Kód kurzu: MSEXE« Krok zpět

Microsoft Excel – pro ekonomy

Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel a zaměřen na vysvětlení a procvičení ekonomických funkcí a výpočtů na konkrétních příkladech. U účastníků kurzu se předpokládají předchozí znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel – praktické využití. Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech využívat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů.

Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. Excel je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně budou přesto připraveny 3 poslední verze Excelu (2019, 2016 a 2013) pro případ, že by některý uživatel chtěl přeci jen používat právě tu verzi, kterou zná ze svého počítače. Stejně tak každý účastník může požádat o příslušnou variantu studijní příručky.

Tento kurz byl aktualizován
 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
10.2.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
26.3.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
18.5.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
20.8.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
29.10.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
27.4.2020 2 7 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
25.3.2020 2 250,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
27.5.2020 2 250,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 8 000 CZK v ceně kurzu 0
Brno2 7 200 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava2 250,00 EUR v ceně kurzu 0

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pokročilejší uživatele především z ekonomické praxe, kteří v Excelu pracují a používají běžné nástroje (filtry, základní výpočty - vzorce a funkce, formátování tabulek apod.), kteří chtějí svou práci zefektivnit a poznat některé nové nástroje a funkce pro tvorbu nejrůznějších modelů, přehledů a analýz.

Co vás naučíme

Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech používat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů.

Požadované vstupní znalosti

 • Microsoft Excel základní kurz
 • Microsoft Excel praktické využití

  Metody výuky

  Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

  Studijní materiály

  Příručka GOPAS podle programu kurzu.

  Osnova kurzu

  Rozšiřující možnosti kontingenčních tabulek

  • rekapitulace základních postupů
  • vytvoření jiného souhrnu
  • vytvoření vlastních výpočtových polí, položek
  • možnosti formátování KT
  • seskupování dat v KT
  • vestavěné souhrnné funkce pro analýzu dat
  • kontingenční grafy

  Vyhledávací funkce - vyhledávání dat v datových skladech

  • SVYHLEDAT (VLOOKUP), VVYHLEDAT (HLOOKUP)
  • POZVYHLEDAT (MATCH)
  • INDEX
  • ZVOLIT (CHOOSE)

  Podmíněné formátování dat

  • s odkazem na hodnotu
  • s odkazem na výsledek vzorce

  Možnosti ověřování vstupních dat - omezení vstupu dat

  • na hodnoty uvedené v seznamu
  • délkou zadávaného textu
  • na celočíselnost
  • datum v intervalu

  Grafy

  • sledování průběhu - doplnění trendu do grafu, predikce budoucího stavu, porovnání různých trendů
  • chybové úsečky - porovnávání plán-skutečnost
  • vyhlazení průběhu klouzavými průměry

  Základní statistické funkce pro výpočet odhadů

  • FORECAST
  • LINTREND (TREND)
  • LINREGRESE (LINEST)

  Tvorba variantních tabulek - scénáře

  • vytvoření scénářů
  • výstupy ze scénářů - souhrnné zprávy
  • práce se správcem scénářů

  Hledání řešení (GOAL SEEK)

  Vkládání ovládacích prvků na list

  • rozvírací seznam
  • zatržítko
  • přepínač
  • číselník

  Vytváření skupin a přehledů

  • automatické přehledy
  • ruční vytváření skupin a přehledů

  Možnosti načtení textového souboru do Excelu

  • otevření textového souboru
  • import textového souboru
  • rozklad textu do sloupců

  Některé obecně použitelné funkce v příkladech

  • KDYŽ (IF), další logické funkce - A (AND), NEBO (OR)
  • HODNOTA (VALUE) - převod textu na číslo
  • SUMIF, COUNTIF - podmíněné výpočty
  • funkce nahrazující PRŮMĚR - MODE, MEDIAN (modus, medián)
  • SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)
  • základní datumové funkce - DNES, DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE
  • datumové funkce pro práci s pracovními dny - NETWORKDAYS, WORKDAY
  • vybrané textové funkce - ZLEVA, ČÁST, PROČISTIT

  Finanční funkce v příkladech

  • funkce počítající s anuitou - BUHODNOTA (výpočet budoucí hodnoty investice); SOUČHODNOTA (výpočet současné hodnoty jistiny); POČET.OBDOBÍ, PLATBA, PLATBA.ÚROK, ÚROKOVÁ.MÍRA
  • funkce peněžního toku - periodické, neperiodické peněžní toky

  Komplexní příklad - Rozbor mezd

  • formátování tabulky
  • doplnění jednoduchých dopočtů - průměry, podmíněné výpočty pomocí funkce KDYŽ
  • tvorba souhrnů
  • vytvoření a formátování kontingenční tabulky, grafu
  • vytvoření vlastního výpočtového pole
 • Příručka Microsoft Excel – pro ekonomy [2019] [Cz/Cz]

  Cena:
  v ceně kurzu
  Uvedené ceny jsou bez DPH.