Kód kurzu: MSEXST1« Krok zpět

Microsoft Excel – analýza dat a statistické výpočty

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) určený k náročnějším statistickým analýzám. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na aktuální verzi Microsoft Office.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 19.11.2020 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
17.12.2020 2 7 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
4.1.2021 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
29.3.2021 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
8.4.2021 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
6.5.2021 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
30.6.2021 2 8 000 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
18.2.2021 2 7 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
24.6.2021 2 7 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 8 000 CZK v ceně kurzu 0
Brno2 7 200 CZK v ceně kurzu 0
Bratislava2 250,00 EUR v ceně kurzu 0

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zkušené uživatele tabulkového kalkulátoru, kteří často pracují s daty a potřebují tato data analyzovat. Na kurzu se seznámí s pokročilými nástroji Excelu

Co Vás naučíme

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack), určený k náročnějším statistickým analýzám. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná interpretace zjištěných skutečností.

Požadované vstupní znalosti

Výborná znalost Excelu, práce se složitějšími vzorci a funkcemi. Základní povědomí o principech statistické analýzy dat.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních grafů (KG)

 • Princip tvorby KT
 • Souhrnné funkce v KT
 • Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT
 • Výpočtová pole a položky v KT
 • Rozbor a prezentace dat pomocí KG

Základní rozbor dat

 • zjišťování četností - frekvenční analýza
 • histogram - graf rozdělení četností
 • charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)
 • charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)
 • charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

Analýza závislostí

 • korelační analýza
 • regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního modelu
 • grafická analýza závislostí
 • vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

Analýza časových řad

 • charakteristika časové řady
 • elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)
 • modelování časových řad
 • dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)
 • očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)
 • odhady podle zvoleného modelu časové řady
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů