Kód kurzu: MOC 20413« Krok zpět

Windows Server 2012 – plánování a nasazení služeb

Tento pokročilý pětidenní plánovací kurz je určen zkušeným správcům Windows Server 2012 Active Directory sítí, kteří si chtějí prohloubit znalosti a obecný přehled o správném plánování architektury a nasazení, povýšení a migrací rozlehlých a distribuovaných Active Directory (AD DS) prostředí a služeb, jež AD DS využívají. Kurz se dotýká i VPN, DirectAccess a plánování dalších síťových služeb jako je DHCP apod. Kurz se zabývá i problematikou plánování DNS a překladu jmen obecně. Jedná se o plánovací kurz, práci ve virtuálním prostředí a praktickým cvičením je věnováno minimum času.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 31 070 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 31 070 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 270,00 EUR 50

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zkušeným správcům sítí na platformě Windows Server 2012, kteří již prošli předcházejícími implementačními kurzy. Tento kurz je plánovací, což znamená, že v jeho průběhu není kladen důraz na praktická cvičení, ale spíše na plánování, promýšlení a diskuze s ostatními účastníky a lektorem nad vzorovými scénaři problémů a zadání.

Co vás na kurzu naučíme

Plánovat automatickou a centrální instalace serverů
Plánovat úložiště souborů a souborové servery
Plánovat DHCP
Plánovat technologie překladu jmen
Plánovat IPAM řešení pro správu sítě
Plánovat VPN a DirectAccess řešení
Plánovat ochranu zdraví sítě za pomocí NAP
Plánovat Active Directory foresty, domény, sítě a vztahy důvěry
Plánovat Group Policy infrastrukturu
Plánovat zabezpečení přístupu k prostředkům a do Active Directory

Předpokládané vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V
Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

Originální studentské příručky a materiály společnosti Microsoft v anglickém jazyce
Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu.
Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení společnosti Microsoft. Každý účastník musí mít podle licenčních podmínek v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály. Má-li materiály na daný kurz k dispozici již z dřívějška, nemusí si je nutně znovu zakupovat.

Osnova kurzu

Principy upgrade a migrace ze starších systémů a její plánování
Plánování virtualizace
Strategie imidžování
Plánování DHCP a IPAM
Plánování překladu jmen a DNS
Plánování Active Directory doména a forestů
AD trusty a DNS integrace
Vysoce dostupné AD a DNS
Plánování struktury OU a oprávnění a řízení přístupu
Fyzická topologie AD DS
Plánování VPN, vzdáleného přístupu a DirectAccess
Úložiště, iSCSI a SAN (storage area network)
Přístup k síti, NAP, RADIUS a IPSec, Network Policy Server
Plánování Network Access Protection pro VPN, DHCP, IPSec a RDP

Příprava k certifikačním zkouškám

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky.
Oficiální kurzy MOC společnosti Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky Microsoft jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE nebo MCM.
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem.
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška.
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Elektronická příručka MOC 20413

Cena:
8570 CZK
Elektronická příručka MOC 20413

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů