Garance termínů konání kurzů

garance_logo_bez_zrcadleni.png 
Počítačová škola Gopas přišla jako první školicí centrum v České republice s unikátní nabídkou v podobě Garance termínů konání kurzů. Našim zákazníkům tímto zaručujeme, že se všechny kurzy označené na našich internetových stránkách jako garantované uskuteční ve vypsaných termínech. Nestane se tedy, že by bylo školení, na které se zájemci přihlásí, zrušeno pro malý počet účastníků. Naopak! Bude se konat i v případě přihlášky jen jednoho zájemce. Garance se vztahuje na většinu vypsaných termínů standardních otevřených kurzů. Na našich webových stránkách poznáte garantovaný termín podle ikony garance umístěné u příslušného termínu konání kurzu.

 Podmínky Garance termínů konání kurzů

Počítačová škola Gopas si vyhrazuje právo nepřijetí objednávky na Garantovaný termín v případě, že je doručena v období kratším než 7 pracovních dní před začátkem kurzu, na který do té doby nebyla žádná další objednávka přijata. V tomto případě není z logistického hlediska možné garantovaný termín dodržet a kurz zrealizovat.

Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě bude s již přihlášenými klienty sjednán nový termín konání kurzu nebo bude domluvena jiná varianta náhrady školení.