Kód kurzu: MOC 20703-1« Krok zpět

System Center Configuration Manager Current Branche - správa klientských systémů a Windows zařízení

Základní pětidenní kurz připravuje správce k dennodennímu použití technologie SCCM pro správu stanic i mobilních zařízení, vzdálené instalace operačních systémů i aktualizací a sledování jejich stavu, software inventáře a hardware konfigurace i funkce systému samotného.

 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
GTK 10.5.2021 5 37 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
31.5.2021 5 37 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
2.8.2021 5 37 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
1.11.2021 5 37 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha prezenčně
 
11.10.2021 5 37 070 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Brno prezenčně
 
2.8.2021 5 1 145,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 
1.11.2021 5 1 145,00 EUR v ceně kurzu Český jazyk ONLINE LIVE
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha5 37 070 CZK v ceně kurzu 50
Brno5 37 070 CZK v ceně kurzu 50
Bratislava5 1 145,00 EUR v ceně kurzu 50

*Cena kurzu je uvedena včetně ceny originálních studijních materiálů.

Uživatelská náročnost

Co vás na kurzu naučíme

Porozumět možnostem Configuration Manageru a Intune z pohledu správy PC a mobilních zařízení
Analyzovat sesbíraná data a vytvářet na ně dotazy a z nich přehledy
Připravit si a spravovat ConfigMgr infrastrukturu a její součásti jako jsou instalace klientů, jejich skupiny, rozsahy a vyhledávání prostředků v síti
Nasadit centrálně i ručně ConfigMgr klienty
Nastavit, spravovat a přizpůsobit software a hardware inventáře a používat efektivně Asset Inteligence a měření aplikací
Navhrnout optimálně infrastrukturu pro šíření obsahu na klienty
Šířit, nasazovat, spravovat a sledovat aplikace pro klientské systémy
Aktualizovat počítače a řídit výběr aktualizací
Nasadit antimalware ochranu koncových zařezní pomocí Endpoint Protection
Používat technologie software asset compliance
Rozchodit centrální instalace operačních systémů pomoci ConfigMgr technologie OSD
Spravovat, udržovat a sledovat individuální provozy (site)

Předpokládané vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, samostatná cvičení na virtuálních počítačích na platformě Hyper-V
Samostatná praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu

Studijní materiály

Originální studentské příručky a materiály firmy Microsoft v anglickém jazyce
Studentské materiály obsahují pracovní knížku s přetiskem prezentací a doplňujícími informacemi a detailní návody na samostatná praktická cvičení. Praktická cvičení zabírají obvykle alespoň třetinu času stráveného na kurzu
Studentské materiály také reprezentují platnou licenci k účasti na originálním školení firmy Microsoft. Každý účastník musí mít, podle licenčních podmínek, v průběhu kurzu k dispozici vlastní studentské materiály.

Osnova kurzu

Přehled možností Configuration Manageru
Porozumění architektuře jednotlivých součástí ConfigMgr
Přehled dodávaných nástrojů pro správu
Další nástroje pro sledování a řešení potíží ConfigMgr provozů (site)
Úvod do dotazování
Nastavení SQL Server Reporting Service (SSRS) pro spolupráci s ConfigMgr
Správa provozních hranic a skupin provozních hranic
Nastavení vyhledávání prostředků v síti
Možnosti konektoru pro správu mobilních zařízení v Exchange Server
Vytváření kolekcí uživatelů a zařízení
Přehled vlastností klienta Configuration Manageru
Centrální a automatické nasazení klienta ConfigMgr
Nastavení parametrů a sledování klienta Configuration Manageru
Centrální správa parametrů klientů
Možnosti a schopnosti inventáře software a hardware
Správa a nastavení inventářů
Technologie Software Metering
Technologie Asset Intelligence
Příprava infrastruktury pro šíření obsahu na klienty
Nastavení distribučních bodů
Přehled možností správy aplikací
Vytváření aplikačních balíčků
Nasazení aplikačních balíčků
Správa aplikací před a po instalaci na klienty
Technologie virtuálních aplikací
Šíření a správa Microsoft Store aplikací
Proces aktualizací software a operačních systémů
Příprava ConfigMgr provozů na software aktualizace
Správa a řízení software aktualizací
Nastavení automatických aktualizačních pravidel
Sledování a řešení problémů s aktualizacemi
Ochrana klientů pomocí součásti Endpoint Protection
Zásady pro správu Endpoint Protection na zařízeních
Technologie Compliance Settings
Nastavení zásad a parametrů Compliance Settings
Prohlížení ne/souhlasných výsledků zásad
Řízení přístupu k nastavením a datům
Přehled technologií pro automatické šíření operačních systémů
Příprava ConfigMgr provozu na distribuci operačních systémů (OSD)
Nasazení operačního systému
Správa Windows jako služby (Windows as a service)
Využití rolí správců
Využití nástrojů pro vzdálenou správu (Remote Tools)
Údržba ConfigMgr provozů a jejich zálohování a obnova

Příprava k certifikačním zkouškám

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Předchozí kurzy

žádný předchozí kurz

Navazující kurzy

žádný navazující kurz
Elektronická příručka MOC 20703-1

Cena:
8570 CZK
Elektronická příručka MOC 20703-1

Cena:
270 EUR
Uvedené ceny jsou bez DPH.