Kód kurzu: D80182« Krok zpět

Oracle Database: PL/SQL Fundamentals

Kurz Oracle Database: PL/SQL Základy vás seznámí s PL/SQL. Pomůže Vám pochopit výhody tohoto mocného programovacího jazyka, zatímco vás seznámí s použitím nabytých vědomostí ve skutečném světě. Přínos – naučíte se jak zajistit rychlý, spolehlivý, bezpečný a snadno spravovatelný výkon. Optimalizovat vytíženost databáze, snížit náklady na IT a poskytnout vyšší kvalitu služeb umožněním konsolidace na databázové cloudy. Získáte zkušenosti prostřednictvím praktických příkladů. V tomto kurzu se budete učit od odborných Oracle instruktorů, následně se zapojíte se do ukázek a praktických příkladů ke kompletnímu uchopení základních konceptů. Budete používat Oracle SQL Developer pro vývoj těchto programových částí. SQL * Plus je představen jako volitelný nástroj.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 2.11.2020 2 24 392 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
GTK 2.11.2020 2 900,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha2 24 392 CZK v ceně kurzu 30
Brno2 24 392 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava2 900,00 EUR v ceně kurzu 30

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Uživatelská náročnost

Co Vás naučíme

  • Popsat vlastnosti a syntax PL/SQL.
  • Navrhovat PL/SQL anonymní blok, který pracuje efektivně.¨
  • Napsat PL/SQL kód pro komunikaci s databází.
  • Používat procedurální programování, vystavět a podmíněně kontrolovat tok kódu (smyčky, řídící struktury, a explicitní kurzory)
  • Zpracovat chyby, které vzniknou při provádění programu.
  • Popsat uložené procedury a funkce.
  • Vytvářet uložené PL/SQL podprogramy, které mohou být sdíleny více formuláři, reporty a aplikacemi pro správu dat.

Požadované vstupní znalosti

  • Znalost konceptů a technik zpracovávání dat
  • Znalost programovacích jazyků
  • Oracle Database: Úvod do SQL

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

• Popsat vlastnosti a syntax PL/SQL.
• Navrhovat PL/SQL anonymní blok, který pracuje efektivně.
• Napsat PL/SQL kód pro komunikaci s databází.
• Používat procedurální programování, vystavět a podmíněně kontrolovat tok kódu (smyčky, řídící struktury, a explicitní kurzory)
• Zpracovat chyby, které vzniknou při provádění programu.
• Popsat uložené procedury a funkce.
• Vytvářet uložené PL/SQL podprogramy, které mohou být sdíleny více formuláři, reporty a aplikacemi pro správu dat.

Požadované vstupní znalosti
• Znalost konceptů a technik zpracovávání dat
• Znalost programovacích jazyků
• Oracle Database: Úvod do SQL
Osnova kurzu
úvod
• Cíle kurzu, agenda kurzu a informace o účtu kurzu
• Popis schématu lidských zdrojů (HR)
• Identifikace dodatků použitých v tomto kurzu
• Úvod do PL/SQL Vývojářské prostředí
• Oracle Database 12c SQL dokumentace a doplňkové zdroje

Úvod do PL/SQL
• Porozumění přínosu a struktuře PL/SQL
• Prověření PL/SQL bloků
• Generování zprávy výstup v PL/SQL

Stanovení PL/SQL proměnných
• Identifikace platných a neplatných identifikátorů
• Deklarace a inicializace proměnných
• Seznam a popis různých typů dat
• Identifikace přínosu používání % TYPE atributů
• Deklarace, použití a tisk vázaných proměnných

Psaní spustitelných příkazů
• Seznam lexikálních jednotek v PL/SQL bloku
• Použití SQL funkcí v PL/SQL
• Použití konverze typů dat
• Použití vnořených bloků jako příkazů
• Odkaz na hodnotu identifikátoru ve vnořeném bloku
• Kvalifikace identifikátoru označením
• Používané operátory v PL/SQL
• Použití sekvencí v PL/SQL výrazech

Použití SQL příkazů v PL/SQL bloku
• Identifikace a použití SQL příkazů v PL/SQL
• Získání dat v PL/SQL s SELECT příkazem
• Vyvarování se chyb pomocí konvence pojmenování při použití získávacích a DML příkazů
• Manipulace s daty na serveru pomocí PL/SQL
• Koncept SQL kurzoru
• Použití atributů SQL kurzoru k získání zpětné vazby na DML
• Uložit a zlikvidovat transakce

Psaní řídících struktur
• Ovládání PL/SQL průběhu provádění
• Podmíněné zpracování pomocí IF a CASE příkazů
• Jak zacházet s nulami abychom zamezili běžným chybám
• Tvorba podmínky s logickými operátory
• Použití opakujících se kontrol s opakovanými příkazy

Práce se složenými datovými typy
• Složené datové typy PL/SQL záznamů a tabulek
• Použití PL/SQL záznamy k uchování více hodnot různého typu
• Vkládání a aktualizace s PL/SQL záznamy
• Použití INDEX BY tabulek k uchování více hodnot stejného datového typu

Použití explicitních kurzorů
• Definice kurzoru
• Vysvětlení funkce explicitního kurzoru
• Ovládání explicitních kurzorů
• Použití explicitních kurzorů ke zpracování řádků
• Kurzory a záznamy
• Smyčky kurzoru FOR za použití vnořených dotazů
• Atributy explicitního kurzoru
•% NOTFOUND a % ROWCOUNT atributy

Zpracování výjimek
• Definice výjimky
• Zpracování výjimek s PL/SQL
• Předdefinované výjimky
• Vychytání předdefinovaných a nepředdefinovaných chyb Oracle serveru
• Funkce, které vrací informace o zjištěných výjimkách
• Vychytání výjimek definovaných uživatelem
• Propagace výjimek
• Základní RAISE příkaz

Vytvoření uložených procedur a funkcí
• Přehled uložených procedur a funkcí
• Rozlišení anonymních bloků a podprogramů
• Zobrazení procedury/funkce CREATE OR REPLACE
• Porozumění oblasti záhlaví uložené procedury a funkce
• Vytváření jednoduchých procedur a funkcí
• Vytvoření jednoduché procedury s parametrem IN
• Provedení procedury a funkce

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.