Kód kurzu: GOC278« Krok zpět

Tvorba pokročilých T-SQL dotazů v prostředí Microsoft SQL Serveru

Kurz je určen pro databázové vývojáře, pokročilé uživatele, tvůrce reportů a administrátory, kteří mají základní znalosti jazyka T-SQL a chtějí se naučit pokročilé jazykové konstrukce pro efektivní dotazování a zpracování dat s pomocí jazyka T-SQL v prostředí Microsoft SQL Serveru. V rámci kurzu se seznámíte s pokročilými jazykovými konstrukcemi v jazyce T-SQL a na praktických příkladech se je naučíte využívat. Dozvíte se, jak své dotazy uložit v podobě pohledů a uložených procedur. Na kurzu získáte i základní povědomí o optimalizaci výkonu databázových dotazů. Tento kurz je nezávislý na verzi Microsoft SQL Serveru, kterou používáte.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 21.9.2020 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
7.12.2020 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
3.3.2021 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
26.5.2021 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
2.11.2020 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
29.3.2021 3 19 200 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno
 
19.10.2020 3 735,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 19 200 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 19 200 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 735,00 EUR v ceně kurzu 30

Co Vás naučíme

 • Zopakujete si běžně používané základní varianty příkazu SELECT
 • Seznámíte se s pokročilými jazykovými konstrukcemi v jazyce T-SQL
 • Naučíte se vytvářet pohledy, uložené procedury a vlastní funkce
 • Dozvíte se, jak měřit výkon databázového dotazu a získáte základní povědomí o optimalizaci výkonu databázových dotazů

Požadované vstupní znalosti

 • Znalost relačních databází
 • Znalost práce se SQL Server Management Studiem
 • Dobrá znalost příkazu SELECT v kombinaci s JOIN, WHERE, GROUP BY a ORDER BY alespoň na úrovni kurzu GOC277

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

1 Opakování základních konstrukcí příkazu SELECT
 • Vysvětlení logického zpracování dotazů a pořadí jednotlivých operací
 • Opakování a procvičení použití klauzulí SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY a ORDER BY
2 Použití poddotazů
 • Seznámení s použitím nezávislých poddotazů (self-contained subqueries)
 • Využití poddotazů spolu s operátory IN a EXISTS
 • Vysvětlení korelovaných poddotazů a jejich použití
3 Práce s výrazy vracejícími tabulku výsledků (Table Expressions)
 • Použití Derived Tables
 • Seznámení s Common Table Expressions (CTE), tvorba rekurzivních Common Table Expressions
 • Seznámení s databázovými pohledy a jejich tvorbou
 • Představení funkcí vracejících tabulku (Table-Valued Functions)
 • Vysvětlení použití operátorů CROSS APPLY a OUTER APPLY
4 Použití množinových operátorů
 • Spojení výsledků 2 dotazů s pomocí operátoru UNION, UNION ALL, INTERSECT a EXCEPT
5 Použití WINDOW funkcí na pořadí, offset a agregaci
 • Představení konceptu WINDOW funkcí a související klauzule OVER
 • Seznámení s funkcemi na určení pořadí (ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK a NTILE)
 • Ukázka použití offset funkcí v klauzuli OVER
 • Vysvětlení tvorby dotazů využívajících WINDOW agregační funkce
6 Tvorba uložených procedur
 • Ukázka volání uložených procedur v databázi
 • Vysvětlení tvorby uložené procedury
 • Předávání vstupních parametrů při volání uložené procedury včetně předání tabulky jako vstupního parametru proceduře
 • Seznámení s Dynamic SQL a riziky s ním spojenými
 • Porovnání možností použití pohledů, table-valued funkcí a uložených procedur
7 Úvod do programování v jazyce T-SQL
 • Představení jazykových konstrukcí pro řízení běhu kódu (IF, WHILE)
 • Seznámení s použitím proměnných a jejich deklarací
 • Vysvětlení možností použití dočasných tabulek a proměnných typu tabulka
 • Vysvětlení, jak mohou vzniknout chyby při exekuci T-SQL kódu a jak vzniklé chyby odchytit a ošetřit, aby nepřerušily exekuci, ukázka použití TRY/CATCH
 • Seznámení se základními vlastnostmi databázové transakce, ukázka řízení transakcí pomocí příkazů BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION a ROLLBACK TRANSACTION
8 Úvod do optimalizace výkonu databázových dotazů
 • Vysvětlení měření složitosti dotazu pro účely následného porovnání dopadu optimalizace
 • Seznámení s tím, jak jsou uložena data v Microsoft SQL Serveru a co musí Microsoft SQL Server udělat pro vyhodnocení vašeho dotazu
 • Vysvětlení základních principů fungování indexů v Microsoft SQL Serveru
 • Úvod do monitorování náročných dotazů pomocí technologie Query Store
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.