Tvorba webových stránek

Na kurzech se naučíte vytvářet webové stránky buď pomocí jazyka HTML a CSS nebo pomocí specializovaných programů jako je Adobe Dreamweaver a další. V této skupině najdete i kurzy Marketing na sociálních sítích a Internetová publicistika. Kurz Marketing na sociálních sítích je určen podnikatelům, managementu a jednotlivcům, kteří chtějí využívat služeb moderních sociálních sítí ke komunikaci a k efektivní propagaci svých firem, produktů a své osoby. Cílem kurzu Internetová publicistika je seznámit účastníky se základy publicistiky na internetu a naučit je, jak založit vlastní úspěšný webový časopis.