Kód kurzu: GOC644« Krok zpět

Jazyk DAX a tvorba datového modelu pro Power BI a SQL Server Analysis Services

V rámci tohoto školení se seznámíte s jazykem DAX v prostředí Power BI Desktop a SQL Server Analysis Services Tabular. Díky hlubší znalosti jazyka DAX se naučíte naplno využívat možností zpracování a dotazování dat v Power BI Desktop či SQL Server Analysis Services. Seznámíte se s tím, jaké business problémy jsou řešeny tvorbou modelu v jazyce DAX, jak správně navrhnout a implementovat datový model, který bude zdrojem dat pro vaše reporty a BI řešení. Seznámíte se se základními DAX funkcemi, které použijeme na tvorbu vypočítaných sloupců, jednoduchých ale i složitějších měřítek pro analýzu dat. Dále pochopíte, co je to kontext výpočtu a jak pracovat při výpočtech s časem. Stranou nezůstane ani problematika optimalizace datového modelu a jeho zabezpečení.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
29.7.2021 2 12 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
11.10.2021 2 12 800 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
29.7.2021 2 490,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
11.10.2021 2 490,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha2 12 800 CZK v ceně kurzu 20
Brno2 12 800 CZK v ceně kurzu 20
Bratislava2 490,00 EUR v ceně kurzu 20

Co Vás naučíme

 • Seznámíte se s jazykem DAX, jeho principy, používanými datovými typy a základními operátory
 • Naučíte se vytvářet vlastní datový model, pracovat s počítanými sloupci, měřítky a vhodně mezi nimi rozlišovat
 • Osvojíte si práci s běžně používanými funkcemi v jazyce DAX
 • Pochopíte, jak kontext výpočtu ovlivňuje výsledky použitých funkcí
 • Naučíte se optimalizovat a zabezpečit model

Požadované vstupní znalosti

 • Základní znalost fungování datových skladů
 • Základní znalost relačních databází
 • Základní znalost Power BI nebo SQL Server Analysis Services

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

1 Úvod do jazyka DAX

 • Seznámení se základní filozofií a principy jazyka DAX
 • Představení používaných operátorů
 • Přehled dostupných datových typů a formátů
 • Upozornění na časté chyby a špatné přístupy

2 Vysvětlení jednotlivých DAX oblastí

 • Seznámení s počítanými sloupci
 • Ukázka práce s měřítky
 • Práce s DAX tabulkami

3 Tvorba datového modelu

 • Seznámení se strukturami a business problémem, který se model snaží řešit
 • Techniky používané pro načtení dat do modelu

4 Základní DAX funkce

 • Představení základních funkcí v jazyce DAX a ukázky jejich použití

5 Kontext výpočtu

 • Vysvětlení pojmů Execution context, Filter context a Row context
 • Správné použití funkcí CALCULATE, FILTER, ALL, RELATED a LOOKUPVALUE

6 Práce s časem

 • Seznámení s časovou logikou v jazyku DAX
 • Přehled funkcí pro práci s časem

7 Optimalizace datového modelu

 • Vysvětlení, kdy použít měřítko a kdy počítaný sloupec
 • Vysvětlení, které typy problémů řešit ve zdroji a v ETL procesu, co naopak v modelu DAXem
 • Porozumění fyzickým vs. virtuálním relacím ve výpočtech
 • Vliv aktivních a neaktivních relací na DAX

8 Zabezpečení dat a Row Level Security

 • Úvod do zabezpečení dat v DAX modelu
 • Ukázka práci s Row Level Security

9 Dotazování do datového modelu jazykem DAX

 • Tvorba dotazů SELECT vracející tabulku s použitím například v Reporting Services, nebo vlastní aplikaci
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.