Lotus Notes

IBM Lotus Notes je velmi komplexní, velmi oblíbený a velmi používaný software pro podporu týmové spolupráce. V této skupině najdete kurzy, které vás seznámí s prostředím a možnostmi z uživatelského pohledu.