický vedoucí s nejméně čtyřmi roky SharePoint a zkušeností vývoje webových aplikací.

Požadované vstupní znalosti:

 • Znalost vývoje pomocí Visual Studio 2010 nebo Visual Studio 2012.
 • Základní znalost vývoje na platformě SharePoint ve verzi 2013 nebo předchozích verzí.
 • Zkušenosti s vývojem Visual C # a. NET Framework 4.5.
 • Základní znalost ASP.NET a server-side vývoj webových technologií, včetně požadavku / odpovědi a životního cyklu stránky.
 • Základní znalost AJAX a asynchronních programovacích technik.
 • Základní znalosti na klientských webových technologií včetně HTML, CSS a JavaScript.
 • Základní znalost přístupu autentizace a autorizace, včetně claims-based autentizace.

Metody výuky:

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály:

 • Originální studentské příručky a materiály firmy Microsoft v anglickém jazyce
  Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
  Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály.

Osnova:

Modul 1: SharePoint jako platforma pro vývojáře

 • Úvod do vývoje na platformě SharePoint
 • Pochopení modelů nasazení a modelů spouštění

Modul 2: Práce s objekty SharePoint

 • Pochopení hierarchie SharePoint objektů
 • Práce s weby
 • Práce s Execution Contexts

Modul 3: Práce se seznamy a knihovnami

 • Používání seznamů a knihoven objektů
 • Dotazování a načítání seznamů dat
 • Práce s rozsáhlými seznamy

Modul 4: Navrhování a řízení Features a Solutions

 • Práce s Features
 • Nasazení Solutions
 • Práce s sandboxed Solutions

Modul 5: Programování na straně serveru

 • Vývoj Web Parts
 • Použití Event Receivers
 • Použití Timer Jobs
 • Ukládání konfiguračních dat

Modul 6: Správa identity a oprávnění

 • Pochopení Identity Managementu ve službě SharePoint 2013
 • Správa oprávnění ve službě SharePoint 2013
 • Konfigurace ověřování na základě Forms-Based Autentizace
 • Přizpůsobení Authentication Experience

Modul 7: Řízení uživatelských komponent a životního cyklu

 • Přehled komponent
 • Definování vlastních seznamů
 • Definování uživatelských lokalit
 • Správa webů služby SharePoint

Modul 8: Představujeme aplikace pro SharePoint

 • Přehled aplikací pro SharePoint
 • Vývoj aplikace pro SharePoint

Modul 9: Vývoj aplikací na straně klienta

 • Použití objektového modelu na straně klienta pomocí jazyka JavaScript
 • Použití REST API pomocí jazyka JavaScript

Modul 10: Vývoj hostovaných SharePoint aplikací

 • Přehled hostovaných SharePoint aplikací
 • Konfigurace vzdálených hostovaných aplikací
 • Vývoj hostovaných SharePoint aplikací

Modul 11: Publikování a distribuce aplikací

 • Architektura řízení aplikací
 • Aplikační balíčky
 • Publikování aplikací
 • Instalace, aktualizace a odinstalace aplikace

Modul 12: Automatizace podnikových procesů

 • Vysvětlení Workflows služby SharePoint 2013
 • Vytváření Workflows pomocí aplikace Visio 2013 a SharePoint Designer 2013
 • Vytváření Workflows pomocí aplikace Visio 2012

Modul 13: Správa Taxonomie

 • Správa Taxonomie ve službě SharePoint 2013
 • Práce s typy obsahu
 • Práce s pokročilými funkcemi typů obsahu

Modul 14: Přizpůsobení prvků uživatelského rozhraní

 • Vytváření vlastních akcí
 • Použití komponenty uživatelského rozhraní na straně klienta

Modul 15: Navigace a Branding

 • Vytvoření a použití motivů
 • Branding a návrh webů
 • Přizpůsobení obsahu pro různé platformy a zařízení
 • Konfigurace a přizpůsobení navigace
elektronická příručka MOC20488

Cena:
8570 CZK
elektronická příručka MOC20488

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů