Kód kurzu: BPZ-A« Krok zpět

Bezpečnostní povědomí zaměstnance - vstupní proškolení

Dvoudenní kurz školí běžné zaměstnance a uživatele na podnikovou bezpečnost informací a ochranu osobních údajů (INFOSEC, ISMS, GDPR), její požadavky a zodpovědnost pracovníků samotných. Kurz je zakončen testem, po jehož úspěšném složení získá účastník osvědčení o způsobilosti. Jedná se o prvotní dvoudenní proškolení. Později je již možné opakovaně navštěvovat jen jednodenní osvěžující kurz BPZ-B.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
13.8.2020 2 7 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
23.11.2020 2 7 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
21.9.2020 2 7 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
5.10.2020 2 270,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 7 800 CZK v ceně kurzu 30
Brno2 7 800 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava2 270,00 EUR v ceně kurzu 30

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem uživatelům informačních technologií, zejména zaměstnancům organizací, které si hledí bezpečnosti informací (InfoSec, ISMS) a nebo jsou správci, nebo zpracovateli osobních údajů (GDPR)

Co vás na kurzu naučíme

Porozumnět důvodům a důležitosti ochrany informací v organizaci
Pochopit co jsou a co naopak nejsou osobní údaje a jak se k nim chovat
Být schopen přijmout vlastní zodpovědnost za svoje chování při nakládání s citlivými podnikovými a osobními údaji
Vědět jak si správně zvolit a chránit hesla a jiné přihlašovací údaje
Chápat na co je třeba šifrování, k čemu se využívá a jak si zkontrolovat, že se opravdu šifruje
Jaká jsou rizika při přístupu k podnikovým informacím z mobilních zařízení, z internetu obecně a jak to dělat bezpečně
Co znamená fyzická bezpečnost a jak je nebezpečné nechávat počítačové vybavení bez dozoru
Jaké existují technická bezpečnostní opatření a jaká je nebo není jejich schopnost zamezit útokům a ztrátě dat
Vidět některé útoky na vlastní oči a pochopit jak to může být jednoduché, pokud si člověk nedává pozor

Zkouška způsobilosti

Na konci kurzu probíhá 30 minutový test
Odpovědi na otázky účastníci vyplňují do elektronického testovacího systému, který také výsledek okamžitě vyhodnotí
Odpovědi na otázky se vybírají z několika možných, každá otázka může mít více správných odpovědí, které je v takovém případě potřeba zvolit všechny (multi-select)
K testu nesmí mít účastníci po ruce nic, nejsou dovoleny ani mobilní telefony, tužky ani poznámkové bloky, připojení k internetu je odpojeno, nejsou dovolena ani jiná "chytrá" zařízení jako hodinky apod.
Jakákoliv spolupráce testovaných je zakázána, v průběhu testu není možné opouštět testovací místnost
Úspěšné ukončení zkoušky je při dosažení alespoň 70% správných odpovědí
Při úspěšném složení zkoušky obdrží účastník osvědčení o způsobilosti k práci s informacemi v zabezpečeném prostředí
Osvědčení o způsobilosti se vydává na dobu neurčitou, ale obsahuje výrazně uvedné datum jeho získání a postupem času tedy přirozeně ztrácí na aktuálnosti

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami
Na konci kurzu probíhá 30 minutový test po jehož úspěšném absolvování obdrží účastník osvědčení o způsobilosti

Studijní materiály

Vlastní studentské materiály firmy GOPAS v elektronické, nebo tištěné formě

Osnova kurzu

Důležitost informační bezpečnosti pro fungování organizace (ISMS, InfoSec)
Zákonné požadavky na ochranu osobních údajů (GDPR)
Co jsou osobní údaje, jak se k nim chovat a na co nezapomenout
Na co si dát pozor při zveřejňování osobních údajů na sociálních sítích
Uživatelská jména a hesla pro přihlašování do podnikové počítačové sítě
Zásady pro správnou volbu délky a vlastností hesla
Co je a proč se používá více-faktorové přihlašování do počítačů a mobilních zařízení
Jak chránit přihlašovací údaje proti útokům jako je keylogger
Ukládat nebo raději neukládat hesla na počítačích?
Šifrované komunikace jako například HTTPS a jak se o tom ujistit
Zásady bezpečného připojování k firemní poště a vnitřním webům z mobilních zařízení
Odkud se mohu připojovat a odkud naopak nesmím
Šifrovaná a nešifrovaná WiFi, bezpečné VPN připojení, připojení na vzdálenou plochu
Šifrování disků a mobilních zařízení jako ochrana proti fyzickému útoku na počítače
Opatrnost při ústním a papírovém sdílení informací
Proč fyzická bezpečnost, vstupy s kartou a visačkou, hlášení incidentů a ztráty, nebo krádeže
Jak rozeznat phishing a jak si dávat pozor na spouštění nebezpečných příloh
Co jsou zero-day útoky, ransomware a (ne)schopnost antiviru nákazu odhalit a zablokovat

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.