Kód kurzu: D84838« Krok zpět

Java SE 8 Programming

Kurz rozvíjí znalosti z předchozího kurzu Java SE 8 Fundamentals a pojednává o složitějších tématech programovacího jazyka Java. Mezi oblastmi jsou vnitřní třídy, rozhraní (interfaces) nebo lambda výrazy. Velká část obsahu je věnována novinkám v Java SE 8, tedy Stream API, Date/Time API, Java util concurrent nebo internacionalizaci a lokalizaci aplikací. Kurz je vhodný pro programátory přecházející z jiných objektově orientovaných programovacích jazyků (C++, Delphi, Python, JavaScript) a pro juniorní Java programátory, kteří by si rádi rozšiřili svoje znalosti o pokročilejší techniky a nejnovější API. Kurz může sloužit jako pomůcka pro studium na certifikaci Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer I.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
Kdykoliv 5 34 700 CZK v ceně kurzu Anglický jazyk On Demand
 
Kdykoliv 5 37 385 CZK v ceně kurzu Anglický jazyk Virtual Class Oracle
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha5 42 160 CZK v ceně kurzu 75
Brno5 42 160 CZK v ceně kurzu 75
Bratislava5 1 540,00 EUR v ceně kurzu 75

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Pro koho je kurz určen

 • Developer
 • Java Developer
 • Java EE Developer

Co Vás naučíme

 • Create Java technology applications with the latest JDK Technology
 • Develop your object-oriented skills
 • Identify good practices in the use of the language to create robust Java application
 • Use Lambda expressions in Java applications
 • Store and manipulate data using collections
 • Manipulate files, directories and file systems
 • Connect to databases using standard SQL queries through JDBC
 • Create high-performance multi-threaded applications
 • Creating high-performing multi-threaded applications
 • Creating Java technology applications that leverage the object-oriented features of the Java language, such as
  encapsulation, inheritance, and polymorphism
 • Implementing input/output (I/O) functionality to read from and write to data and text files and understand advanced I/O
  streams
 • Executing a Java technology application from the command line
 • Manipulating files, directories and file systems using the JDK NIO.2 specification
 • Creating applications that use the Java Collections framework
 • Performing multiple operations on database tables, including creating, reading, updating and deleting using both JDBC
  and JPA technology
 • Searching and filter collections using Lambda Expressions
 • Implementing error-handling techniques using exception handling
 • Using Lambda Expression concurrency features

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Java Platform Overview

 • Defining how the Java language achieves platform independence
 • Differentiating between the Java ME, Java SE, and Java EE Platforms
 • Evaluating Java libraries, middle-ware, and database options
 • Defining how the Java language continues to evolve

Java Syntax and Class Review

 • Creating simple Java classes
 • Creating primitive variables
 • Using operators
 • Creating and manipulate strings
 • Using if-else and switch statements
 • Iterating with loops: while,do-while,for,enhanced for
 • Creating arrays
 • Using Java fields, constructors, and methods

Encapsulation and Subclassing

 • Using encapsulation in Java class design
 • Modeling business problems using Java classes
 • Making classes immutable
 • Creating and use Java subclasses
 • Overloading methods

Overriding Methods, Polymorphism, and Static Classes

 • Using access levels: private, protected, default, and public.
 • Overriding methods
 • Using virtual method invocation
 • Using varargs to specify variable arguments
 • Using the instanceof operator to compare object types
 • Using upward and downward casts
 • Modeling business problems by using the static keyword
 • Implementing the singleton design pattern

Abstract and Nested Classes

 • Designing general-purpose base classes by using abstract classes
 • Constructing abstract Java classes and subclasses
 • Applying final keyword in Java
 • Distinguish between top-level and nested classes

Interfaces and Lambda Expressions

 • Defining a Java interface
 • Choosing between interface inheritance and class inheritance
 • Extending an interface
 • Defaulting methods
 • Anonymous inner classes
 • Defining a Lambda Expression

Collections and Generics

 • Creating a custom generic class
 • Using the type inference diamond to create an object
 • Creating a collection by using generics
 • Implementing an ArrayList
 • Implementing a TreeSet
 • Implementing a HashMap
 • Implementing a Deque
 • Ordering collections

Collections Streams, and Filters

 • Describing the Builder pattern
 • Iterating through a collection using lambda syntax
 • Describing the Stream interface
 • Filtering a collection using lambda expressions
 • Calling an existing method using a method reference
 • Chaining multiple methods together
 • Defining pipelines in terms of lambdas and collections

Lambda Built-in Functional Interfaces

 • Listing the built-in interfaces included in java.util.function
 • Core interfaces - Predicate, Consumer, Function, Supplier
 • Using primitive versions of base interfaces
 • Using binary versions of base interfaces

Lambda Operations

 • Extracting data from an object using map
 • Describing the types of stream operations
 • Describing the Optional class
 • Describing lazy processing
 • Sorting a stream
 • Saving results to a collection using the collect method
 • Grouping and partition data using the Collectors class

Exceptions and Assertions

 • Defining the purpose of Java exceptions
 • Using the try and throw statements
 • Using the catch, multi-catch, and finally clauses
 • Autoclose resources with a try-with-resources statement
 • Recognizing common exception classes and categories
 • Creating custom exceptions
 • Testing invariants by using assertions

Java Date/Time API

 • Creating and manage date-based events
 • Creating and manage time-based events
 • Combining date and time into a single object
 • Working with dates and times across time zones
 • Managing changes resulting from daylight savings
 • Defining and create timestamps, periods and durations
 • Applying formatting to local and zoned dates and times

I/O Fundamentals

 • Describing the basics of input and output in Java
 • Read and write data from the console
 • Using streams to read and write files
 • Writing and read objects using serialization

File I/O (NIO.2)

 • Using the Path interface to operate on file and directory paths
 • Using the Files class to check, delete, copy, or move a file or directory
 • Using Stream API with NIO2

Concurrency

 • Describing operating system task scheduling
 • Creating worker threads using Runnable and Callable
 • Using an ExecutorService to concurrently execute tasks
 • Identifying potential threading problems
 • Using synchronized and concurrent atomic to manage atomicity
 • Using monitor locks to control the order of thread execution
 • Using the java.util.concurrent collections

The Fork-Join Framework

 • Parallelism
 • The need for Fork-Join
 • Work stealing
 • RecursiveTask
 • RecursiveTask

Parallel Streams

 • Reviewing the key characteristics of streams
 • Describing how to make a stream pipeline execute in parallel
 • List the key assumptions needed to use a parallel pipeline
 • Defining reduction
 • Describing why reduction requires an associative function
 • Calculating a value using reduce
 • Describing the process for decomposing and then merging work
 • Listing the key performance considerations for parallel streams

Database Applications with JDBC

 • Defining the layout of the JDBC API
 • Connecting to a database by using a JDBC driver
 • Submitting queries and get results from the database
 • Specifying JDBC driver information externally
 • Performing CRUD operations using the JDBC API

Localization

 • Describing the advantages of localizing an application
 • Defining what a locale represents
 • Read and set the locale by using the Locale object
 • Building a resource bundle for each locale
 • Calling a resource bundle from an application
 • Changing the locale for a resource bundle
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů