Kód kurzu: D77758« Krok zpět

Oracle Database 12c R1: New Features for Administrators

V kurzu Oracle Database 12c: Nové funkce pro správce kurzu se dozvíte o nových a vylepšených funkcích Oracle Database 12c. Zkušení lektoři vás naučí, jak tyto funkce zvyšují bezpečnost, ovladatelnost a výkon. Zajišťují rychlý, spolehlivý, bezpečný a snadno ovladatelný výkon. Optimalizují vytížení databáze, snižují náklady na IT a poskytují vyšší kvalitu služeb tím, že umožňují konsolidaci na databázové cloudy. Po stručném přehledu nástrojů Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c a Enterprise Manager Database Express, se seznámíte s novým konceptem multitenantní architektury, jeho výhodami a použitím. Včetně vytváření, správy, monitoringu, zálohování a obnovení multitenantního databázového kontejneru a zásuvných databází.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
18.3.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
22.7.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
21.10.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha_GTT (info o GTT)
 
18.3.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
22.7.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
21.10.2019 5 58 075 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno_GTT (info o GTT)
 
18.3.2019 5 2 145,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
22.7.2019 5 2 145,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 
21.10.2019 5 2 145,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava_GTT (info o GTT)
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB*
Praha5 58 075 CZK v ceně kurzu 75
Brno5 58 075 CZK v ceně kurzu 75
Bratislava5 2 145,00 EUR v ceně kurzu 75

*Body se vztahují pouze na kurzy realizované v prostorách Gopasu.

Co Vás naučíme

 • Vytvářet, spravovat a monitorovat multitenantní databázový kontejner a zásuvné databáze
 • Spravovat on-line operace datového souboru, řízení životního cyklus dat s heat mapou a automatickou optimalizací dat, archivovat data pomocí Row-archival nebo Temporal Validity a Temporal History
 • Nastavit jednotný audit
 • Porozumět a využívat nové funkce, jako SYSBACKUP, SYSDG, SYSKM a řídit jejich analýzu
 • Vytvářet a řídit maskovací postupy Data Redaction
 • Využívat vylepšení Recovery Manageru
 • Spravovat výkon databáze pomocí monitorovacích DB operací, Real-Time ADDM a Compare Period  ADDM
 • Porovnávat dvě databáze pomocí Schema Change Plans pro šíření změn z jednoho prostředí do druhého
 • Používat Data Comparison k porovnání dat napříč prostředím
 • Vyladit výkon SQL použitím Adaptive Execution Plans, SQL Plan Directives statistickými vylepšeními
 • Spravovat zdroje v multitenantního databázovém kontejneru a zásuvné databází s vylepšeným Resource Manageru
 • Prozkoumat nové nástroje Oracle Data Pump a SQL * Loader Express Mode
 • Používat on-line operace během rozdělování a komprese a další DDL operace
 • Používat částečné globální dělené indexy
 • Nová SQL vylepšení, jako je rozšířený sloupec datových typů a SQL dotaz omezující počet řádků

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Enterprise Manager a další nástroje
• Enterprise Manager (EM) Cloud Control – domovská stránka
• Domovská stránka Enterprise Manager Express proti Enterprise Manager Database Control
• SQL Developer s novými funkcemi
• OUI, DBCA

Základy multitenantního databázového kontejneru (CDB)
• Výhody multitenantní architektury
• Rozdíly mezi kořenovým kontejnerem a zásuvným databázovým kontejnerem
• Struktura kořene
• Struktura zásuvné databáze(PDB)
• CDB_xxx a DBA_xxx pohledy
• Dopady v oblasti bezpečnosti, Data Guard, Oracle GoldenGate, Oracle Stream, Xstream, a Scheduler

Konfigurace a tvorba CDB a PDBs
• Nástroje: DBCA a SQL * Plus
• Konfigurace a tvorba CDB
• Zkoumání struktury (pohledy CDB_xxx a EM)
• Použité nástroje: SQL Developer, DBCA a SQL * Plus
• Vytvoření nové PDB z PNR $ SEED
• Vytvoření PDB z non-CDB
• Klonování PDB do stejného CDB nebo do jiného CDB pomocí DB odkazů
• Zapojená a odpojená PDB

Správa CDB a PDBs
• Připojení k CDB jako správce
• Připojení k PDB pomocí názvu služby
• Spuštění CDB
• Otevření / zavření a PDB (SQL * Plus, srvctl, EM)
• Otevření / zavření všech PDBs
• Vypnutí CDB
• Spuštění zásuvné databáze
• Změna PDB stavu

Správa tabulkových prostorů, společní a místní uživatelé, oprávnění a role
• Vytváření trvalé tabulkové struktury v kořenovém adresáři a PDBs
• Správa společných a místních schémat a uživatelů v kořenovém adresáři a PDBs
• Správa systémových a objektových oprávnění pro společné a místní uživatele přidělených „společně“ nebo „lokálně“
• Správa společných a lokálních rolí přidělených „společně“ nebo „lokálně“ role udělené "společně", nebo "lokálně"
Správa zálohování / Obnovy / Flashback a migrace
• Zálohování celého CDB
• Zálohování PDB
• Obnovení CDB z redo log souborů, kontrolní soubory, obnovení ztracených dat
• Obnovení PDB  ze ztracených PDB datových souborů
• Flashback na úrovni CDB

Online přemístění datových souborů a automatická optimalizace dat
• klasifikace dat v 12c: tabulka, skupina, objekt, úrovně řádků
• Konfigurace heat mapy
• Automatické přesuny a komprese
• Úrovně a typy komprese
• Prohlášení: jednoduché deklarativní SQL rozšíření
• Provedení upravené automatické akce s uživatelsky definovanou funkcí
• Provedení v plánovaných oknech údržby a MMON
• Upravený rozvrh s DBMS_ILM balíčkem

Archivace v In-databázi
• Úkoly týkající se starých dat v tabulkách a 11g řešení
• Archivace nových řešení v In-databázi
• Použití ROW ARCHIVAL klauzule ke spuštění stavu životního cyklu řádku pro aplikace
• Nastavení ROW ARCHIVAL VISIBILITY pro kontrolu viditelnosti úrovně relace
• Použití tvrzení ve sloupci ORA_ARCHIVE_STATE
• Dočasná platnost proti dočasné historii (Transaction Time FDA)
• Nová klauzule CREATE / ALTER TABLE k nastavení dočasné platnosti: PERIOD FOR
• Nový SQL typ dočasných dat

Auditová vylepšení
• Revize 11g R2 realizace auditu
• Přehled Unified Audit Trail
• Povolení Unified Audit Trail
• Vytvoření samostatné tabulky pro jednotný audit
• Udělení AUDIT_ADMIN role uživateli pro konfiguraci a správu auditu
• Konfigurace Unified Audit Trail k nastavení úrovně tolerance pro ztrátu záznamů auditu
• Vytvoření postupů auditu

Vylepšení oprávnění
• Zavedení rozdělení povinných úkolů při administraci databáze
• Pomocí analýzy oprávnění k databázi
• Přehled analýzy oprávnění k databázi
• Udělení CAPTURE_ADMIN role, umožňující správu záznamu oprávnění
• Vytváření záznamu oprávnění start/stop
• Zobrazení dat profilu oprávnění
• Dotazování DBA_PRIV_CAPTURES
• Použití povinného INHERIT PRIVILEGES oprávnění pro provedení postupu práv jejich uživatele

Oracle Data Redaction
• Přehled Oracle Data Redaction
• Druhy maskovacích postupů
• Správa EXEMPT REDACTION POLICY systémových oprávnění pro zpřístupnění původních hodnot uživateli
• Správa maskovacích postupů
• Doporučené postupy pro definování postupů výrazů
• Porozumění maskování příkazů obsahujících poddotazy
• Zobrazení informací o maskovacích postupech dotazem REDACTION_POLICIES a REDACTION_COLUMNS

Obecné RMAN nové funkce a vylepšení FDA
• Vytvoření připojení k databázi s RMAN
• Používání SYSBACKUP oprávnění
• Použití SQL, DESCRIBE příkaz, duplikace operace s možností NOOPEN
• Zálohování a obnovení velkých souborů
• Vytváření víceoddílové zálohy
• Přenos dat napříč platformami
• Předpoklady a omezení
• přenos dat: Kroky zpracování

Monitorování DB operací
• Přehled
• Příklady použití
• Aktuální Nástroje
• Definovat operace DB
• Monitoring: závorkování operace
• Monitorování postupu operací
• Ladění DB operací
• Aktivní Report DB operace

Schéma a změny dat
• Vysvětlení postupu plánu změn schématu
• Požadavky na změnu
• Synchronizace schématu
• Vysvětlení postupu porovnání dat
• Balíček DBMS_COMPARISON
• Pokyny a kroky
• Porovnání práce a výsledku

SQL Ladění
• Adaptivní plány provádění
• Směrnice plánu SQL
• Statistiky zpracovávající vylepšení výkonu
• Vylepšení histogramu
• Vylepšení pro rozšíření statistiky
• Správa adaptivního SQL plánu

Real-Time ADDM a poradce pro porovnání období
• Nouzový monitoring
• ADDM v reálném čase
• Příklady použití
• Cíle
• Aspekty pro stanovení zátěže
• Hlášené položky
• Kořenové klauzule
• Požadavky na zprávu

Resource Manager a další vylepšení výkonu
• Správa zdrojů mezi PDBs
• Správa zdrojů v rámci PDB
• Správa zdrojů s CDB a PDBs plány
• Správa nekontrolovaného dotazu
• Úkoly automatizované údržby
• Popis  Multi-process a Multi-threaded Oracle architektury
• Jak používat tuto architekturu v Oracle Database 12c
• Demonstrace změn k zatavení procesu

Index a vylepšení tabulky
• Více indexů v jedné sadě sloupců do chvíle, než se změní některá z vlastností
• Vytvoření tabulku s INVISIBLE sloupci
• Podpora pro neviditelné sloupce
• Pokročil porovnání řádků
• Popis on-line předdefinování podpory
• Vysvětlení vypršení LOCK během FINISH_REDEF_TABLE
• Použití DDL příkazů v on-line režimu

ADR a síťová vylepšení
• ADR typy souborů
• Nové typy souborů
• Nové umístění souborů
• Nové příkazy pro ADRCI
• Zvýšení výkonu kompresní
• Nastavení komprese

Oracle Data Pump, SQL* Loader, Externí tabulky a vylepšení on-line operací
• Použití FULL přemístitelného exportu a importu
• Vylepšení Oracle Data Pump
• Vylepšení SQL* Loader
• Společná vylepšení SQL* Loader a externí tabulky
• Využití SQL * Loader Express Mode

Vylepšení dělení
• Přesun  oddílu on-line
• ALTER TABLE ... SPLIT oddíl, ALTER TABLE ... MERGE oddíl, ALTER TABLE ... ADD PARTITION Přehled klauzulí
• Vylepšení dělících operací
• ALTER TABLE SPLIT SUBPARTITION
• Operace pro sloučení oddílů
• Operace pro přidání oddílu
• Operace pro oddělení oddílu
• ALTER TABLE DROP SUBPARTITION

Vylepšení SQL
• Výčet prodloužení limitů pro VARCHAR2, NVARCHAR2 a RAW typů dat v Oracle SQL do 32767 (32k) byte
• Výčet různých vylepšení
• Použití klauzule pro omezení SQL řádků v dotazu

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Oracle University eKit

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.