Jak na e-kity MOC kurzů


E-kit skillpipe-logo.png
O Skillpipe čtečce
Práce s knihovnou
Jak číst
Používání záložek
Číslo pozice
Práce s kurzem
Vyhledávání
Nastavení filtrů vyhledávání
Tisknutí ze Skillpipe

SKILLPIPE APLIKACE WINDOWS/VISTA/ 7/ 8
Stažení Skillpipe
Instalace aplikace Skillpipe
Otevření e-kitu

TECHNICKÉ PROBLÉMY
Systémy, které Skillpipe podporujeE-KIT

E-kit přináší všem uživatelům, kteří si objednali kurz MOC hned několik benefitů:
1.  Bezplatný přístup ke všem budoucím verzím této digitální příručky (aktualizace a revize) po celou dobu životnosti daného MOC kurzu.
2.  Příliv informací o updatech a aktualizacích v návaznosti na neustále se měnící technologie Microsoftu, což uživatelům napomůže pochopit nejen vlastnosti a funkce ale i změny funkcionalit jednotlivých verzí vydávaného SW.
3.  Přístup ke všem verzím tj. odkaz na vlastní e-kity a poznámky u předchozích i následujících verzí textu příručky tzn. neustálou připravenost díky možnosti přezkoumat aktualizace současného SW s budoucími aktualizacemi v rámci daného MOC kurzu.
4.  Vlastní organizaci knihovny e-kitů díky novým vlastnostem online Knihovny jako je například vlastní kategorie kurzů či způsob řazení příruček.
5.  Vlastní zdroj přípravných materiálů k certifikačním zkouškám Microsoft.


O SKILLPIPE ČTEČCE

Skillpipe umožňuje studentům číst a aktivně využívat digitální verze Microsoft studijních materiálů u MOC kurzů na svých PC a chytrých zařízeních. Čtečka existuje ve dvou verzích, on-line čtečka, přístupná prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče a Windows aplikace. Offline čtečka, kterou si uživatelé mohou stáhnout a nainstalovat do svého PC. Instalace WIN aplikace umožňuje uživatelům číst MOC e-kit bez trvalého připojení k internetu, který je vyžadován pouze pro první přihlášení.

Skillpipe, jako cloudové řešení dává jeho uživatelům i možnost sdílení vlastních postřehů a vzdělání.


Přihlášení do Skillpipe

Pro přístup k e-kitům je třeba nejdříve vytvořit uživatelský účet na Skillpipe, na němž se uchovávají všechny informace o zakoupených a absolvovaných kurzech včetně e-kitů uživatele.

Skillpipe_navod_MOC_e-kity.bmp


Registrace

 1. Do vyhledávače zadejte URL: Skillpipe.courseware-marketplace.com
 2. Vedle 'Sign In' tlačítka je tlačítko pro registraci 'or click here to register now' , na které je třeba kliknout.
 3. Otevře se okno Registrace, kde je třeba vyplnit požadované údaje a zadat bezpečnostní kontrolní captcha kód.
 4. Zkontrolujte vyplněné údaje a po prostudování zaškrtněte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami Skillpipe.
 5. Kliknout na Registrovat, 'Register'. Poté budete automaticky přihlášení ke čtečce.


Přihlášení a odhlášení do/z čtečky

 1. Do vyhledávače zadat URL: Skillpipe.courseware-marketplace.com
 2. Zadat e-mailovou adresu a heslo.
 3. Kliknout na tlačítko přihlášení 'Sign In' a otevře se knihovna.
 4. Pro odhlášení kliknout na 'Sign Out'.

Změnu hesla, přihlašovacího e-mailu a jazyka naleznete v sekci "My Setting".

settings.bmp


PRÁCE S KNIHOVNOU


Přidání nového MOC kurzu


1) Kliknout na tlačítko '+ Add Book'

Add_book.bmp

2.  Zadat unikátní kód obdržený v e-mailu/na voucheru a opsat captcha kód do příslušných políček.
3.  Kliknout na tlačítko Další tj. 'Next step'.
4.  Přijmout licenční podmínky konečného uživatele 'Enduser License Agreement' zaškrtnutím políčka.
5.  Kliknout na 'Submit Code' (odeslání resp. potvrzení kódu).
6.  Kurz je přidán do Knihovny.

Pokud k danému MOC kurzu existují revize a má tzv. Fresh Edice, jsou v knihovně u kurzu zobrazeny jako hromádka knih.


Jak e-kit otevřít

Stačí kliknout na vybraný e-kit, který se otevře v novém okně.


Správa kategorií

Každý nově přidaný e-kit je označen jako nezařazený, 'Uncategorized'.

a. Tvorba kategorií
   - Kliknout na '+' symbol za 'Your categories' a následně zadat název pro novou kategorii, potvrdit Enter a nová kategorie je vytvořena.

b. Přejmenování/Odstranění kategorií
   - Kliknout na symbol tužky za kategorií, kterou chcete upravit/odstranit. Pak buď napsat nový název kategorie, nebo pro odstranění kliknout na symbol koše.

Přesun více kurzů mezi kategoriemi
   -  Kliknout na kategorii, která obsahuje kurzy, které chceme přesunout.
  - Kliknout na Vybrat více kurzů, 'Select multiple courses' a vybrat poklikem ty, které chcete přesunout.
   -  Kliknout na šipku u vybrané cílové kategorie a kurzy přesunout.
 

JAK ČÍST


Základní pojmy

Plynulé čtení
Díky plynulému scrollingu je možno každou kapitolu číst jako "nekončící dokument", přičemž posun nahoru či dolů při zpracování kapitoly lze provést buď posuvníkem na pravé straně, nebo pomocí klávesových zkratek či pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů.

Přechod na předchozí či následující kapitolu
Při čtení lze přímo přejít na další či předchozí kapitolu. Otevřete kurz/kit, který chcete číst. Pomocí šipek vpravo lze pokračovat na další kapitolu, pomocí šipek doleva se lze vrátit na předchozí kapitolu.


Obsah


Po otevření kurzu můžete vybrat danou kapitolu, kterou chcete studovat přímo z Obsahu.

Přístup k hlavní kapitole či podkapitole

1. Otevřete kurz, který chcete studovat.
2. Kliknout na tlačítko Obsahu 'Table of Contents' v horní navigaci a na pravé straně obrazovky se objeví okno s Obsahem.
3. Kliknout na kapitolu, kterou chcete číst a již se nacházíte ve vámi vybrané části kurzu, kterou hodláte studovat.
4. Chcete-li přeskočit na konkrétní podkapitoly, klikněte na Hlavní kapitoly a podkapitoly, 'Main and Subchapters' v horní části okna a klepněte na požadovanou podkapitolu.
5. 'X' zavře okno Obsahu.

obsah.bmp
 

Základní klávesové příklady


Kromě klasické navigace pomocí myši, lze využít pro procházení studijního materiálu základní příkazy pomocí klávesnice. Skillpipe (online čtečka) podporuje tyto příkazy:
- Šipka nahoru (Přejděte na začátek modulu)
- Šipka dolů (Přejděte na konec modulu)
- Page up (Přejděte na začátku modulu ve větších krocích)
- Page down (Přejděte na konec modulu ve větších krocích)
- Home (Přesun na začátek modulu)
- End (Přesun na konec modulu)
- F11 (Přepínání zobrazení - normální/celá obrazovka)


Nastavení zobrazení


 1. Zobrazený text lze přizpůsobit dle osobních preferencí uživatele, kdy lze měnit velikost a typ písma.
 2. Otevřete kurz, který chcete studovat
 3. Kliknout na tlačítko 'Settings' v horní navigační liště. Otevře se nastavení displeje 'Display Settings' a zobrazí se aktuálně vybrané nastavení.
 4. Kliknout na tlačítka nastavení a provést požadované úpravy (font a velikost písma), které lze zkontrolovat pomocí okna náhledu, 'Text Preview'.
 5. Po dokončení úprav stisknout tlačítko 'Save' (náhledové okno se zavře).
nastaveni.bmp


POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽEK

V průběhu čtení lze nastavit záložku, kterou lze individuálně pojmenovat.

Nastavení záložek

  1. Otevřít kurz, který studujete a chcete v něm záložku vytvořit.
  2. Označte pasáž, kterou chcete mít označenou/založenou.
  3. Kliknout na 'Bookmarks' v pravém horním rohu obrazovky a okno záložek se otevře.
  4. Zadejte název záložky. Pokud nastavíte více záložek, individuální název vám napomůže v jejich
      identifikaci a snadnější orientaci.
  5. Následně kliknout 'Add' a záložka je přidána.
  6. Pro zavření okna záložek kliknout na 'X'.

Poznámka: Záložky lze nastavit u každé pasáže textu, ale protože neexistují stránky, záložka bude vždy odkazovat na první slovo aktuální obrazovky.


Odstranění záložky


1. Kliknout na tlačítko záložek 'Bookmarks' v pravém horním rohu.
2. Otevře se okno záložek.
3. Kliknutím na tlačítko koše vedle dané záložky dojde k jejímu odstranění.


Přechod na záložku


Otevřením dříve vytvořené záložky přejdete v textu na místo vytvořené záložky.
1. Kliknout na tlačítko záložek 'Bookmarks' v pravém horním rohu obrazovky, což otevře okno záložek.
2. V seznamu záložek najít požadovanou resp. hledanou záložku.
3. Kliknutím na ní jste přesměrování do příslušné pasáže textu.

 

ČÍSLO POZICE

Ve spodní části můžete najít ID určující polohu resp. vaši aktuální pozici v kurzu. Tento ukazatel polohy se skládá ze dvou částí:

1. První pole odkazuje na aktuální modul, ve kterém se právě nacházíte.
2. Druhé pole odkazuje na konkrétní umístění textu uvnitř modulu resp. identifikuje první slovo na stránce a při procházení textu je vždy aktualizováno.

Poznámka: Název 'Title' a O tomto kurzu 'About This Course' tvoří samostatné moduly a tak jsou i počítány.

pozice.bmp

Určení ID polohy

Pro určení pozice lze vytvořit zvýraznění nebo poznámku v dané pasáži, na kterou chcete odkazovat. Po najetí myší přes zvýrazněnou část textu se zobrazí pozice ID.

Přechod na konkrétní pozici

Pro přechod na konkrétní pasáž stačí jednoduše zadat konkrétní hodnotu do políčka polohy ID v dolní části stránky.
  1. Do prvního pole zadejte modul, do kterého chcete jít.
  2. Do druhého pole zadejte pasáž daného modulu.
  3. Kliknout na symbol šipky vedle polí a jednoduše stiskněte Enter.

 

PRÁCE S KURZEM


Zvýraznění či poznámka u textu

  1. Chcete-li označit část textu (úryvek), umístěte kurzor na začátek vybraného textu.
  2. Klikněte na levé tlačítko myši a přesuňte kurzor pomocí myši na konec textu, zatímco držíte klikací
  tlačítko myši. Poté tlačítko myši uvolněte.
  3. Objeví se malé kontextové menu s možnostmi pro zvýraznění 'Highlight' a poznámku, 'Note'.
  4. Po kliknutí na 'Highlight' se vybraná část textu zažlutí/zvýrazní a kontextové menu se zavře.
  5. Po kliknutí na tlačítko poznámky, 'Note' se objeví text box, kam můžete napsat text o max 1000
  znacích
. Dále je třeba vybrat nastavení Soukromí a dát uložit

poznamka.bmp
 
Odstranění zvýraznění a poznámky

  1. Přejděte na zvýraznění nebo poznámku, kterou chcete odstranit.
  2. Klikněte na žlutě zvýrazněný výběr či na poznámku a objeví se textové pole.
  3. Klepněte na tlačítko koše, čímž dojde k odstranění.

Poznámka: Odstranit lze pouze zvýraznění a poznámky, které uživatel sám vytvořil a nelze odstranit ty, které v rámci soukromí byly nastaveny pro veřejné sdílení.


Úprava/editování existujících zvýraznění a poznámek

  1. Přejděte na zvýraznění nebo poznámku, kterou chcete odstranit.
  2. Klikněte na žlutě zvýrazněný výběr či na poznámku a objeví se textové pole.
  3. Proveďte potřebné úpravy a změny (lze upravit i Soukromí pro sdílení).
  4. Uložte pomocí 'Save' tlačítka.


Soukromí a sdílení


Pro každé zvýraznění a poznámku se uživatel může rozhodnout, zda bude k dispozici pouze jemu (soukromé), či zda je vystaví jako veřejné.


Změna nastavení soukromí pro zvýraznění a poznámky


1. Kliknout na Moje nastavení 'My Settings' v horní navigaci knihovny.
2. Otevře se okno nastavení, kde si uživatel vybere preferované nastavení soukromí 'Privacy Settings'. Vybrat lze buď veřejné sdílení 'Public' nebo soukromé 'Private' sdílení.
3. Uložte pomocí 'Save' tlačítka.


Procházení sdílených zvýraznění a poznámek s ostatními a lektorem


Uživatel může procházet všechna vlastní plus veřejná zvýraznění a poznámky, které byly pro kurz vytvořeny (veřejné poznámky od ostatních studentů a lektora).

  1. Kliknout na tlačítko zvýraznění a poznámek 'Highlights and Notes' v horní navigaci.
  2. Po otevření okna zvýraznění a poznámek se zobrazí všechny dříve vytvořené poznámky
  a zvýraznění (řazeno dle vytvoření).

Poznámka: Pro snížení počtu zobrazených poznámek a zvýraznění lze nastavit filtr.

  3. Kliknutím na vybranou zobrazenou poznámku/zvýraznění dojde k přechodu k pasáži textu,
   pro kterou byla poznámka/zvýraznění vytvořena.
  4. Kliknutím na 'X' dojde k zavření okna záložek


Nastavení filtrů pro zobrazení/skrytí zvýraznění a poznámek


Filtry slouží k redukci zobrazených výsledků zvýraznění a poznámek a existují následující úrovně:

  a. Vlastní (My own) - zobrazí se vždy pouze poznámky a zvýraznění vytvořené uživatelem.
  b. Lektorské (Trainer) - zobrazí se poznámky a zvýraznění vytvořené lektorem/trenérem kurzu.
  c. Spolužáci (Classmates) - zobrazí poznámky a zvýraznění ostatních studentů kurzu.

Poznámka: Odebráním všech filtrů skryjete zvýraznění a poznámky (při čtení textu), naopak zaškrtnutím všech checkboxů dojde k zobrazení všech zvýraznění a poznámek, co byly v rámci daného kurzu vytvořeny.
Pokud není vybrán žádný filtr a student vytvoří poznámku/zvýrazní text, filtr se automaticky nastaví do režimu Vlastní (u textu) i u seznamu zvýraznění a poznámek 'Highlights and Notes'.


Vlastní nastavení filtrů


1. Kliknout na zvýraznění a poznámky 'Highlights and Notes' v horní navigaci, čímž se otevře okno poznámek a zvýraznění.
2. Zobrazí se všechny dříve vytvořené poznámky a zvýraznění.
3. Zaškrtnutím checkboxu/ů vyberete požadovanou hodnotu/y filtrů.
4. Okamžitě po výběru filtrů dojde k novému zobrazení.


Vysvětlení barev u zvýraznění a poznámek

Žlutá (Vlastní)
 • Uživatelem vytvořené vlastní poznámky a zvýraznění v textu kurzu. V případě poznámek spolužáků se tyto vlastní poznámky a zvýraznění zobrazí v tmavším odstínu žluté.
Zelená (Ostatní studenti)
 • Poznámky a zvýraznění ostatních studentů se zobrazí v textu zeleně. V případě, že text byl označen více než jedním spolužákem, se text zobrazí v tmavším odstínu zelené.

Zelená s tečkovaným podtržením (Lektor)
 • Zvýraznění a poznámky učiněné lektorem se zobrazí zeleně s tečkovaným podtržením.
Poznámka: Umístíte-li kurzor myši na post-it, uvidíte jméno spolužáka vč. data vytvoření poznámky/zvýraznění, který poznámku/zvýraznění vytvořil. Zároveň zmodrá poznámka/ky, které s označeným výběrem souvisejí.


VYHLEDÁVÁNÍ


Vyhledávání textu a prohlížení seznamu výsledků vyhledávání

Pomocí fulltextového vyhledávání u každého kurzu může uživatel Skillpipe hledat jakýkoliv výraz. Zobrazené výsledky vyhledávání umožňují přímý přístup k odpovídající části textu v knize. Navíc, všechny tyto výsledky jsou v textu zvýrazněny.

1. Kliknout na tlačítko hledat 'Search' v horní navigaci a okno vyhledávání se otevře.
2. Zadejte do políčka 'Search your Course' hledaný výraz a klikněte na tlačítko hledání 'Search'.
3. Po projití a nelezení hledaného výrazu na něj stačí kliknout a tím přejdete do příslušné pasáže kurzu.


NASTAVENÍ FILTRŮ VYHLEDÁVÁNÍ


Filtr zobrazených výsledků 'Filter Search Results'

a. Vše 'All' - zobrazí všechny nalezené výsledky v textu kurzu, zvýrazněné pasáže i poznámky.
b. Text - zobrazí se výsledky vyhledávání, které jsou k dispozici pouze v textu kurzu.
c. Zvýraznění a poznámky 'Highlight and Notes' - zobrazí se pouze výsledky nalezené uvnitř zvýrazněného textu nebo poznámek.

nastavenifil.bmp


Filtr Hledat v 'Search in Filter'


a.  Celý kurz 'Entire course' - prohledává celou knihu.
b.  Vybraný modul 'Select a module' - omezuje se na vyhledávání v rámci jakékoliv vybrané kapitoly/modulu.

Postup:
 1. Kliknout na Vyhledávání 'Search' v horní navigaci a otevře se okno vyhledávání.
 2. Zadejte hledaný výraz do 'Search your Course' a kliknout na 'Search'.
 3. Vyberte kritéria vyhledávání pro zobrazení výsledků 'Filter Search Results' a filtr Hledat
 v 'Search in'.
 4. Výsledkem je zobrazený seznam výsledků vyhledávání odpovídající zadaným kritériím.


Obnovení výsledků vyhledávání

  1. Kliknout na vyhledávání 'Search' v horní navigaci a otevře se okno vyhledávání.
  2. Kliknout na tlačítko obnovení 'Reset', čímž dojde k vymazání seznamu výsledků vyhledávání
  a odstranění zvýraznění vyhledávaného výrazu v textu kurzu.
  3. Kliknutím na 'X' dojde k zavření okna hledání nebo lze zadat nová kritéria vyhledávání


TISKNUTÍ ZE SKILLPIPE


Tisk čtené kapitoly

 1. Kliknout na tlačítko tisku 'Print' v horní navigaci a otevře se dialogové okno pro tisk.
 2. Vyberte preferované nastavení pro tisk - velikost písma, typ, poznámky a zvýraznění.
 3. Kliknout na tlačítko tisku 'Print'
 4.  
print.bmp

Omezení
Vytištěný materiál bude obsahovat vodoznak včetně jména uživatele. Kopie jsou povoleny pouze pro osobní potřebu. Nedovolené kopírování a šíření obsahu e-kitu je zakázáno.

SKILLPIPE APLIKACE WINDOWS VISTA/ 7/ 8

Aplikace podporuje operační systém Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. U Windows 8 je podporována pouze u procesorů x86, a proto aplikace nepoběží na Windows 8 RT zařízení, jako je Surface RT. Pro tablety Windows 8 RT je nativní aplikace ve vývoji.


Systémové požadavky


- Procesor: minimálně 1 GHz
- RAM: 1 GB (32-bit) nebo 2 GB (64-bit)
- Hard disk: 1 GB
- Grafická karta: Microsoft DirectX 9 s WDDM driverem

Poznámka: Aplikace Skillpipe vyžaduje instalaci .NET Framework 4.5, přičemž pro instalaci .NET Framework 4,5 jsou nutná administrátorská práva.


Předpoklady pro užití aplikace Skillpipe (offline)

1. Přejděte na URL: https://Skillpipe.courseware-marketplace.com/reader/en-GB/Reader/Account/Login.
2. Zaregistrujte se a vytvořte účet Skillpipe.
3. Přihlaste se na Skillpipe stránky a zadejte licenční klíč MOC kurzu.
4. Tlačítkem 'Sign Out' se odhlásíte.
5. V návaznosti na váš OS vyberte odpovídající Skillpipe aplikaci, kterou stáhněte a nainstalujte do vašeho PC (zařízení).
6. Stáhněte souboru kurzu (.bdb2) ze Skillpipe knihovny.
7. Při prvním spuštění aplikace musíte být připojeni k internetu z důvodu tvorby uživatelova Offline profilu a synchronizace uživatelových přístupových práv. Bez tohoto kroku by nešlo stažený soubor otevřít.**
8. Stažený soubor kurzu otevřete a můžete začít číst.

**Důležité:
Při úplně prvním použití offline Skillpipe aplikace, je nutné aktivní připojení k internetu kvůli tvorbě vlastního uživatelského offline profilu a následné synchronizaci přístupových práv k danému kurzu. Bez tohoto kroku nebudete moci stažený soubor kurzu otevřít.Stažení aplikace Skillpipe

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Skillpipe, postupujte následovně:
 1. Jděte na URL: http://Skillpipe.courseware-marketplace.com.
 2. Aplikace Skillpipe, které jsou k dispozici, naleznete na pravé straně obrazovky. Klikněte na tlačítko 'Download' pro zahájení stahování.
 3. V závislosti na nastavení vašeho prohlížeče, lze vybrat místo pro uložení stahovaného souboru, nebo se automaticky soubor uloží do výchozího umístění pro stahování.
 4. Stažený soubor otevřete a spusťte instalaci pomocí SkillpipeReaderSetup.exe kliknutím na tlačítko spustit 'Execute'


Instalace aplikace Skillpipe

Jakmile je instalační soubor stažen, můžete spustit instalační proces. Je vyžadována instalace .NET Frameworku 4.5 (pro instalaci nebo upgrade .NET Frameworku jsou nutná administrátorská práva).
Pokud .NET 4.5 instalován na zařízení není, budete v rámci instalačního programu resp. průvodce vyzváni k jeho stažení pomocí tlačítek Další ('Next').

V dalším kroku je třeba přečíst a přijmout doplňkové licenční podmínky pro .NET Framework 4.5 společnosti Microsoft. Klepněte na tlačítko 'Instal' pro pokračování instalace. Instalace .NET 4.5 bude ukončena restartem PC.


Instalace čtečky
 1. Po restartování je třeba opět zahájit proces instalace aplikace Skillpipe.
 2. Instalaci spustíte pomocí SkillpipeReaderSetup.exe kliknutím na tlačítko Spustit 'Execute'.
 3. Řiďte se pokyny na obrazovce a po prostudování přijměte podmínky Skillpipe. Dále je třeba vybrat umístění instalace a identifikovat, zda bude přístupná aktuálnímu uživateli či všem. Pro aktuálního uživatele nejsou nutná administrátorská práva, pro všechny uživatele naopak ano.
 4. Po výběru uživatele/ů se opět řiďte průvodcem instalace resp. klikněte na Další 'Next'.
 5. Až bude instalace dokončena, objeví se zpráva o jejím dokončení a potvrzení registrace.

První přihlášení do aplikace

Při prvním otevření aplikace použijte e-mailovou adresu a heslo, které jste použili v průběhu původního registračního procesu.
Pouze uživatelé s platnou licencí pro přístup do kurzu budou schopni otevřít stažený soubor kurzu. Během přihlašovacího procesu budou synchronizována i přístupová práva a to je i důvod, proč je při prvním přihlášení vyžadováno aktivní připojení k internetu. Jakmile jsou práva synchronizována, lze získat přístup k danému e-kitu v režimu offline.

Při absolvování nového kurzu a pro získání potřebného e-kitu je opět nutná synchronizace online a offline profilu uživatele.


Otevření e-kitu


Pokud máte e-kit stažený na pevném disku, lze jej otevřít dvěma způsoby:
 1. Jednoduše na něj dvakrát poklikat (pokud je nainstalována aplikace Skillpipe, automaticky vás dvojité poklikání přesměruje na přihlašovací obrazovku).
 2. Jděte na úložiště staženého souboru a poklepejte na ikonu souboru kurzu, který chcete číst.
 3. Aplikace Skillpipe se spustí a budete vyzváni k přihlášení.
 4. Druhý způsob je v případě, že jste do aplikace již přihlášeni a otevřete e-kit přímo z ní.
 5. Přetáhněte kurzor myši na horní část obrazovky, aby se objevilo navigační menu.
 6. Klikněte na 'Open Book' pro otevření e-kitu.
 7. Vyberte soubor v místě jeho uložení a klikněte na tlačítko Otevřít 'Open'.

Poznámka: Aplikace zkontroluje vaše uživatelská přístupová práva k danému e-kitu. Je třeba mít online a offline uživatelský profil synchronizovaný.


Práce s e-kitem v offline režimu

E-kit v offline režimu lze studovat v případě využití aplikace Skillpipe s podmínkami prvního přihlášení s aktivním internetovým připojením a synchronizovanými přístupovými právy online a offline profilu uživatele a platnou licencí pro vybraný kurz.
 
Synchronizace zvýraznění a záložek v offline režimu

Pokud během studia e-kitu v offline režimu vytvoří uživatel nějaké záložky či zvýraznění - jsou mu do doby, než se přihlásí online, k dispozici pouze na lokálním disku. Po přihlášení a synchronizaci online budou automaticky nahrány i do online uživatelského profilu.
 
Limity a omezení

Až na třech zařízeních je povoleno používat offline aplikaci Skillpipe s jedním uživatelským účtem ve stejné době. Pokud chcete mít e-kit otevřený na dalším tj. čtvrtém zařízení, je třeba zvolit online režim čtečky.

Autorizace zařízení

Pokud chcete povolit čtvrté zařízení, Skillpipe zobrazí seznam dříve autorizovaných resp. povolených zařízení. Pokud chcete používat offline účet právě na tomto čtvrtém zařízení, musíte nejdříve deaktivovat jedno z již dříve aktivovaných zařízení, které je vylistováno v seznamu.

1. Vyberte zařízení pro de-autorizaci.
2. Kliknout na tlačítko autorizace PC/zařízení 'Authorize Computer'
3. Tím dojde k povolení nového zařízení resp. náhradě tohoto za již dříve povolené zařízení, které bylo spojeno s uživatelským účtem.

Poznámka: Měnit resp. de-autorizovat a autorizovat zařízení uživatel Skillpipe může jak často chce, ale pouze tři zařízení jsou povolena ve stejnou dobu. Pokud chce uživatel využít i čtvrté zařízení, je třeba spustit čtečku v režimu online.

Čtení v režimu online

V případě, že nechcete žádné ze zařízení de-autorizovat (autorizovaná zařízení pro offline čtení), použijte online čtečku na zařízení, které nyní používáte.

1. Kliknout na tlačítko 'Online Mode' pro aktivaci zařízení.

Poznámka: Online režim vyžaduje neustálé připojení k internetu. Pokud budete mít zařízení v offline režimu, nelze číst online.

 

Doplňující soubory k e-kitu (mimo VM)


K doplňujícím souborům (příručky lektorů a studentů, PowerPoint prezentace a další podpůrné materiály) má přístup školící zařízení a tzv. komunita daného kurzu. Veškeré dokumenty lze stáhnout z MCT Download Center.

  1. Kliknout na 'Book Info' v horní navigaci pro otevření okna.
  2. Pokud jsou k dispozici doplňující studijní materiály, můžete je stáhnout zde.
  3. Po stažení potřebných materiálů zavřete okno kliknutím na 'X'

book.bmp

Poznámka: Seznam doplňujících materiálů se liší v závislosti na uživateli. Některé soubory jsou k dispozici pouze lektorům, jiné studentům a některé všem. Soubory studentů jsou k dispozici všem uživatelům, kteří nemají statut lektora. Soubory lektorů jsou viditelné uživatelům, kterým byla tato rola přiřazena v řídícím panelu kurzu, Management Dashboardu.


 

TECHNICKÉ PROBLÉMY

Nedostal jsem e-mail s aktivací

E-maily Skillpipe čtečky jsou odesílány z adresy Skillpipe@arvato.com. Pokud neobdržíte aktivační e-mail, zkontrolujte prosím spam nebo junk složku vašeho e-mailového účtu. Pokud je to váš případ potvrďte Skillpipe e-mailovou adresu jako důvěryhodný zdroj. Pokud ani tato rada problém nevyřešila, obraťte se na zákaznickou linku podpory pro další pomoc zde.
 

SYSTÉMY, KTERÉ SKILLPIPE PODPORUJE

Stolní počítače / notebooky

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8:
- Windows 8 - optimalizováno pro dotykové ovládání prostřednictvím aplikace Internet Explorer 10.

- Online čtečka pro Internet Explorer 9 a 10, Firefox, Safari nebo Chrome (dotykové ovládání není podporováno).
- Cookies a java script musí být v nastavení internetového prohlížeče povoleny.

Tablety

Windows Tablet:
- Windows 8 (procesor Intel-based, což zahrnuje i Surface Pro, OEM tablety, stejně jako standardní stolní počítače a notebooky).
- Online čtečka je optimalizovaná pro dotykové ovládání prostřednictvím aplikace Internet Explorer 10.
- Windows RT (ARM-based, například Surface RT).
- Online čtečka je optimalizovaná pro dotykové ovládání prostřednictvím aplikace Internet Explorer 10.

Android OS Support:
- Skillpipe App pro Android je ke stažení na Google Play Store a podporuje tablety s Android 4.1 a novější verze s min. velikostí 7".

iOS Support:
- Skillpipe App je kompatibilní s iPady i iPhony. Minimální systémové požadavky jsou 1 GB RAM nebo více a verze systému iOS 8 nebo vyšší. Aplikace je přehledně navržená a optimalizována pro nejlepší výkon.PDF verzi návodu jak na e-kit si můžete stáhnout na JAK NA E-KIT