Microsoft Access 2010/2007

V této skupině najdete kurzy Microsoft Access 2010. Kurzy jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují vytvářet relační databáze v programu Microsoft Access 2010. Na kurzech se účastníci naučí vytvářet tabulky, relace mezi tabulkami, využívat dotazy, vytvářet formuláře, sestavy, poddotazy, křížové dotazy, sjednocovací dotazy a parametrické dotazy a sestavy.