Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 představuje poslední verzi systému pro řízení vztahů se zákazníky a navazuje na předchozí verzi produktu Microsoft Dynamics CRM 2011. Hlavními znaky je nové grafické rozhraní s množstvím funkcionalit pro týmovou spolupráci, analýzu dat, zobrazování dat včetně grafů a dashboardů, efektivnější postupy pro vkládání, zobrazování a ukládání dat. Využívat můžeme mobilní aplikace pro Windows 8 tablet, iPad nebo váš mobilní telefon, které nám umožňují přístup k datům v CRM. Na kurzech Microsoft Dynamics CRM 2013 se vzdělávají zejména implementátoři řešení CRM 2013, tj. konzultanti, klíčoví pracovníci organizace, správci odpovědní za instalaci a údržbu, programátoři, management firem, analytici, tedy všichni, kteří potřebují informace o standardních možnostech CRM 2013, aby na těchto znalostech mohli rozvíjet další plány a úpravy systému. Školení spolu s originálními učebními materiály je účinnou pomocí pro všechny, kteří chtějí získat certifikaci MCTS nebo MCITP.