Kód kurzu: MOC 20533« Krok zpět

Microsoft Azure – nasazení a správa pro IT správce

Pětidenní základní kurz pro IT správce, kteří se chystají implementovat Microsoft Azure cloudové řešení pro hostování serverových služeb v podnikovém prostředí.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 36 350 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 36 350 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 270,00 EUR 50

Co vás na kurzu naučíme

Porozumět architektuře Azure a jeho služeb
Implementovat virtuální počítače a virtuální sítě v Azure a propojit je s on-premis prostředím
Naplánovat a efektivně vytvářet virtuální počítače
Nastavovat, spravovat a řešit potíže s během virtuálních počítačů v Azure
Rozchodit a nasadit webové a mobilní aplikace
Nasadit, sledovat, spravovat a zálohovat úložiště
Nasadit a spravovat cloudové služby
Vytvářet a spravovat Azure tenanty a nastavit aplikační integraci a Azure AD
Integrovat svoje on-premis AD prostředí s Azure AD
Automatizovat správu Azure prostředí pomocí skriptů

Předpokládané vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V
Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

Originální studentské příručky a materiály firmy Microsoft v anglickém jazyce
Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály.

Osnova kurzu

Přehled cloudových služeb
Přehled Azure technologií
Správa Azure pomocí Azure Portal
Správa Azure pomocí PowerShell
Přehled Azure Resource Manager
Azure služby pro správu
Přehled síťování v Azure
Nasazení a správa virtuálních sítí
Vytváření virtuálních sítí
Nastavení vzájemné konektivity virtuálních sítí
Přehled síťování v režimu IaaS v1
Přehled možností síťování a virtuálních počítačí v režimu IaaS v2
Plánování virtuálních počítačů v Azure
Nasazení IaaS v2 Azure virtuálních počítačů
Příprava Azure Resource Manager šablon
Přehled IaaS v1 virtuálních počítačů
Vytváření a nastavení virtuálních strojů
Nastavení a správa virtuálních disků a úložišť
Správa a sledování virtuálních počítačů
Správa IaaS v1 virtuálek
Úvod do technologie App Service
Plánování nasazení aplikací do App Service
Nasazení a správa webových aplikací
Nastavení pro webové aplikace
Sledování stavu a výkonu webových aplikací a WebJob
Nasazení mobilních aplikací
Nástroj Traffic Manager
Plánování úložných technologíí a kapacity úložišť
Nasazení a správa úložišť
Nasazení Azure Content Delivery Networks (CDN)
Nasazení Azure Backup
Plánování a nasazení technologie Azure Site Recovery
Plánování a nasazení Azure SQL databází
Správa a sledování Azure SQL databází
Řízení přístupu a zabezpečení do Azure SQL databází
Sledování výkonu Azure SQL databází
Plánování a nasazení PaaS cloudových služeb
Správa a nastavení PaaS cloudových služeb
Vytváření Azure AD tenantů
Konfigurace aplikačního přístupu k prostředkům pomocí Azure AD
Přehled možností Azure AD Premium
Rozšíření a integrace on-premis AD do Azure AD
Nasazení synchronizace uživatelských účtů mezi on-premis AD a Azure AD
Nasazení federace
Použití Microsoft Operations Management Suite
Skriptování pomocí Azure Automation
Správa Azure Runbooks
Efektivní využití Azure Automation

Příprava k certifikačním zkouškám

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Tištěná příručka MOC20533

Cena:
8750 CZK
Elektronická příručka MOC20533

Cena:
7850 CZK
Tištěná příručka MOC20533

Cena:
345 EUR
Elektronická příručka MOC20533

Cena:
270 EUR
Možnost volby materiálu v tištěné, nebo elektronické podobě.
Uvedené ceny jsou bez DPH.