ASP.NET

ASP.NET v současné době nabízí 3 různé technologie. Historicky nejstarší je ASP.NET WebForms, které přináší objektový přístup do programování webových aplikací a díky používání serverových ovládacích prvků i určitý odstup od html kódu. Jsou relativně složité na naučení, na druhou stranu díky snadné tvorbě komponent a jejich znovupoužitelnosti napříč různými aplikacemi dovedou ušetřit mnoho času. ASP.NET WebForms se věnuje většina kurzů této kategorie.

ASP.NET MVC je technologie, která vznikla později a hlavním důvodem bylo usnadnění přechodu vývojářům z jiných platforem a použití architektonického vzoru Model-View-Controller. Tato technologie nabízí lepší kontrolu nad HTML výstupem a je jednodušší na naučení, na druhou stranu mnohé věci, které jsou ve WebForms vestavěné, musíte v MVC psát sami anebo použít řešení třetích stran. Tomuto tématu se věnuje kurz GOC339.

Poslední jmenovanou technologií je ASP.NET Web Pages, která se hodí pro jednodušší aplikace anebo pro úplné začátečníky.