Kód kurzu: MOC 20774« Krok zpět

Data Science v cloudu s využitím Azure Machine Learning

Kurz je určen pro datové analytiky a specialisty zodpovědné za zpracování a analýzu dat se zájmem o strojové učení, kteří se chtějí seznámit s pokročilými možnostmi analýzy dat, které nabízí služba Azure Machine Learning. V rámci kurzu se seznámíte se základními i pokročilými technikami, které nabízí aplikace strojového učení a jeho algoritmů pro zpracování vašich dat. S použitím uživatelsky přívětivého Azure Machine Learning Studia se naučíte připravit a importovat data, sestavit vhodný model na základě řešeného problému, model natrénovat a použít pro získání požadovaných výsledků.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Nebyly nalezeny žádné záznamy.

*Cena kurzu je uvedena včetně ceny originálních studijních materiálů.

Komu je kurz určen

 • Kurz je cílen na datové analytiky a specialisty zodpovědné za zpracování a analýzu dat

Co Vás naučíme

 • Orientovat se v oblasti strojového učení
 • Jak pro efektivní zpracování dat s pomocí strojového učení využívat Azure Machine Learning
 • Připravit data pro následné zpracování
 • Vybrat a nakonfigurovat vhodný model strojového učení
 • Natrénovat model vstupními daty a použít jej pro výpočet predikcí
 • Provádět shlukovou a regresní analýzu nad svými daty
 • Jak využít jazyk R nebo Python pro rozšíření svého modelu
 • Konzumovat výsledky ve vlastních aplikacích
 • Jak provozovat strojové učení nejen v cloudu, ale i v Microsoft SQL Serveru

Požadované vstupní znalosti

 • Základní znalost jazyka R
 • Základní znalost běžně používaných balíčků v jazyce R
 • Základní znalost statistických metod
 • Základní znalost relačních databází

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Modul 1: Úvod do strojového učení
 • Seznámení s principy strojového učení
 • Představení používaných algoritmů
 • Přehled používaných jazyků
Modul 2: Seznámení se službou Azure Machine Learning
 • Představení služby Azure Machine Learning
 • Seznámení s nástrojem Azure Machine Learning Studio
 • Ukázka vývoje a provozu aplikací založených na strojovém učení
Modul 3: Import a správa dat
 • Import dat do služby Azure Machine Learning
 • Průzkum a transformace dat
 • Kategorizace dat
Modul 4: Příprava dat pro použití v Azure Machine Learning
 • Seznámení s technikami pro přípravu dat, aby mohla být použita v Azure Machine Learning
 • Předzpracování dat
 • Ošetření nekompletních souborů dat
Modul 5: Práce s příznaky (Feature Engineering)
 • Vysvětlení práce s příznaky ve strojovém učení
 • Identifikace a vhodná volba příznaků v datech
Modul 6: Tvorba modelů v Azure Machine Learning
 • Seznámení s pracovním postupem při použití Azure Machine Learning
 • Obodování a vyhodnocení modelů
 • Použití regresních algoritmů
 • Použití neuronových sítí
Modul 7: Použití klasifikace a shlukové analýzy v Azure Machine Learning modelech
 • Použití klasifikačních algoritmů
 • Možnosti použití shlukové analýzy (clustering)
 • Výběr vhodných algoritmů
Modul 8: Použití jazyků R a Python v Azure Machine Learning
 • Možnosti a výhody použití jazyka R
 • Možnosti a výhody použití jazyka Python
 • Zakomponování jazyků R a Python do experimentů
Modul 9: Inicializace a optimalizace modelů
 • Použití hyper-parametrů
 • Ukázka použití více algoritmů a modelů
 • Ohodnocení modelů
Modul 10: Použití Azure Machine Learning modelů
 • Nasazení a publikace modelu
 • Konzumace výsledků
Modul 11: Použití Cognitive Services
 • Seznámení se službou Azure Cognitive Services
 • Možnosti zpracování přirozeného jazyka
 • Ukázka zpracování obrazu a videa
 • Implementace doporučování produktů
Modul 12: Použití strojového učení spolu se službou HDInsight
 • Úvod do služby HDInsight
 • Typy clusterů v HDInsight
 • Propojení HDInsight a modelu strojového učení
Modul 13: Strojové učení v SQL Server R Services
 • Seznámení s integrací R do Microsoft SQL Serveru
 • Ukázka provozu modelu strojového učení v SQL Serveru

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Elektronická příručka MOC20774

Cena:
8570 CZK
Elektronická příručka MOC20774

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny jsou bez DPH.