Kód kurzu: MOC 20464« Krok zpět

Programování a nasazení databáze Microsoft SQL Server 2012/2014

Tento kurz poskytne účastníkům důležité informace o správném postupu při programování a nasazení databází v sytému Microsoft SQL Server 2012 a 2014. Studenti se naučí efektivně vytvářet a používat tabulky, procedury, pohledy, funkce, získají přehled o indexech, exekučních plánech a mnoha dalších technikách, které jsou zásadní pro každého vývojáře. Kurz není vhodný pro seznámení s novinkami verze MS SQL Server 2012/2014 a je součástí oficiální přípravy na úspěšné složení certifikační zkoušky.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
7.10.2019 5 31 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
LM 24.6.2019 5 805,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
19.8.2019 5 875,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
11.11.2019 5 875,00 EUR 270,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 31 070 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 31 070 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 270,00 EUR 50

Komu je kurz určen

 • Všem IT specialistům, kteří se chtějí seznámit s technikami vývoje databázových objektů v Microsoft SQL Server 2012 a 2014

Co vás naučíme

 • Přehled platformy SQL Server
 • Použití datových typů při návrhu tabulek
 • Návrh a tvorba tabulek
 • Implementovat integritní omezení jako primární a cizí klíče, CHECK, DEFAULT atd.
 • Navrhnout a nasadit strukturu indexů
 • Pochopit strukturu exekučních plánů
 • Navrhnout pohledy
 • Navrhnout uložené procedury
 • Vytvořit a použít funkce
 • Pracovat s tabulkovými typy a použít příkaz MERGE
 • Použít transakce a navrhnout konkurenční přístup
 • Ošetřovat chyby
 • Navrhnout a použít triggery
 • SQL CLR integraci
 • Pracovat s XML
 • Pracovat s datovými typy Geometry a geography
 • Implementovat full-text indexy

Požadované vstupní znalosti

 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Znalost jazyka T-SQL (na úrovni kurzu MOC 20461)

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

Doporučena je originální příručka společnosti Microsoft. Příručka je v anglickém jazyce.

Osnova kurzu

Modul 1: Úvod do vývoje databází
 • Přehled platformy Microsoft SQL Server
 • Práce s nástroji
 • Základy konfigurace služby
Modul 2: Návrh a nasazení tabulek
 • Návrh tabulek
 • Práce se schematy
 • Tvorba a úprava tabulek
Modul 3: Zajištění datové integrity
 • Přehled metod pro zajištění datové integrity
 • Nasazení datové integrity
 • Nasazení referenční integrity
Modul 4: Úvod do problematiky indexů
 • Základy konceptu indexů
 • Jednoduché a složené indexy
 • Tabulkové struktury
 • Práce s Clutered indexem
Modul 5: Pokročilé techniky indexů
 • Koncept exekučních plánů
 • Prvky exekučních plánů
 • Práce s exekučním plánem
 • Návrh efektivních nonclustered indexů
 • Monitorování použití indexů
Modul 6: Columnstore indexy
 • Přehled a představení columnstore indexu
 • Doporučené techniky
Modul 7: Návrh a implementace pohledů
 • Přehled použití pohledů
 • Tvorba a správa pohledů
 • Výkonnostní vlastnosti pohledů
Modul 8: Návrh a implementace uložených procedur
 • Přehled použití uložených procedur
 • Tvorba uložených procedur
 • Parametry
 • Kontrola exekučního kontextu
Modul 9: Návrh a nasazení funkcí
 • Přehled použití funkcí
 • Návrh a nasazení skalárních funkcí
 • Návrh a nasazení tabulkových funkcí
 • Důležitá kritéria použití funkcí
 • Alternativy za použití funkce
Modul 10: Triggery
 • Návrh DML triggerů
 • Nasazení DML triggerů
 • Pokročilé koncepty triggerů
Modul 11: Použití In-Memory tabulek
 • Přehled In-Memory tabulek
 • Návrh a nasazení In-Memory tabulek
 • Native Stored Procedures
Modul 12: Implementace CLR
 • Úvod do integrace SQL CLR
 • Import a konfigurace sestavení
 • Implementace SQL CLR
Modul 13: Uložení a dotazování XML dat
 • Úvod do XML a XML schemat
 • Uložení XML dat v SQL Serveru
 • Nasazení XML datového typu
 • Použití FOR XML
 • Základy XQuery
Modul 14: Práce se Spatial daty
 • Úvod do Spatial datových typů
 • Práce a použití Spatial datových typů
    Elektronická příručka MOC20464

    Cena:
    8570 CZK
    Elektronická příručka MOC20464

    Cena:
    270 EUR
    Uvedené ceny jsou bez DPH.


    Graf návazností kurzů