Blender 3D

Blender 3D je open-source software pro modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky a animací, dostupný na platformách MS Windows, Mac OS X a Linux.

Na našich kurzech Blenderu 3D proniknete pod vedením zkušeného 3D grafika a animátora MgA. Viléma Duhy do tajů modelování, texturování, svícení, animování a dalších technik 3D produkce.