Oracle

Jako Oracle Gold Partner a Oracle Approved Education Center provádíme v našich učebnách autorizovaná školení Oracle University v oblasti správy databázových systémů Oracle a programovacích jazyků a technologií používaných databázovými systémy Oracle. Internetovými technologiemi se zabývají kurzy pro tvorbu webových aplikací v tradičních Oracle prostředích Oracle Forms a Oracle Reports, APEX a XML technologií. V rámci nabídky najdete nové kurzy Oracle 11g Release 2, ale i předchozích verzí 10g a 9i. Jedná se o kurzy v oblasti správy databázového systému, prostředí clusteru RAC, ladění a optimalizace. Nové požadavky na bezpečnost provozu databázových aplikací navádějí na nové technologie, které zajišťují dostupnost Oracle databázových systémů v případě výpadku systému. Tyto nové produkty pokrývají kurzy, ve kterých se administrátoři naučí nasadit je do praxe. Další novinkou v oblasti bezpečnosti dat v databázových systémech Oracle jsou rozšíření jako auditing uživatelů databáze, šifrování síťového provozu, šifrování obsahu databáze nebo ochrana proti SQL injekci, které zabraňují úniku informací a neoprávněnému přístupu k nim. Věřím, že v naší široké nabídce si vyberete a naši profesionální školitelé vám dokáží, že Počítačová škola Gopas nabízí špičková školení na trhu v České republice.

Training on Demand Video