Kód kurzu: MSPRO1a10« Krok zpět

Microsoft Project 2010 – základní kurz

Kurz je určen všem, kteří chtějí řídit projekty s podporou programu Microsoft Project 2010. Účastníci kurzu se naučí založit a nastavit nový projekt, připravit v něm časový plán projektu, určit a přiřadit potřebné zdroje, řešit jejich přetížení, provádět změny plánu, monitorovat náklady, aktualizovat a sledovat průběh projektu.

Kurz bude od léta 2019 nahrazen kurzem MSPRO1a.

Nebyly nalezeny žádné termíny, kontaktujte náš klientský servis.

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 8 700 CZK v ceně kurzu 0
Brno3 7 800 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava3 270,00 EUR v ceně kurzu 0

Uživatelská náročnost

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s programem Microsoft Project 2010 a vytvářet v něm projekty.

Co Vás naučíme

Účastníci kurzu se seznámí s plánováním a řízením projektů za pomoci programu Microsoft Project 2010. Na vybraném projektu se postupně naučí vkládat nové úkoly, členit je do osnovy, zadat jejich časová omezení a vzájemné závislosti, určit a přiřadit potřebné zdroje, pochopit logiku výpočtu práce a její vliv na změny v plánu, vyhledat a vyřešit přetížení zdrojů, zkontrolovat náklady, uložit směrný plán, aktualizovat a sledovat průběh projektu. Dále si účastníci vyzkouší různé výstupy z projektu, naučí se modifikovat a vytvářet nová zobrazení, tabulky, pole. Účastníci budou vytvářet projekty na různých případových studiích.

Požadované vstupní znalosti

PC a Windows - pro začátečníky, Microsoft Windows - praktické využití (doporučeno)

Metody výuky

V průběhu kurzu je probíraná látka procvičována na praktickém příkladu projektu.

Studijní materiály

Knižní publikace dle nabídky odborných vydavatelství.

Osnova kurzu

Úvod

 • Základní pojmy projektového řízení
 • Funkce programu MS Project 2010

Seznámení s prostředím programu MS Project 2010

 • Pás karet
 • Nastavení MS Project 2010
 • Prohlížení projektů

Nový projekt

 • Nastavení projektu
 • Kalendáře

Práce s úkoly

 • Definování úkolů
 • Osnova projektu
 • Vazby mezi úkoly
 • Časová omezení a konečný termín
 • Ručně plánované úkoly
 • Kritická cesta, časová osa

Práce se zdroji

 • Typy zdrojů (materiál, pracovní, nákladový)
 • Definování zdrojů
 • Časová omezení zdrojů
 • Přiřazení zdrojů k úkolům
 • Pracnost úkolu
 • Typy úkolů pro různé metody
 • Plánování řízené úsilím
 • Vytížení, přetížení a vyrovnání zdrojů
 • Týmový plánovač

Náklady

 • Typy nákladů
 • Náklady úkolu, zdroje, projektu
 • Rozložení nákladů v čase

Spuštění, řízení a sledování průběhu projektu

 • Směrný plán
 • Aktualizace projektu, úkolů
 • Změny plánu
 • Reporty, analýza dat

Spolupráce více projektů

 • Vazby mezi projekty
 • Sdílení zdrojů

Modifikace prostředí projektu

 • Tvorba vlastních polí
 • Tvorba vlastních zobrazení, tabulek, filtrů
 • Úprava pásu karet
 • Práce se šablonami

Export a import

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů