Kód kurzu: D98815« Krok zpět

Developing Applications for the Java EE 7 Platform

Vstupní kurz umožňující pronimknout do tajů Java EE 7 a začít vyvíjet webové aplikace v Javě. Kurz představí studentům Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), Java Transaction API (JTA), Servlets, JavaServer Pages(JSPs), JavaServer Faces (JSF), Contexts and Dependency Injection (CDI), JAX-RS RESTful Web Services, Java API for WebSocket, Java Message Service API (JMS), Bean Validation, Batch API, Timer services a Java EE Concurrency. Programování probíhá v IDE NetBeans nad aplikačním serverem WebLogic.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha5 58 075 CZK v ceně kurzu 75
Brno5 58 075 CZK v ceně kurzu 75
Bratislava5 2 145,00 EUR v ceně kurzu 75

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen programátorům, kteří již mají zkušenosti s konzolovými nebo desktopovými aplikacemi v Javě a chtějí přejít do světa webových (serverových) aplikací. Zajímavý může být i pro programátory, kteří znají prostředí serverových aplikací v jiném jazyce (ASP.NET, PHP).

Co Vás naučíme

During this course practice sessions you develop a product management application. This application is going to start as a simple client-server application, but will evolve into a Java Enterprise Application having following components:

 • Java Persistence API components to handle product database objects
 • Enterprise JavaBeans components to handle product management application business logic
 • Java Message Service API components to produce and consume messages
 • SOAP WebService to produce a product quotes Web user interface to search, display and update products designed with Servlets, Java Server Pages, and Java Server Faces
 • REST Service to check product discount
 • WebSockets application to implement chat between users
 • Security using both programmatic and declarative approaches

Požadované vstupní znalosti

 • Je nutné mít zkušenosti s programováním v Javě na úrovni menších projektů (desítky tříd) a je vhodné mít přehled o SQL a XML.

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

 • Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

 • Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Managing Persistence by Using JPA Entities

 • Create JPA entities with Object-Relational Mappings (ORM)
 • Use Entity Manager to perform database operations with JPA entities
 • Handle entity data with conversions, validations, and key generation
 • Describe persistence management and locking mechanisms
 • Create and execute JPQL statements

Implementing Business Logic by Using EJBs

 • Create Session EJB components
 • Create EJB business methods
 • Manage EJB life cycle with container callbacks
 • Use asynchronous EJB operations
 • Control transactions
 • Create EJB timers
 • Create and apply interceptors

Using Java Message Service API

 • Describe Java Message Service (JMS) API messaging models
 • Implement Java SE and Java EE message producers and consumers
 • Use durable and shared topic consumer subscriptions
 • Create message-driven beans
 • Use transactions with JMS

Implementing SOAP Services by Using JAX-WS

 • Describe a SOAP Web Service structure
 • Create SOAP Web Services using JAX-WS API
 • Create SOAP Web Service clients

Creating Java Web Applications by Using Servlets

 • Describe HTTP basics
 • Create Java servlet classes and map them to URLs
 • Handle HTTP headers, parameters, cookies
 • Use servlets to handle different content types
 • Manage servlet life cycle with container callback methods
 • Use CDI Managed Beans
 • Use WebFilters
 • Implement asynchronous servlets and use NIO API
 • Handle errors

Creating Java Web Applications by Using JSPs

 • Describe JSP life cycle
 • Describe JSP syntax
 • Use Expression Language (EL)
 • Use CDI Beans
 • Use Tag Libraries
 • Handle errors

Implementing REST Services using JAX-RS API

 • Understand REST service conventions
 • Create REST services using JAX-RS API
 • Consume REST service within the client tier

Creating Java Applications with WebSockets

 • Explain WebSockets communication style
 • Create WebSocket Endpoint Handlers using JSR-356 API
 • Manage WebSocket Endpoint life cycle
 • Produce and consume WebSocket messages
 • Handle errors
 • Encode and decode JSON messages
 • Provide WebSocket Client Endpoint handler using Java and JavaScript

Developing Web Applications Using JavaServer Faces

 • Describe JSF lifecycle and architecture
 • Understand JSF syntax
 • Use JSF Component Libraries
 • Apply Validators and Converters to UIComponents
 • Use UI templates
 • Define navigation
 • Handle localization
 • Produce messages
 • Use Expression Language (EL)
 • Use CDI Beans
 • Add AJAX support

Securing Java EE Applications

 • Intro to JAAS
 • Login Module Configuration
  • HTTP Basic Authentication
  • HTTP Digest Authentication
  • Form Authentication
  • Client Authentication
 • Programmatic Authentication
 • Web Service Security

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.