Kód kurzu: GOC3312« Krok zpět

Přístup k datům z ASP.NET

Jak se vyznat v možnostech přístupu k datům jako je ADO.NET, LINQ, Entity Framework, Dynamic Data a jak pomocí těchto technologií vyvíjet aplikace rychle a s minimalizací prostoru pro chyby? Dema vypadají slibně, ale jak si tyto technologie poradí s problémy reálného světa? A bude možné je zaintegrovat do současných, stávajících aplikací? V průběhu kurzu se seznámíme s webovým použitím Entity Frameworku a zejména se podíváme na praktické použití Dynamic Data pro dynamické generování uživatelského rozhraní na základě metadat. Zaměříme se zejména na nasazení Dynamic Data do stávajících aplikací a na rozličné úpravy dodaných šablon k požadovanému obrazu.

GOPAS Official Curriculum
Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 13 800 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 13 800 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 480,00 EUR v ceně kurzu 30

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen pro vývojáře webových aplikací na platformě ASP.NET

Požadované vstupní znalosti

 • Zkušenosti s platformou .NET Framework
 • Zkušenosti s objektově orientovaným programováním v jazyce C# nebo VB .NET
 • Zkušenosti s vývojem webových aplikací na platformě ASP.NET na úrovni kurzu GOC331
 • Doporučují se i zkušenosti s vývojem pomocí ADO.NET na úrovni kurzu GOC311

Metody výuky

 • Výklad lektora spojený s velkým množstvím samostatné tvorby příkladů podle dodaných instrukcí.

Studijní materiály

 • Příručka k příkladům, prezentace promítané lektorem

Osnova kurzu

Osnova kurzu

Přístup k databázi z ASPNET

 • Přímý přístup pomocí ADO.NET
 • O/R mappery

ADONET

 • Nízkoúrovňový přístup k databázi - možnosti a problémy
 • Connection, Command, DataTable, DataAdapter…
 • Databázově agnostická aplikace pomocí ADO.NET

Pokročilejší funkce jazyka C

 • Velmi jemný úvod do funkcionálního programování
 • Extension Methods
 • Partial Methods
 • Automatic Properties
 • Implicitly Typed Variables
 • Object Initializers
 • Anonymous Types
 • Lambda Expressions

LINQ Language Integrated Query

 • Řetězení metod vs. pseudo-SQL syntaxe
 • Dotazování do objektových struktur pomocí LINQ, dostupné operátory

LINQtoSQL

 • Vytváření datového modelu
 • Provádění základních operací
 • Volání uložených procedur a funkcí
 • Rozšiřitelnost LINQ-to-SQL

ADONET Entity Framework

 • Základní ideje
 • Model First, DB First, Code First
 • Porovnání přístupů

Entity Framework Model First a DB first

 • Tvorba modelu z databáze
 • Úpravy pomocí SQL Server Data Tools
 • Rozšiřitelnost EDMX-based modelů
 • Databázově agnostická aplikace pomocí EDMX

Entity Framework Code First

 • Tvorba datového modelu metodou Code First
 • Počáteční naplnění databáze
 • Databázově agnostická aplikace pomocí Code First

ASPNET Dynamic Data

 • Model-aware UI
 • Automatické generování UI a validace vstupů podle datového modelu
 • Anotace datového modelu
 • Vlastní šablony pro Dynamic Data

Data nejsou jenom databáze

 • Ochutnávka Windows Azure
 • Table Storage, Blob Storage, Queue Storage
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů