Kód kurzu: D77746« Krok zpět

Java EE 6: Develop Database Applications with JPA

Kurz se zaměřuje na přístup z Javy do databáze a objektově relační mapování JPA 2.0, včetně detailního popisu možností mapování entitních tříd na tabulky v databázi. Jsou vysvětleny koncepty container-managed EntityManageru i application-managed EntityManageru a EntityManagerFactory v součinnosti s DataSource z JDBC. Kurz probírá i JPQL a Criteria API, monitorování a optimalizaci dotazů. Vše je završeno přehledem best practices a návrhových vzorů, které se týkají objektově relačního mapování. Materiály kurzu jsou pro vytvořeny verzi Java EE 6 a WebLogic, příklady jsou však psány s důrazem na přenositelnost mezi jednotlivými Java EE servery.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
Kdykoliv 4 43 264 CZK v ceně kurzu Anglický jazyk Virtual Class
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha4 48 784 CZK v ceně kurzu 60
Brno4 48 784 CZK v ceně kurzu 60
Bratislava4 1 800,00 EUR v ceně kurzu 60

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen Java vývojářům webových aplikací, kteří chtějí začít s objektově relačním mapováním nebo si prohloubit znalosti JPA (Hibernate nebo EclipseLink).

Co Vás naučíme

 • Update multiple database tables based on relationships.
 • Perform CRUD operations with JPA in Java SE and EE environments.
 • Perform data validation using Bean Validation.
 • Optimize JPA for performance.
 • Apply transactions and locking.
 • Map relational database tables to Java using ORM techniques and JPA.
 • Understand key concepts found in the Java Persistence API.
 • Create robust entity models.
 • Create static and dynamic queries using Java Persistence API Query Language.
 • Create type-safe queries with the Java Persistence API Criteria API.

Požadované vstupní znalosti

Je nutné umět tvořit jednoduché webové aplikace v Javě a jazyk SQL.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Osnova kurzu

Course Introduction

 • Describing the target audience for this course
 • Explaining the course itinerary
 • Describing the format that the class will use
 • Introducing the course environment
 • Describing the need for Object-Relational Mapping

Introduction to Java Persistence API

 • Describing the Java Persistence API
 • Creating entity classes
 • Using persistent field and properties
 • Using a generated primary key (table, sequence and identity)
 • Obtaining an Entity Manager
 • Creating a Persistence Unit
 • Using an entity manager to create, find, update, and delete entities
 • Creating typed queries in JPA

Working with JPA in a Java Enterprise Environment

 • Evaluating the role of the container with JPA
 • Accessing JPA entities from a servlet
 • Evaluating the application of JSF as a user interface framework
 • Accessing JPA entities from Enterprise JavaBeans
 • Determining the impact of using stateless, stateful, and singleton session beans on entities
 • Configuring a persistence context in an EE context

Introduction to the Auction Application Case Sudy

 • Describing the auction application
 • Defining the domain objects of the auction application
 • Describing the implementation model for the auction system

Modeling Relational Databases with JPA Entities

 • Examining relationships in the data and object models
 • Using relationship properties to define associations
 • Implementing one-to-one unidirectional and bidirectional associations
 • Implementing many-to-one/one-to-many bidirectional associations
 • Implmenting many-to-many unidirectional and bidirectional associations
 • Using OrderBy and OrderColumn annotations to define sort order
 • Applying the OrphanRemoval annotation to prevent orphaned entities

Working with the Entity Manager

 • Describing the relationship between an entity and an entity manager, and between a persistence context and a persistence unit
 • Differentiating between transaction-scoped and extended entity managers
 • Describing the entity life cycle
 • Using entity manager operations to perform CRUD operations: persist, find, merge, remove
 • Examining the role of the entity manager with detached entities
 • Defining and use cascading operations

Persisting Enums and Collections

 • Persisting entities that contain enums
 • Persisting entities that contain collections
 • Persisting entities that contain Maps

Creating Queries with the Java Persistence Query Language (JPQL)

 • Describing the Java Persistence Query Language (JPQL)
 • Contrasting JPQL with native queries
 • Using conditionals to filter results
 • Refining queries to return only needed data
 • Performing joins between entities
 • Creating dynamic queries with parameters
 • Using named queries
 • Performing bulk updates and deletes

Using the Critieria API

 • Contrasting the Critiera API with JPQL
 • Using the Critieria API structure and core interfaces
 • Creating SELECT, FROM, and WHERE clauses
 • Creating paths and expressions
 • Using ORDER BY, GROUP BY, and HAVING clauses
 • Using the canonical metamodel

Implementing Bean Validation with JPA

 • Describing the JPA lifecycle phases where validation takes place
 • Creating an entity listener class
 • Utilizing validation groups
 • Using built-in validation constraint annotations provided by Bean Validation
 • Creating a custom Bean Validation constraint

Applying Locking and Transactions

 • Describing transaction semantics
 • Comparing programmatic and declarative transaction scoping
 • Using JTA to scope transactions programmatically
 • Implementing a container-managed transaction policy
 • Supporting optimistic locking with the versioning of entity components
 • Supporting pessimistic locking by using EntityManager APIs
 • Describing the effect of exceptions on transaction state

Advanced Modeling: Entity Inheritance Relationships

 • Evaluating object-relational mapping strategies for entity inheritance
 • Applying single-table-per-class, joined-subclass, and table-per-class inheritance mapping strategies
 • Using embeddable classes
 • Overriding mappings with the @AttributeOverride and @AssociationOverride annotations
 • Specifying composite primary keys

Optimizing JPA Performance

 • Using lazy fetching to prevent the loading of entities that are not being used
 • Using pagination to control the amount data that is needed at any one time
 • Modifying queries to prevent the N + 1 problem
 • Creating read-only queries
 • Describing performance issues associated with IDENTITY ID generation
 • Creating and using stored procedures with JPA and EclipseLink
 • Using cache optimizations with JPA and EclipseLink

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.