Microsoft Word

Na kurzech skupiny Microsoft Word budete vytvářet textové dokumenty, pohybovat se v nich a formátovat je. Vyzkoušíte si práci s tabulkami, grafy a dalšími grafickými prvky. Osvojíte si pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, vytvoření obsahu, rejstříků a seznamu obrázků a tabulek.