Kód kurzu: D80190« Krok zpět

Oracle Database: SQL Workshop I Ed 2

Kurz je určen všem, kteří potřebují umět jazyk SQL. Kromě úvodu co to je jazyk SQL, se účastníci naučí psát SQL dotazy od jednoduchých SELECTů pro získávání dat, přes různé možnosti podmínek, třídění dat, užívání funkcí až po komplexní SQL dotazy s agregovanými daty. Dále se probírají DML příkazy pro vložení, změnu a smazání dat a DDL příkazy pro vytváření, změnu a odstranění tabulek a dalších objektů.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha3 36 588 CZK v ceně kurzu 45
Brno3 36 588 CZK v ceně kurzu 45
Bratislava3 1 350,00 EUR v ceně kurzu 45

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Co Vás naučíme

 • Porozumět co je to jazyk SQL a jak se s ním pracuje
 • Pomocí příkazu SELECT zobrazit obsah celých tabulek
 • Vybrat si jen vybrané sloupce
 • Pomocí podmínek WHERE vybrat jen požadované řádky
 • Seřadit si vracená data podle abecedy
 • Pracovat s funkcemi
 • Konvertovat datové typy pomocí konverzních funkcí
 • Potlačit v datech duplicity
 • Seskupovat data dle vybraných požadavků
 • Užití agregačních funkcí (Průměr, Min. Max, Suma, Počet)
 • Vybírat data z více tabulek (JOINY)
 • Tvořit Subdotazy
 • Seskupovat výsledky dotazů pomocí SET operátorů do jednoho celku
 • Vkládat, měnit a mazat data v tabulkách
 • Vytvářet tabulky
 • Měnit tabulky

Požadované vstupní znalosti

 • Základní práce s počítačem

Metoda výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami a cvičení na počítačích

Osnova kurzu

Úvod do jazyka SQL

 • Co to je SQL jazyk, historie a možnosti užití
 • členění SQL příkazů na kategorie
 • Jak je SQL dotaz zpracováván

Načtení dat pomocí příkazu SELECT

 • Výběr všech sloupců
 • Výběr konkrétních sloupců
 • Práce s aritmetickými výrazy
 • NULL hodnoty a SELECT
 • Definování Aliasů (pojmenování sloupců a tabulek)
 • Spojování sloupců a práce s texty

Potlačení duplicit pomocí DISTICT

 • Omezení SELECTu pomocí podmínek a třídění podle abecedy
 • Podmínka WHERE
 • Podmínky pro rovnost, větší, menší a nerovno
 • Podmínky pro rozsah hodnot pomocí BETWEEN
 • Více podmínek pomocí OR nebo AND
 • Více podmínek pomocí IN
 • Hledáná textových výrazů pomocí LIKE
 • Hledání NULL hodnot
 • Priorita více podmínek
 • Třídění výstupu podle abecedy
 • Omezení výběru jen na určitý počet řádků
 • Psaní interaktivních dotazů – Substituční proměnné

Single řádkové funkce

 • Vysvětlení jak je použivat v SQL příkazech
 • funkce pro práci s textem
 • funkce pro potlačení case sensitivity
 • vnořování funkcí
 • funkce pro zaokrouhlování a ořezávání desetinných míst
 • funkce MOD pro kontrolu správnosti čísel
 • funkce pro práci s datumem

Konverzní funkce

 • Funkce pro převod na text
 • Funkce pro převod na číslo
 • Funkce pro převod na datum
 • Jak rozumět formátům pro datum a číslo
 • Funkce pro práci a konverzi s NULL hodnotami
 • Funkce CASE a DECORE

Slučování dat a agregační funkce

 • Jak slučovat data pomocí GROUP BY
 • Podmínky WHERE a HAVING
 • Jak spočítat Průměr, Minimum, Maximum, Sumu a počet

Získávání dat z více tabulek

 • Úvod – proč se získávají data z více tabulek
 • Dotazy nad více tabulkami INNER JOIN
 • Dotazy nad více tabulkami LEFT, RIGHT a FULL JOIN
 • Jak získávat data z více než dvou tabulek
 • Dotazy nad více tabulkami CROSS JOIN

Užití SUBDOTAZŮ

 • K čemu jsou dobré subdotazy (vnořené dotazy)
 • Tvorba subdotazů v podmínkách WHERE
 • Více řádků vracející subdotazy – IN, ANY, ALL
 • Více sloupcové subdotazy

Užití SET operátorů

 • Jak propojit výstupy více dotazů do jednoho výsledku
 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • MINUS

Vkládání, změna a mazání dat v tabulkách pomocí DML příkazů

 • Vkládání dat – INSERT
 • Změna dat – UPDATE
 • Mazání dat – DELETE
 • Odstranění obsahu tabulky pomocí TRUNCATE TABLE
 • Transakce a jejich ukončení pomocí COMMIT nebo ROLLBACK
 • Definování transakčních CHECKPOINTů
 • Konzistentní čtení
 • SELECT FOR UPDATE

Vytváření tabulek a úvod do DDL příkazů

 • Jak pojmenovávat sloupce, tabulky a další objekty
 • Jak vytvořit tabulku
 • Datové typy v tabulkách
 • Definování DEFAULT hodnot
 • Omezení – Primární klíč, Cizí klíč, UNIQUE, Not Null, CHECK
 • Vytvoření tabulky pomocí subdotazu
 • Úpravy tabulek (ALTER TABLE)
 • Odstranění tabulek (DROP TABLE)

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů