Program Hewlett-Packard Education

Hewlett-Packard si jako jedna z prvních společností uvědomila, že základem pro úspěšné vybudování informačního (a jakéhokoli jiného) systému organizace je vzdělání zákazníka, které předbíhá rozvoji podniku. Obecně můžeme konstatovat, že každý zaměstnanec hraje v organizaci firmy důležitou a specifickou roli a že pro každou profesi je zapotřebí různé úrovně znalostí. Společnost Hewlett-Packard proto vyvíjí a zaměřuje své vzdělávací programy tak, aby zajistily vzdělání všem úrovním organizace - od koncových uživatelů až po vrcholový management.

Díky zkušenostem s realizací mnoha moderních a rozsáhlých informačních systémů má společnost Hewlett-Packard dostatečně velký přehled o problémech, se kterými se zákazníci nejčastěji setkávají a to jí výrazně pomáhá při definování potřeb na vzdělání pro jednotlivé profesní úrovně zákazníka. 

Operační systém HP-UX