Cisco Systems

V této kapitole Vám poskytneme širokou škálu Cisco školení v oblasti datové infrastruktury, IT bezpečnosti či hlasové komunikace. Školení na Cisco technologie mají za cíl účastníky seznámit s Cisco zařízeními a především jim předat potřebné konfigurační dovednosti. V rámci Routingu & Switchingu se seznámíte s konfigurací Cisco přepínačů a směrovačů stejně tak i pokročilých služeb nad nimi, v rámci Security s ASA firewallem či IPS sondou nebo v rámci Unifed Communication s Cisco IP telefonií.  Jako jediný Learning Partner v regionu má společnost ALEF NULA status Cisco Learning Partner Specialized.